Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada maakonnaliinide sõiduplaanide muudatustest alates 01.08.2024 Liinil 208 (Pokajärve) – Melliste – Kaagvere – Roiu kauplus – Tartu (iga päev kell...

Sõiduplaanimuudatused Tartumaa liinidel alates 01.08.2024

Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada maakonnaliinide sõiduplaanide muudatustest alates 01.08.2024 Liinil 208 (Pokajärve) – Melliste – Kaagvere – Roiu kauplus – Tartu (iga päev kell...

Tartu Vallavalitsus korraldab avaliku enampakkumise. Konkursi eesmärgiks on leida Piirissaare poehoone rentnik perioodiks 01.11.2024-31.10.2029. 1. Üldinfo 1.1. Poehoone asub Kaupluse...

Avalik enampakkumine Piirissaare poehoone rentniku leidmiseks

Tartu Vallavalitsus korraldab avaliku enampakkumise. Konkursi eesmärgiks on leida Piirissaare poehoone rentnik perioodiks 01.11.2024-31.10.2029. 1. Üldinfo 1.1. Poehoone asub Kaupluse...

Tartu Vallavalitsus teatab, et on kehtestanud oma 11.07.2024. a korraldusega nr 916 Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Pärna 17 krundile määratakse...

Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on kehtestanud oma 11.07.2024. a korraldusega nr 916 Kõrveküla alevikus asuva Pärna tn 17 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Pärna 17 krundile määratakse...

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 11.07.2024. a korraldusega nr 915 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneeringu....

Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 11.07.2024. a korraldusega nr 915 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 33a maaüksuse detailplaneeringu....

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149)...

Maarja Põhikoolile kuuluva põllumajandusliku maa rendikonkurss

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149)...

Nõustumine Kärevere külas asuva Altvälja katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Isikliku kasutusõiguse seadmine Tartu valla kasuks Nõustumine...

Vallavalitsuse 11.juuli istungi ülevaade

Nõustumine Kärevere külas asuva Altvälja katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Isikliku kasutusõiguse seadmine Tartu valla kasuks Nõustumine...

Tartu vald pakub tööd kahele tugiisikule Raadi lasteaeda Ripsik, 5- ja 6-aastasele lapsele. Töö sisuks on lisatuge vajava lapse jälgimine ja toetamine erinevates...

Pakume tööd tugiisikutele

Tartu vald pakub tööd kahele tugiisikule Raadi lasteaeda Ripsik, 5- ja 6-aastasele lapsele. Töö sisuks on lisatuge vajava lapse jälgimine ja toetamine erinevates...

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149)...

Maarja Põhikoolile kuuluva põllumajandusliku maa rendikonkurss

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149)...

Alates 1. maist 2024 taastati Tarmo Raudsepa (Raudsepp) volitused vallavolikogu liikmena ja lõpetati alates 1. maist 2024 Meeli Kruusi (Kruus) volitused vallavolikogu liikmena. Otsus on...

Volikogu liikmete volituste lõpetamine ja asendusliikmete määramine

Alates 1. maist 2024 taastati Tarmo Raudsepa (Raudsepp) volitused vallavolikogu liikmena ja lõpetati alates 1. maist 2024 Meeli Kruusi (Kruus) volitused vallavolikogu liikmena. Otsus on...

Tartu Vallavalitsus annab teada, et võttis oma 04.07.2024. a korraldusega nr 877 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu. Ermi tn 4...

Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus annab teada, et võttis oma 04.07.2024. a korraldusega nr 877 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Ermi tn 4 maaüksuse detailplaneeringu. Ermi tn 4...

Nõustumine Raadi alevis asuva „Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu" lääneosa maakorraldustoiminguga, sihtotstarvete ja lähiaadresside...

Vallavalitsuse 4.juuli istungi ülevaade

Nõustumine Raadi alevis asuva „Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu" lääneosa maakorraldustoiminguga, sihtotstarvete ja lähiaadresside...

Koduhooldustöötaja abistab või juhendab koduteenuse saajat kodustes tingimustes kõrvalabi vajaduse määrast tulenevalt koduabi ja isikuabiga seotud toimingutes, toetades teenuse saaja...

Tartu vald ootab oma meeskonda koduhooldustöötajat

Koduhooldustöötaja abistab või juhendab koduteenuse saajat kodustes tingimustes kõrvalabi vajaduse määrast tulenevalt koduabi ja isikuabiga seotud toimingutes, toetades teenuse saaja...

5.-9. juulini oli Tartus visiidil Ukraina Kiievi oblasti Vasõlkivi linna linnapea Natalija Balassõnovotš  (Наталія Баласинович) oma delegatsiooniga. Kavas oli koostöö- ja sõpruslepingu...

Tartu vald sõlmis koostöö- ja sõpruslepingu Ukraina Kiievi oblasti Vasõlkivi linnaga

5.-9. juulini oli Tartus visiidil Ukraina Kiievi oblasti Vasõlkivi linna linnapea Natalija Balassõnovotš  (Наталія Баласинович) oma delegatsiooniga. Kavas oli koostöö- ja sõpruslepingu...

Heaolumeister hindab ja kohandab koduteenuse saaja kodust keskkonda, samuti abistab korrastus- ja parandustöödes või füüsilist jõudu nõudvates töödes. Heaolumeistri tööpiirkond on Tartu, Kastre...

Võtame tööle heaolumeistri!

Heaolumeister hindab ja kohandab koduteenuse saaja kodust keskkonda, samuti abistab korrastus- ja parandustöödes või füüsilist jõudu nõudvates töödes. Heaolumeistri tööpiirkond on Tartu, Kastre...

Kunstnikud Süüriast, Pakistanist, Hispaaniast, Hiinast, Soomest, Portugalist, Belgiast ja Eestist vormistasid meile  imelise mälestuse sellest erakordsest kultuuripealinna aastast...

Galerii NO1 Äksis kutsub külastama "Arts of survival" näitust

Kunstnikud Süüriast, Pakistanist, Hispaaniast, Hiinast, Soomest, Portugalist, Belgiast ja Eestist vormistasid meile  imelise mälestuse sellest erakordsest kultuuripealinna aastast...

Sel aastal saab romukampaania käigus ära anda ka need romud, mis asuvad sinu hoovis, kuid mis pole sinu nimel. Kuidas?  Täida taotlus, mille leiad SIIT  allkirjasta see...

Anna romu ära

Sel aastal saab romukampaania käigus ära anda ka need romud, mis asuvad sinu hoovis, kuid mis pole sinu nimel. Kuidas?  Täida taotlus, mille leiad SIIT  allkirjasta see...

Hea vallaelanik, juba homme, 5.juulil startiv Rally Estonia toob kaasa ajutisi liikluskorralduse muudatusi.   Sel aastal toimuv Rally Estonia saab avapaugu SSS1 Visit...

Rally Estonia toob kaasa ajutisi liikluskorralduse muudatusi

Hea vallaelanik, juba homme, 5.juulil startiv Rally Estonia toob kaasa ajutisi liikluskorralduse muudatusi.   Sel aastal toimuv Rally Estonia saab avapaugu SSS1 Visit...

Konkursi "Tartumaa kaunis kodu" hindamiskomisjon on valinud Tartu maakonna omavalitsuste esitatud kandidaatide hulgast välja kolm kauneimat väliruumi.     „Tartumaa...

Selgusid Tartumaa 2024. aasta kauneimad kodud

Konkursi "Tartumaa kaunis kodu" hindamiskomisjon on valinud Tartu maakonna omavalitsuste esitatud kandidaatide hulgast välja kolm kauneimat väliruumi.     „Tartumaa...

26. juunil Kambja kultuurikeskuses toimunud üldkoosolekul kinnitati Tartumaa toidumärgis „Tartumaine toit", mille eesmärgiks on tuua esile kohaliku toidu omapära, selle traditsioonid ja...

Tartumaa Arendusselts (TAS) kinnitas märgise „Tartumaine toit“ statuudi ja valis uue juhatuse

26. juunil Kambja kultuurikeskuses toimunud üldkoosolekul kinnitati Tartumaa toidumärgis „Tartumaine toit", mille eesmärgiks on tuua esile kohaliku toidu omapära, selle traditsioonid ja...

Tartu vald osaleb üle-euroopalise linnade koostööprogrammis URBACT projektis „Beyond the Urban". Selles liikuvusküsimustega tegelevas projektis osaleb 10 linnalist piirkonda. Meie partneriteks...

Tartu vallas toimus üle-euroopalise URBACT koostöövõrgustiku „Beyond the Urban“ kohtumine

Tartu vald osaleb üle-euroopalise linnade koostööprogrammis URBACT projektis „Beyond the Urban". Selles liikuvusküsimustega tegelevas projektis osaleb 10 linnalist piirkonda. Meie partneriteks...

Nõustumine Lombi külas asuva Kriisanõlva katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Sojamaa külas asuva Kuivasilla katastriüksuse jagamisega,...

Vallavalitsuse 20.juuni istungi ülevaade

Nõustumine Lombi külas asuva Kriisanõlva katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Sojamaa külas asuva Kuivasilla katastriüksuse jagamisega,...

Kui 17.06.2024 uuritud proovis oli soole enterokokke 121 PMÜ/100ml (lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml), siis 25.06.2024 võetud proovis oli vastav näitaja 62 PMÜ/100 ml, seega suplemine...

Kõrveküla Hariduse tn ääres paisjärves võib jälle supelda

Kui 17.06.2024 uuritud proovis oli soole enterokokke 121 PMÜ/100ml (lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml), siis 25.06.2024 võetud proovis oli vastav näitaja 62 PMÜ/100 ml, seega suplemine...

MTÜ Jõgevamaa Ühistransprdikeskus annab teada, et Tabivere raudteeülesõit on suletud 02.07-04.07. Tabivere raudtee ülesõidu sulgemise tõttu peatuvad liinid 130 Jõgeva-Saduküla-Puurmani-Tabivere...

Tabivere raudteeülesõit suletud 02.07-04.07

MTÜ Jõgevamaa Ühistransprdikeskus annab teada, et Tabivere raudteeülesõit on suletud 02.07-04.07. Tabivere raudtee ülesõidu sulgemise tõttu peatuvad liinid 130 Jõgeva-Saduküla-Puurmani-Tabivere...

ERC Delfi Rally Estonia 2024 sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja ja Kastre valla teedel sel nädalal, 5. kuni 7. juulini.   Tänavune rallinädalavahetus tuleb taas...

Tartu vald pakub vallaelanikele võimalust soetada rallipasse eelmüügist -15% soodustusega!

ERC Delfi Rally Estonia 2024 sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja ja Kastre valla teedel sel nädalal, 5. kuni 7. juulini.   Tänavune rallinädalavahetus tuleb taas...

Algab Mõisa pst rekonstrueerimine lõigus Kaupmehe tn - riigitee nr 95 Tartu-Kõrveküla tee. Riigitee nr 95 ristmikule rajatakse täiendav pöörderada, Kaupmehe ja Mõisa pst ristmikule...

Raadi alevis Mõisa puiestee lõigus Kaupmehe tn - riigitee nr 95 Tartu-Kõrveküla suletud perioodil 01.07.2024-22.07.2024

Algab Mõisa pst rekonstrueerimine lõigus Kaupmehe tn - riigitee nr 95 Tartu-Kõrveküla tee. Riigitee nr 95 ristmikule rajatakse täiendav pöörderada, Kaupmehe ja Mõisa pst ristmikule...

Rähni tänav on asfalteerimistööde tõttu liikluseks suletud 02.07.2024 ajavahemikus kell 09:00-22:00. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!  

Rähni tn suletakse ajutiselt liikluseks

Rähni tänav on asfalteerimistööde tõttu liikluseks suletud 02.07.2024 ajavahemikus kell 09:00-22:00. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!  

16.–22. juunil toimus Tartu 2024 laulu- ja tantsupidu, mis tõi tantsumurule ligi 2400 tantsijat ning laulukaare alla ligi 10 000 lauljat- pillimängijat.   Tartus esimest...

Tartu valla kollektiivid Tartu 2024 laulu- ja tantsupeol

16.–22. juunil toimus Tartu 2024 laulu- ja tantsupidu, mis tõi tantsumurule ligi 2400 tantsijat ning laulukaare alla ligi 10 000 lauljat- pillimängijat.   Tartus esimest...

Tartu Vallavalitsus teatab , et on oma 20.06.2024. a korraldusega nr 835 algatanud Raadi alevis asuva Rähni tn 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Raadi alevis asuvat Rähni tn 1...

Raadi alevis asuva Rähni tn 1 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab , et on oma 20.06.2024. a korraldusega nr 835 algatanud Raadi alevis asuva Rähni tn 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Raadi alevis asuvat Rähni tn 1...

Neljapäeval, 27.juunil kell 19:00 toimub Kõrveküla välijõusaali avamine. Tule Sinagi!

27.juunil avatakse Kõrveküla välijõusaal

Neljapäeval, 27.juunil kell 19:00 toimub Kõrveküla välijõusaali avamine. Tule Sinagi!

Võidupühal, 23.juunil Tartu vallas: 8.00 Lipu heiskamine Äksi kivipargis. 9.00 Pärja asetamine Äksi Vabadussamba jalamile. 10.00 Pärja asetamine Maarja-Magdaleena Vabadussamba...

Võidupüha Tartu vallas

Võidupühal, 23.juunil Tartu vallas: 8.00 Lipu heiskamine Äksi kivipargis. 9.00 Pärja asetamine Äksi Vabadussamba jalamile. 10.00 Pärja asetamine Maarja-Magdaleena Vabadussamba...

Kõrveküla paisjärve supluskohast 17.06.2024. a võetud suplusvee analüüs ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele. Proovis oli soole enterokokke 121 PMÜ/100ml, lubatud piirväärtus on kuni 100...

Kõrveküla paisjärves (Hariduse tn ääres) pole suplemine soovitatav

Kõrveküla paisjärve supluskohast 17.06.2024. a võetud suplusvee analüüs ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele. Proovis oli soole enterokokke 121 PMÜ/100ml, lubatud piirväärtus on kuni 100...

Tartu Vallavalitsus teatab et on oma 13.06.2024. a korraldusega nr 774 algatanud Kõrveküla alevikus asuvate Kalja tn 1, Kalja tn 2, Kalja tn 3, Kalja tn 5, Tõrvalille tn 1, Tõrvalille tn 2...

Kõrveküla alevikus asuvate Kalja tn 1, Kalja tn 2, Kalja tn 3, Kalja tn 5, Tõrvalille tn 1, Tõrvalille tn 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab et on oma 13.06.2024. a korraldusega nr 774 algatanud Kõrveküla alevikus asuvate Kalja tn 1, Kalja tn 2, Kalja tn 3, Kalja tn 5, Tõrvalille tn 1, Tõrvalille tn 2...

„100 meetrit elu" on 100 meetrit pikk maanteenäitus Nõmmiku kergliiklustee müratõkkel Jõgeva maanteel, Tartu vallas, mis jutustab 15 maali kaudu 16 erinevas eas inimese nägemuse elust ja...

"100 meetrit elu " – 100 meetrit maanteenäitust müratõkkeseinal linnast väljas!

„100 meetrit elu" on 100 meetrit pikk maanteenäitus Nõmmiku kergliiklustee müratõkkel Jõgeva maanteel, Tartu vallas, mis jutustab 15 maali kaudu 16 erinevas eas inimese nägemuse elust ja...

15.juulil alustab Lähte Ühisgümnaasiumi direktorina tööd Martin Pent. Saame temaga lähemalt tuttavaks: Milliste sõnadega end iseloomustaksid?  Rahulik, kaalutlev,...

Lähte Ühisgümnaasiumi direktorina alustab 15.juulil tööd Martin Pent

15.juulil alustab Lähte Ühisgümnaasiumi direktorina tööd Martin Pent. Saame temaga lähemalt tuttavaks: Milliste sõnadega end iseloomustaksid?  Rahulik, kaalutlev,...

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avalikustas sel nädalal portaalis minuomavalitsus.ee kohalike omavalitsuste 2023. aasta teenustasemete analüüsi tulemused. Andmed näitavad, et eri...

Tartu vald paistab silma võimalusterohkete kohalike teenustega

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avalikustas sel nädalal portaalis minuomavalitsus.ee kohalike omavalitsuste 2023. aasta teenustasemete analüüsi tulemused. Andmed näitavad, et eri...

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. juunil 2024 algusega 16:00 Jääaja Keskuses. PÄEVAKORD: 1. Tartu Vallavalitsuse uue liikme kinnitamine 2. Tartu...

Tartu Vallavolikogu istung toimub 19.juunil Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. juunil 2024 algusega 16:00 Jääaja Keskuses. PÄEVAKORD: 1. Tartu Vallavalitsuse uue liikme kinnitamine 2. Tartu...

Isikliku kasutusõiguse seadmine Nõustumine Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Sundvalduse seadmine...

Vallavalitsuse 13.juuni istungi ülevaade

Isikliku kasutusõiguse seadmine Nõustumine Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Sundvalduse seadmine...

Projekt nr: RE.4.09.23-0224 Projekti nimetus: Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Tartu vallas Toetusmeede: Ringmajandus Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi ringmajanduse...

Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Tartu vallas

Projekt nr: RE.4.09.23-0224 Projekti nimetus: Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Tartu vallas Toetusmeede: Ringmajandus Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi ringmajanduse...

Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada sõiduplaanide muudatustest alates 01.07.2024. Liinil 112 Tartu – Laeva – Puurmani suletakse kell 06:45 tööpäevadel sõitnud väljumine...

Sõiduplaanimuudatused Tartumaa liinidel alates 01.07.2024

Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada sõiduplaanide muudatustest alates 01.07.2024. Liinil 112 Tartu – Laeva – Puurmani suletakse kell 06:45 tööpäevadel sõitnud väljumine...

Jaanituled Tartu vallas toimuvad järgmiselt: Reedel, 21.juunil kell 19:00 toimub Tammistu küla jaanituli. Lisainfo: https://www.facebook.com/share/zomL3ddeE2oUXGaG/   ...

Jaanituled Tartu vallas 2024

Jaanituled Tartu vallas toimuvad järgmiselt: Reedel, 21.juunil kell 19:00 toimub Tammistu küla jaanituli. Lisainfo: https://www.facebook.com/share/zomL3ddeE2oUXGaG/   ...

Nõustumine Kõrenduse külas asuva Joosti katastriüksuse jagamisega,sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Lähiaadressi muutmine Katastriüksuse sihtotstarbe määramine...

Vallavalitsuse 6.juuni istungi ülevaade

Nõustumine Kõrenduse külas asuva Joosti katastriüksuse jagamisega,sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Lähiaadressi muutmine Katastriüksuse sihtotstarbe määramine...

Tartu vald sai rahastuse projektile „Vaimse tervise teenused Tartu vallas" Projekti rahastatakse Tartu Vallavalitsuse ja 2024. aasta riigieelarve seadusega Sotsiaalministeeriumile tervist...

Tartu vald koostöös Sotsiaalministeeriumiga pakub valla elanikele vaimse tervise teenuseid

Tartu vald sai rahastuse projektile „Vaimse tervise teenused Tartu vallas" Projekti rahastatakse Tartu Vallavalitsuse ja 2024. aasta riigieelarve seadusega Sotsiaalministeeriumile tervist...

Tartu vald müüb enampakkumise teel osta.ee  keskkonnas  Kaupluse pumpla  kinnistu Laeva külas.   Kaupluse pumpla, Laeva küla katastritunnus...

Tartu vald müüb enampakkumise teel kinnistu Laeva külas

Tartu vald müüb enampakkumise teel osta.ee  keskkonnas  Kaupluse pumpla  kinnistu Laeva külas.   Kaupluse pumpla, Laeva küla katastritunnus...

Nõustumine Lähte alevikus asuva Sõstra katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Katastriüksuste koha-aadressi, sihtotstarbe määramine Nõustumine...

Vallavalitsuse 30.mai istungi ülevaade

Nõustumine Lähte alevikus asuva Sõstra katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Katastriüksuste koha-aadressi, sihtotstarbe määramine Nõustumine...

1.juunil avati ametlikult Eestis suplushooaeg, mis kestab kuni 31.augustini. Tartu vallas on viis supluskohta, kus teostatakse Terviseameti suplusvee seiret, et inimestel oleks ohutu ujuda....

Suplushooaeg on avatud

1.juunil avati ametlikult Eestis suplushooaeg, mis kestab kuni 31.augustini. Tartu vallas on viis supluskohta, kus teostatakse Terviseameti suplusvee seiret, et inimestel oleks ohutu ujuda....

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud oma 23.05.2024. a korraldusega nr 629 Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala...

Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on algatanud oma 23.05.2024. a korraldusega nr 629 Raadi alevis asuvate Stardiraja tn 10, Stardiraja tn 12 ja Stardiraja tn 14 maaüksuste ning lähiala...

Valimiste nädal algab esmaspäeval 3. juunil, koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval 9. juunil 2024. aastal. Elektrooniline hääletamine algab valimisnädala...

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Valimiste nädal algab esmaspäeval 3. juunil, koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval 9. juunil 2024. aastal. Elektrooniline hääletamine algab valimisnädala...

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149)...

Maarja Põhikoolile kuuluva põllumajandusliku maa rendikonkurss

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149)...

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut. ...

Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel jõuda üksmeelele ning sõlmida lapse huvidest lähtuvad kokkulepped

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut. ...

Tartu Valla Haldus  OÜ on alustanud Raadi alevis Raadi vahekõnnitee rekonstrueerimist lõigus Mõisapiir-Mõisa pst. Tänaseks amortiseerunud kergliiklustee saab uue asfaltkatte ning...

Raadi alevis algas Raadi vahekõnnitee rekonstrueerimine

Tartu Valla Haldus  OÜ on alustanud Raadi alevis Raadi vahekõnnitee rekonstrueerimist lõigus Mõisapiir-Mõisa pst. Tänaseks amortiseerunud kergliiklustee saab uue asfaltkatte ning...