Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid

1. Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni 2020. aasta tegevuse kokkuvõte

 
2. Arengu- ja planeerimiskomisjon

 

3. Majanduskomisjon

 
4. Hariduskomisjon