Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid

1. Revisjonikomisjon

2023. aasta tööplaan

05.01.2023 protokoll

20.01.2023 protokoll

03.02.2023 protokoll

10.03.2023 protokoll

13.04.2023 protokoll

05.05.2023 protokoll

16.06.2023 protokoll

22.08.2023 protokoll

22.09.2023 protokoll

20.10.2023 protokoll

Lisa 1

Lisa 2

10.11.2023 protokoll

15.12.2023 protokoll

Revisjonikomisjoni akt nr 1

 

2. Majanduskomisjon

19.01.2023 protokoll

09.02.2023 protokoll

09.03.2023 protokoll

11.04.2023 protokoll

11.05.2023 protokoll

15.06.2023 protokoll

17.08.2023 protokoll

21.09.2023 protokoll

12.10.2023 protokoll

09.11.2023 protokoll

14.12.2023 protokoll

 

3. Arengu- ja planeerimiskomisjon

16.01.2023 protokoll

06.02.2023 protokoll

20.02.2023 protokoll

06.03.2023 protokoll

13.03.2023 protokoll

10.04.2023 protokoll

08.05.2023 protokoll

12.06.2023 protokoll

14.08.2023 protokoll

18.09.2023 protokoll

09.10.2023 protokoll

06.11.2023 protokoll

12.12.2023 protokoll

 

4. Sotsiaalkomisjon

17.01.2023 protokoll

07.02.2023 protokoll

11.04.2023 protokoll

11.05.2023 protokoll

13.06.2023 protokoll

19.09.2023 protokoll

07.11.2023 protokoll

12.12.2023 protokoll

 

5. Hariduskomisjon

18.01.2023 protokoll

08.02.2023 protokoll

17.03.2023 protokoll

13.04.2023 protokoll

10.05.2023 protokoll

12.06.2023 protokoll

20.09.2023 protokoll

11.10.2023 protokoll

08.11.2023 protokoll

Esitlus 1

Esitlus 2

13.12.2023 protokoll

 

6. Kogukonna- ja kultuurikomisjon

17.01.2023 protokoll

07.02.2023 protokoll

07.03.2023 protokoll

11.04.2023 protokoll

10.05.2023 protokoll

13.06.2023 protokoll

18.08.2023 protokoll

19.09.2023 protokoll

10.10.2023 protokoll

07.11.2023 protokoll

12.12.2023 protokoll

 

 

Tartu Vallavolikogu ajutiste komisjonide koosolekute protokollid

 

 1. Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise ettevalmistuskomisjon

10.04.2023 protokoll

24.04.2023 protokoll

 

2. Valla põhimääruse muutmise ettevalmistuskomisjon