Hinnapäring - Lammutusprojekti koostamine

Kutsume osalema Tartu vallas Raadi alevis Vahi 63 kinnistul asuvate ehitiste ja rajatiste lammutusprojekti ja tööde maksumuse kalkulatsiooni koostamise hankel.

 

Hanke eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Tartu vallas Raadi alevis Vahi 63 kinnistul asuvate ehitiste lammutusprojekti ja tööde maksumuse kalkulatsiooni koostamine. Projektiga tuleb ette näha ehitiste lammutus, selleks vajalikud ehitustööd ja muud hanke eesmärgi täitmisega kaasnevad tööd, s.h tuleb määrata ohtlike jäätmete utiliseerimise maht (hoonetes on tundmatut päritolu materjale ja aegunud ravimeid/vaktsiine).

 

Tehnilised andmed kinnistul asuvate hoonete kohta on lisatud manuses lähteülesandena. Link koostatud joonistele on tehnilises kirjelduses lingina.

Tööde teostamise aeg: 2 kuud lepingu sõlmimisest

 

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. (Lepingu projekt on lisatud hinnapäringu manusesse.)

 

Pakkumuse jõusoleku aeg: 2 kuud

 

Pakkumus esitada 10. märtsiks 2023 hiljemalt kell 12.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee       

 

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Signe Veermaa, vallainsener, signe.veermaa@tartuvald.ee, mobiil +372 5420 0522

Hinnapäring - Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse projekti ekspertiis

Kutsume osalema Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse ja välialade ehitamise põhiprojekti ekspertiisi teostamise hankel.

Hanke korraldamise eesmärk on leida Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse ja välialade ehitamise põhiprojektile ekspertiisi teostaja. Ekspertiis tuleb teha kõigile projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sisearhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, jahutuse, tugev- ja nõrkvoolu, automaatika ning teede osale).

Ekspertiisi lähteülesanne on lisatud manusena.

Põhiprojekti töösse andmise aeg 09.01.2023.

Ekspertiisi teostamise aeg 1 kuu

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Hankija jätab endale õiguse vajadusel tellida edukalt pakkujalt täiendav ekspertiis mahutabelile.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Eduka pakkujaga sõlmitakse käsundusleping.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 2 kuud

Pakkumus esitada 9. detsembril 2022 kella 12.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee