Uudised ja teated

Statistika

Rahvaarv: 12851 (01.03.2023)
Pindala: 742 km²
Suurim asula: Raadi alev (3109)
Koole: 5
Lasteaedu: 5
Külasid: 70, 6 alevikku, 1 alev
Huvikoole: 3