Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid

1. Revisjonikomisjon

2023. aasta tööplaan

05.01.2023 protokoll

20.01.2023 protokoll

03.02.2023 protokoll

 

2. Majanduskomisjon

19.01.2023 protokoll

09.02.2023 protokoll

09.03.2023 protokoll

 

3. Arengu- ja planeerimiskomisjon

16.01.2023 protokoll

06.02.2023 protokoll

20.02.2023 protokoll

06.03.2023 protokoll

13.03.2023 protokoll

 

4. Sotsiaalkomisjon

17.01.2023 protokoll

07.02.2023 protokoll

 

5. Hariduskomisjon

18.01.2023 protokoll

08.02.2023 protokoll

17.03.2023 protokoll

 

6. Kogukonna- ja kultuurikomisjon

17.01.2023 protokoll

07.02.2023 protokoll

07.03.2023 protokoll

 

 

Tartu Vallavolikogu ajutiste komisjonide koosolekute protokollid

 

 1. Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise ettevalmistuskomisjon

 

2. Valla põhimääruse muutmise ettevalmistuskomisjon