Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Äksi alevikus asuva Jõeääre maaüksuse osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Äksi alevikus, Jõeääre kinnistule elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse Jõeääre kinnistule projekteerida elamu ja abihoone. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 250 m² ja kõrgus kuni 8.5 m. Hoonete maksimaalne maapealne korruselisus on 2.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 30.05.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kõrveringi tn 5 maaüksuse osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahiannuse ja Väike-Annuse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrveringi tn 5 maaüksuse osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada alal kehtiva detailplaneeringu tingimusi (hoonestusala paiknemine ja kohustuslik ehitusjoon) pos 37 krundi osas. Planeering on kättesaadav SIIN

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 29.05.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Lähte alevikus asuva Kase tn 22a maaüksuse (kü 79601:001:1731) osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Lähte alevikus, Kase tn 22a kinnistul (kü 79601:001:1731) üksikelamu püstitamiseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Aiandi tn 5 krundile elamu püstitamise võimalust. Planeeritavate hoone ehitisealune pind on kuni 350 m² ja kõrgus kuni 8,5 m.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  22.03.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabivere alevikus asuva Tuuleveski tn 6 maaüksuse (kü 77301:001:0397) osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tabivere alevikus, Tuuleveski tn 6 kinnistul (kü 77301:001:0397) oleva elamu (ehr kood 114015091) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse olemasoleva elamu ehitisealust pinda suurendada ca 70 m² võrra, lisaks ehitada välja katusealune korrus. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoone suurim lubatud ehitisealune pind krundil 250 m² ja kõrgus kuni 8.5 m (kuni 2 maapealset korrust sh teine korrus on katusealune korrus). Kokku kavandatakse hoonesse 4 korterit, koos ühise trepikoja ja puhkeruumiga. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  22.03.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Äksi alevikus asuva Rääbise tn 10 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Äksi alevikus, Rääbise tn 10 kinnistul oleva üksikelamu (ehr kood 104011913) laienduse osas.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse Rääbise tn 10 krundil olevat üksikelamut laiendada teise korruse mahu suurendamise kaudu (hoone kõrguse suurendamine) ning osalise 1. ja 2. korruse mahu suurendamise kaudu Saadjärve poolse krundipiiri suunas. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoone suurim lubatud ehitisealune pind 200 m² ja kõrgus kuni 9 m. Hoone maksimaalne maapealne korruselisus on 2, lubatud ka maa-alune korrus.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  07.03.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabivere alevikus asuva Pargi tn 29a (kü 79601:001:1647) osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Tabivere alevikus, Pargi tn 29a (kü 79601:001:1647) kinnistule majapidamisabihoone püstitamise osas.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse Pargi tn 29a maaüksusele püstitada majapidamisabihoone. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoone suurim lubatud ehitisealune pind 200 m² ja kõrgus kuni 5.5 m.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  29.02.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabivere alevikus asuva Peenra maaüksuse (kü 77301:002:3290) osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Tabivere alevikus, Peenra (kü 77301:002:3290) kinnistule äri- ja tootmishoone püstitamise osas.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse Peenra maaüksusele püstitada äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone (hoone kasutamise otstarve täpsustatakse projekteerimise käigus). Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoone suurim lubatud ehitisealune pind 1500 m² ja kõrgus kuni 10 m (kuni 2 maapealset korrust).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  22.02.2024 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raadi alevis asuva Rähni tn 8 krundi osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Rähni maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0527) osaala ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks pos 7 krundi (Rähni tn 8) osas.

Esitatud taotlusega soovitakse laiendada krundi planeeringujärgset hoonestusala kagupoolsel krundipiiril kulgeva kraavi suunas kuni 10% ulatuses, lisaks soovitakse täpsustada hoone kaugust Rähni tn poolse krundipiiri suhtes lähtudes juba olemasolevate naaberhoonete paiknemisest. Täiendavalt on esitatud sooviavaldus projekteerida elamu 1-korruselisena kogu mahus ning sellest tingituna vähendada katusekallet 5 kraadi ulatuses.

Kehtiv detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 15.10.2008.a otsusega nr 105) on kättesaadav SIIN

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  06.02.2024  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kärkna külas asuva Terase tee 1 krundi osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kärkna külas asuva Asso kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks pos 6 krundi (Terase tee 1) osas.

Projekteerimistingimustega taotletakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamist ja nihutamist (kuni 10%) ning riigimaanteelt mahasõidu asukoha muutmist.

 

Planeering on kättesaadav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  21.01.2024  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Pupastvere külas asuva Rukkilille tee 7 krundi osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Pupastvere külas asuva Orge kool maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneering täpsustamiseks Rukkilille tee 7 krundi osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse detailplaneeringuga määratud katusekalde vahemikku muuta.

Planeering on kättesaadav:

https://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2014_18/Planeering/

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  02.01.2024  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Vahi alevikus asuva Vabriku tn 13 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vahi alevikus asuva Mario (79401:006:0726) ja Savimäe (79401:006:0700) maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Vabriku tn 13 maaüksuse (kü 79401:006:1222) osas. Muudatus puudutab planeeringujärgset krunti pos 40.

Kehtiv planeering on kättesaadav http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2005_40/planeering/

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamist krundi põhjapoolse piiri suunas kuni 10%.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 01.12.2023 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Lähte alevikus, Aiandi tn 5 krundile elamu ja abihoone projekteerimiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Lähte alevikus, Aiandi tn 5 kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Aiandi tn 5 krundile elamu ja abihoone püstitamise võimalust. Olemasolevad hooned lammutatakse. Planeeritavate hoonete ehitisealune pind on kokku kuni 25% krundi pindalast (ca 330 m²) ja kõrgus kuni 8,5 m.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 30.11.2023 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kõrveringi tn 4, 6 ja 8 maaüksuste osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahiannuse ja Väike-Annuse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrveringi tn 4, 6 ja 8 (planeeringujärgsed krundid pos 57- pos 59) maaüksuste osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada alal kehtiva detailplaneeringu tingimusi (hoonestusala, juurdepääsud, parkimine, arhitektuursed tingimused) pos 57- pos 59 kruntide osas. Planeering on kättesaadav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.11.2023 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tabivere alevikus asuvale Peenra maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1534) elamu ja abihoone projekteerimiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Tabivere alevikus, Peenra maaüksusele (kü 79601:001:1534) elamu ja abihoone projekteerimiseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Peenra maaüksusele elamu ja abihoone püstitamise võimalust. Planeeritavate hoonete ehitisealune pind on kuni 400 m² ja kõrgus kuni 7 m.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  03.11.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Kõrveküla alevikus, Virmalise tee 4 krundile elamu ja abihoonete projekteerimiseks

 

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Kõrveküla alevikus, Virmalise tee 4 kinnistule elamu ja abihoonete projekteerimiseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Virmalise tee 4 krundile elamu ja abihoonete püstitamise võimalust. Planeeritavate hoonete ehitisealune pind on kuni 400 m² ja kõrgus kuni 8,5 m. Hooned on kavandatud kinnistu lääneossa.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  25.09.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Äksi alevikus asuva Vikerkaare tn 6 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Äksi alevikus, Vikerkaare tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamise osas.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse Vikerkaare tn 6 krundile püstitada üksikelamu. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoone suurim lubatud ehitisealune pind 300 m² ja kõrgus kuni 8,5 m. Hoone on kuni 2-korruseline.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  23.06.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raadiraja tn 2//4 maaüksuse osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tartu valla lõunaosa (II etapi) detailplaneeringu täpsustamiseks Raadi alevis asuva Raadiraja tn 2//4 (planeeringujärgne krunt pos 775) maaüksuse osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse suurendada krundi planeeringujärgset hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Planeering on kättesaadav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  23.06.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kõrvekaare tn 1, 3, 5, 7, 7a, Kõrvemaa tn 2, 3, 3a ja Kõrveringi tn 1, 1a, 3 maaüksuste osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahiannuse  ja Väike-Annuse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrveküla alevikus asuvate Kõrvekaare tn 1, 3, 5, 7, 7a, Kõrvemaa tn 2, 3, 3a, Kõrveringi tn 1, 1a, 3 (planeeringujärgsed krundid pos 43-46, pos 49-51 ja pos 53) maaüksuste osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada ridaelamubokside arvu kruntidel.

Planeering on kättesaadav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  13.06.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Maramaa külas asuva Ranna tee 18 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Maramaa külas asuvate Orujõe, Taaralehe, Taaraoru ja Taaraveere maaüksuste detailplaneeringu (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 15.10.2008.a otsusega nr 110 ) täpsustamiseks pos 4 krundi (Ranna tee 18) osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamist Ranna tee 20 maaüksuse piiri suunas ca 0.85 m ja Ranna tee L3 maaüksuse piiri suunas ca 1,2 m.

Planeering on kättesaadav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  02.06.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Maramaa külas asuva Ranna tee 20 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Maramaa külas asuvate Orujõe, Taaralehe, Taaraoru ja Taaraveere maaüksuste detailplaneeringu (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 15.10.2008.a otsusega nr 110 ) täpsustamiseks pos 3 krundi (Ranna tee 20) osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse laiendada krundi hoonestusala Ranna tee 22 maaüksuse piiri suunas ca 1,5 m ja Ranna tee 18 maaüksuse piiri suunas ca 1,3 m.

Planeering on kättesaadav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  02.06.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Vahi alevikus asuvate Silikaadi tn 5, Silikaadi tn 6 ja Silikaadi tänav L1 maaüksuste osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vahi alevikus asuva Mario (79401:006:0726) ja Savimäe (79401:006:0700) maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Silikaadi tn 5, Silikaadi tn 6 ja Silikaadi tänav L1 maaüksuste osas. Muudatus puudutab planeeringujärgseid krunte pos 30 ja pos 38.

Kehtiv planeering on kättesaadav SIIT

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse tingimusi kahte tootmishoonet (Silikaadi tn 5 ja Silikaadi tn 6) ühendava transpordigalerii projekteerimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  12.05.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

 

Avatud menetlus Kõrveküla alevikus, Pärna tn 23 krundile garaaži projekteerimiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Kõrveküla alevikus, Pärna tn 23 kinnistule garaaži projekteerimiseks. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Pärna tn 23 krundile garaaži püstitamise võimalust. Planeeritava hoone ehitisealune pind on kuni 400 m² ja kõrgus kuni 8,5 m. Hoonet soovitakse projekteerida kinnistu loodenurka.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  22.03.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Äksi alevikus asuva Mäe tn 4 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Äksi alevikus, Mäe tn 4 kinnistule puidutööstuse hoone püstitamise osas.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse Mäe tn 4 krundile püstitada puidutööstuse hoone (aiamööbli ja -detailide tootmine). Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on hoone suurim lubatud ehitisealune pind 1700 m² ja kõrgus kuni 12 m. Hoone soovitakse rajada üldmahus 1-korruselisena, kontoriplokk kuni 3-korruselisena.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  03.02.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Vahi alevikus asuva Silikaadi tn 4 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vahi alevikus asuva Mario (79401:006:0726) ja Savimäe (79401:006:0700) maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Silikaadi tn 4 maaüksuse osas. Muudatus puudutab planeeringujärgset krunti pos 38.

Kehtiv planeering on kättesaadav SIIT

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamist krundi kagunurga suunas ca 45 m² võrra. Teistest krundipiiridest jääb hoonestusala kauguseks planeeringus ette nähtud kaugus.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  13.01.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raadi alevis asuva Keskuse tee 8 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Raadi alevis asuva Tähe, Täheserva, Täheveere ja Täheääre maaüksuste detailplaneeringu (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 16.01.2008.a otsusega nr 1) täpsustamiseks pos 9 krundi (Keskuse tee 8) osas.

Planeering on kättesaadav SIIN

Esitatud taotlusega soovitakse vähendada krundi planeeringujärgset hoonestusala Keskuse tee 2 poolse krundipiiri suhtes, kuna antud asukohas ei ole soovi hoonete ehitusõiguse mahtu realiseerida (rajatud juba Grossi poe parkla laiendus). Hoonestusala väheneb ca 2% ulatuses detailplaneeringuga kavandatust ja hoonestusala kauguseks Keskuse tee 2 poolsest krundipiirist jääb 30 m. Teistest krundipiiridest jääb hoonestusala kauguseks planeeringus ette nähtud kaugus.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  4.01.2023  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Äksi alevikus asuva Kasemäe krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud Tartu vallas, Äksi alevikus asuvale Kasemäe maaüksusele (kü tunnus 79401:001:0731) üksikelamu ja selle juurde kuuluvate abihoonete/rajatiste projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Kasemäe kinnistule üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ja rajatiste püstitamist. Hoonete maht on ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m². Üksikelamu koos abihoonetega soovitakse paigutada krundi Ristiku tänava poolsesse külge.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  18.10.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Vahi alevikus asuva Viinapruuli põik 2 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud Tartu vallas, Vahi alevikus asuvale Viinapruuli põik 2 maaüksusele (kü tunnus 79601:001:1028) üksikelamu projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Viinapruuli põik 2 krundile projekteerida üksikelamu. Projekteeritava kuni 2-korruselise hoone ehitisealune pind on kuni 300 m² ja kõrgus kuni 8,5 m. Juurdepääs krundile on Viinapruuli põik  tänavalt.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  11.10.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tila külas asuvate Orgi// Padila// Posti// Tooma kruntide osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 8.08.2017.a korraldusega nr 368) täpsustamiseks.

Projekteerimistingimustega taotletakse täpsustusi päikesepargi võimsuse, juurdepääsude, rohumaa hooldamise põhimõtete ja piirdeaia tüübi osas. Alal kehtib Tartu Vallavalitsuse 8.08.2017.a korraldusega nr 368 kehtestatud Tila külas asuva Päikesepargi detailplaneering.

Planeering on kättesaadav SIIN

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  05.10.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raadi alevis asuva Raadimõisa põik 11 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Raadi alevis asuva Raadimõisa põik 11 kinnistu osas. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Raadimõisa põik 11 krundile projekteerida üksikelamu. Projekteeritava 2-korruselise hoone ehitisealune pind on kuni 350 m² ja kõrgus kuni 8,5 m. Hoonet soovitakse projekteerida kinnistu põhjapoolsesse ossa. Juurdepääs krundile on Raadimõisa põik tänavalt.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  11.09.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Kõrveküla alevikus, Liiva tn 7 krundile planeeritud laohoone püstitamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kõrveküla alevikus, Liiva tn 7 kinnistule planeeritud laohoone püstitamise osas. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Liiva tn 7 krundile planeeritava laohoone püstitamist. Planeeritava hoone ehitisealune pind on kuni 700 m² ja kõrgus kuni 8,5 m. Hoonet soovitakse projekteerida kinnistu põhjapoolsesse külg.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  27.06.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Vasula alevikus, Ratassepa krundile planeeritud üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete/rajatiste püstitamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vasula alevikus, Ratassepa kinnistule planeeritud üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete/rajatiste püstitamise osas. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimustega taotletakse Ratassepa krundile üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete ja rajatiste püstitamist. Hoonete maht on ehitisealuse pinnaga kokku kuni 400 m². Üksikelamu koos auto varjualusega soovitakse paigutada kinnistu põhjapoolsesse osasse ning kinnistu lõunapoolsesse osasse rajada päikesepark koos seda teenindava abihoonega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  27.06.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

 

Avatud menetlus Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Pargi põik 2 (kü 79401:006:0691) krundil

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Pargi põik 2 krundi osas.

Projekteerimistingimustega taotletakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamist ja nihutamist 10% ulatuses. Alal kehtib 21.01.2004.a Tartu vallavolikogu otsusega nr 3 kehtestatud Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneering (koostaja OÜ Brom Planeeringud, töö nr DP 0133). Planeering on kättesaadav http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2003_17/planeering/

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Pargi põik 2 maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 8.06.2022 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Kõrveküla alevikus, Haava tn 10 krundil asuva teenindushoone laiendamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kõrveküla alevikus, Haava tn 10 kinnistul oleva teeninduskeskuse hoone laiendamise osas.

Projekteerimistingimustega taotletakse Haava tn 10 krundil paikneva teeninduskeskuse hoone laiendamist. Laienduse maht on ehitisealuse pinnaga kokku kuni 450 m², mida soovitakse projekteerida hoone idapoolsesse (Pärna tn 21 poolne) külge. Hoone laienduse osa soovitakse rajada 2-korruselisena ja kõrgusega kuni 9.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  27.04.2022  elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Voldi küla Joora kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Jooranõmme (kü 77301:001:0225) krundil

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Voldi küla Joora kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks pos 3 krundi (Jooranõmme kü) osas.

Projekteerimistingimustega taotletakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala laiendamist ja nihutamist 10% ulatuses krundi kagupoolse piiri suunas. Alal kehtib Tabivere Vallavolikogu 24.11.2016.a otsusega nr 74 kehtestatud Voldi küla Joora kinnistu detailplaneering. Planeering on kättesaadav SIIN

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Voldi küla Joora kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Jooranõmme maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.04.2022 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Kõrveküla alevikus asuva Suur- Kubja tn 1 maaüksuse (kü 79403:002:0290) ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Vana-Kubja tn 15 krundil

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kõrveküla alevikus asuva Suur- Kubja tn 1 maaüksuse (kü 79403:002:0290) ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Vana-Kubja tn 15 maaüksuse osas (planeeringujärgne krunt pos 15).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Kõrveküla alevikus asuva Suur- Kubja tn 1 maaüksuse (kü 79403:002:0290) ja lähiala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vana-Kubja tn 15 maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 13.03.2022 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165) detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165)  detailplaneeringu täpsustamiseks Aroonia tn 10 maaüksuse osas (planeeringujärgne krunt pos 3). Planeering on kättesaadav gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2013_10/planeering/

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Aroonia tn 10 maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.02.2022 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Kõrveküla alevikus asuva Suur- Kubja tn 1 maaüksuse (kü 79403:002:0290) ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kõrveküla alevikus asuva Suur- Kubja tn 1 maaüksuse (kü 79403:002:0290) ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Vana-Kubja tn 12, 14, 16 ja 18 maaüksuste osas (planeeringujärgsed krundid pos 10- pos 13).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Kõrveküla alevikus asuva Suur- Kubja tn 1 maaüksuse (kü 79403:002:0290) ja lähiala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vana-Kubja tn 12, 14, 16 ja 18 maaüksuste osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.02.2022 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja Tila külas asuvate Väike-Kuusiku, Viilhalli, Käänutaguse, Tagaserva ja Kivipealse maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning Tila külas asuvate Väike-Kuusiku, Viilhalli, Käänutaguse, Tagaserva ja Kivipealse maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks Lepa tee 10, 12, 14, 16, 18 kruntide ja Väike-Kuusiku tee 4, 6 ja 8 kruntide osas.

Kehtivad detailplaneeringud on leitavad:

gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2006_41/planeering/

gis.tartuvald.ee - /dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2015_01/planeering/

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 14.12.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tartu valla lõunaosa (II etapi) detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tartu valla lõunaosa (II etapi) detailplaneeringu täpsustamiseks Ermi  tn 13 krundi osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIN

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 28.11.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Reinu külas asuva Saviveere kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Reinu külas asuva Saviveere kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIN 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 30.09.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

 

Avatud menetlus Vasula alevikus asuva Kuslapuu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vasula alevikus asuva Kuslapuu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Kuslapõllu maaüksuse (planeeringujärgne krunt pos 2) osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIN 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 10.09.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrve tn 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ja Pihlaka tn 17, 19 (planeeringujärgsed pos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ja 40) maaüksuste osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 12.08.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Vahi külas asuva Vahi puidutööstuse ja Savijõe kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Savioja tn 3 (planeeringujärgne krunt pos 2) maaüksuse osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vahi külas asuva Vahi puidutööstuse ja Savijõe kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Savioja tn 3 maaüksuse osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav  SIIN 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 31.05.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Vahi alevikus asuva Raadi lasteaia detailplaneeringu täpsustamiseks Mõisatamme tn 30 (planeeringujärgne krunt pos 1) maaüksuse osas

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahi alevikus asuva Raadi lasteaia detailplaneeringu täpsustamiseks Mõisatamme tn 30 (planeeringujärgne krunt pos 1) maaüksuse osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav  SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 26.02.2021 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tila külas asuva Päeva maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0349) detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Päeva maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0349) detailplaneeringu täpsustamiseks Päeva kü osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIN 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.11.2020 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks pos 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 ja 50 kruntide (Kõrve tn 19, 21, 23, 25, Käänu tn 26, 28 ja Pihlaka tn 24, 26) osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIT 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.11.2020 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu I etapi detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu I etapi detailplaneeringu täpsustamiseks Vinnali maaüksuse osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 16.07.2020 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Vahi alevikus asuva Raadimõisa detailplaneeringu (algatatud planeeringu nimega- Raadimõisa katastriüksuse osalise maa-ala detailplaneering) täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahi alevikus asuva Raadimõisa detailplaneeringu (algatatud planeeringu nimega- Raadimõisa katastriüksuse osalise maa-ala detailplaneering)  täpsustamiseks pos 38 krundi (Mõisajärve tn 13) osas.

Kehtiv detailplaneering on leitav SIIT

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.05.2020 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Vahi küla Mario, Savimäe ja Motodepoo kinnistute detailplaneeringu  täpsustamiseks Vahi tee 7 maaüksuse osas (planeeringujärgne krunt pos 4). Kehtiv detailplaneering on leitav SIIT 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 14.02.2020 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrve tn 24, 26, 28, 30, 32, 34 ja 36 maaüksuste osas (planeeringujärgsed krundid pos 56- pos 62).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kõrve tn 24, 26, 28, 30, 32, 34 ja 36 maaüksuste osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 25.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.

Avatud menetlus Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu täpsustamiseks Vesilinnu tee 6 krundi osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalist detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vesilinnu tee 6 maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 16.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.