Statistika

Rahvaarv: 13313 (1.07.2024)
Pindala: 742 km²
Suurim asula: Raadi alev (3610)
Koole: 5
Lasteaedu: 5
Külasid: 70, 6 alevikku, 1 alev
Huvikoole: 3