Hinnapäring - maagaasi ostmine

Tartu Vallavalitsus soovib osta Tartu valla asutustele (Tartu Vallavalitsus, OÜ Tartu Valla Kommunaal, SA Saadjärve ja SA Raadi) maagaasi perioodil 01.01.2024-31.01.2024 (1 kuu).

Palume hinnapakkumus esitada fikseeritud paketi ühikhinnale. Ühik €/MWh.

Eelduslik maht: 98 600 m3

 

Pakkumust ootame hiljemalt 15.12.2023 kell 12.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakutud fikseeritud paketi MWh ühikhind on madalaim. Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisutõmbamise teel.

Hinnapäring - elektrisüsteemi projekti koostamine koos elektrisüsteemi ümberehitamisega (kodud tuleohutuks 2023)

Palume hinnapakkumust elektrisüsteemi projekti koostamiseks koos elektrisüsteemi ümberehitamisega.

Majas puudub vannituba, vajalik vedada elekter ka tulevasse vannituppa.

Objekti asukoht: Vasula tee 20, Kõrveküla

Tööde lõpetamise tähtaeg: 27.11.2023

Tööde garantiiaeg: 2 aastat

Projekti koostamisel ning tööde teostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest ning heast tavast.

Töövõtja kohustuseks on:

 • objekti külastus; Külastuse palume kokku leppida Aivar Telgmaaga tel. nr: 55582571
 • elektrisüsteemi seisukorra hindamine ja puuduste kaardistamine;
 • elektriprojekti koostamine;
 • uue elektrisüsteemi ehitamine koostatud projekti alusel

Hinnapakkumuses peavad olema loetletud kõik tööd ja tööde maksumus.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 24.oktoobriks 2023 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Kersti Raiküla, sotsiaaltööspetsialist, tel +372 5196 7738, e-post: kersti.raikula@tartuvald.ee

 

Hinnapäring - moodulsoojakute ostmine

Tartu Vallavalitsus kutsub osalema väikeostu hankemenetlusel „Moodulsoojakute komplektide ostmine koos transpordi ja paigaldusega".

Tartu valla Lähte spordikompleksi juurde ehitati 2022. aastal jääväljak. Jääväljaku paremaks talviseks opereerimiseks on vaja ruume (2 tk) riiete vahetamiseks.

Sellest tulenevalt soovime osta 2 moodulsoojaku komplekti koos transpordi ja paigaldusega Lähte alevikku, aadressile Õpetaja 7.

NB! Hanke mahtu ei kuulu soojakute aluse ehitamine ega soojakute inventaar.

1 moodulsoojaku komplekt koosneb:

 • Moodulitest, mille kogumõõdud on minimaalselt: pikkus 6m x laius 4,8m X  kõrgus 2,5 m    
 • Moodulid peavad olema uued
 • Ühel komplektil on 1 uks ja 4 akent ilma turvakardinateta.
 • Põrandaplaanil eraldi jagamist vaheseintega ei ole vaja e üks moodulitekomplekt = 1 ruum.

Pakutavatel toodetel peab olema CE tähis.

Moodulid peavad olema sinist tooni, et ühtida kõrval oleva spordihoonega.

Töö teostamise tähtaeg on esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 1. detsember 2023.

Pakkumuse palume esitada vastavalt kutsega kaasas olevale pakkumustabelile.

Koos pakkumusega palume esitada orienteeruv tarneaeg.

Hindamiskriteeriumiks on madalaim kogumaksumus koos käibemaksuga.

Võrdsete madalaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamise teel.

Töö eest tasumine toimub pärast töö teostamist ja üleandmist tellijale.

Hinnapakkumus palun esitada hiljemalt 18.10.2023 kell 16.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

 

Tartu valla taimekonteinerite kujundamine ja hooldus

Tartu Vallavalitsus kutsub osalema hankemenetluses Tartu valla taimekonteinerite kujundusele ja hooldusele aastal 2024.

Hanke lähteülesanne koos hankelepingu projektiga on lisatud kutse manusesse.

 

Pakkumuse koosseisus palume esitada:

•             Lahenduste visioonid konteinerite kaupa

•             Visioonide pakkumus

 

Pakkumuse maksumuse esitamisel palume välja tuua erinevate lahenduste hinnad ja hoolduskulud eraldi ridadel

 

Pakkumused koos lahendusega palume esitada hiljemalt 22. septembriks 2023 aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - OJV teenus

Palume hinnapakkumust omanikujärelevalve teenusele  ehitushanke „Tartu valla tuletõrje veevõtukohtade ehitamine" teostamisele.

Veevõtukohad rajatakse järgmistesse asustusüksustesse:

1.           Vedu

2.           Nõela

3.           Siniküla

4.           Tabivere

Ehituse töövõtulepingu tähtaeg on 31.11.2023.

Viide riigihankele ja hanke dokumentidele, s.h projekdokumentidele, riigihangete registris SIIN

Edukas pakkuja peab omama kehtivat MTR registreeringut omanikujärelevalvele valdkonnas:

 • hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem või
 • ühisveevärk või -kanalisatsioon

Pakkumuses palume esitada kogumaksumusena koos käibemaksuga. Pakkumuses palume tuua välja maksumused ka asukoha põhiselt.

Käsundusleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 30.08.2023 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Hinnapäring - Piirissaarele jalg- ja tõukerataste ostmine

Tartu Vallavalitsus palub hinnapakkumust 20 jalgrattale ja 10 tõukerattale vastavalt allpool toodud tehnilistele andmetele:

Jalgratas, 20tk:

 • täiskasvanute linnaratas
 • lai ja mugav sadul
 • lihtsalt (Eksentrikuga) reguleeritav sadula kõrgus
 • 28" laiemad rehvid, mis võimaldavad sõita metsa- ja peenkruusateedel
 • topelt (tugevamad) pöiad
 • 3-käiguline rummusisene käiguvahetus
 • esikorv
 • tagumine pakiraam
 • tugijalg
 • porilauad
 • ketikaitse
 • helkurid
 • taga jalgpidur, ees V-pidur
 • rattakell

 

Tõukeratas, 10tk:

 • täiskasvanute tõukeratas
 • 20/16" õhkkummid, tõukeratas peab võimaldama sõita metsa- ja peenkruusateedel
 • V-pidurid
 • seisujalg
 • reguleeritav lenksu kõrgus

 

Pakutavad tooted peavad olema uued.

Toodetele peab kehtima vähemalt 2-aastane garantii.

Koos pakkumusega palume esitada toodete tehnilised spetsifikatsioonid.   

Pakkumus peab sisaldama toodete transporti aadressile: Piirissaare sadam, Piirissaare, Tartu vald, Tartumaa.         

Tarneaeg peab jääma vahemikku: 20.04.2024 - 05.05.2024. NB! Tellijal puudub varasem ladustamise võimalus.

Hinnatakse pakkumusi, millised on samaväärsed või paremad tehnilistele tingimustele. 

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 24. august 2023 kell 23.59 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Täiendav informatsioon:

Jana Serpak, projektispetsialist, tel +372 521 84 15, e-post: jana.serpak@tartuvald.ee

Tarmo Raudsepp, arendusosakonna juhataja, tel +372 569 586 63, e-post: tarmo.raudsepp@tartuvald.ee

Hinnapäring - Maarja-Magdaleena laululava katuse rekonstrueerimine

Kutsume osalema hankel Maarja-Magdaleena katuse rekonstrueerimine.

Tööde kirjeldus on toodud hanke lähteülesandes.

Töö tellitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse (maksumus koos käibemaksuga) esitanud pakkujalt.

Võrdsete madalaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisutõmbamise teel.

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva.

Tööde teostamise aeg 2 kuud lepingu sõlmimisest.

Koos pakkumusega esitada tehtavate tööde kirjeldus.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 9. august 2023 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tiit Sangla, majandusspetsialist, 505 7340, tiit.sangla@tartuvald.ee

Hinnapäring - Piirissaare ujumiskohtade korrastamine

Palume hinnapakkumust Tartumaal, Tartu vallas, Piirissaarel järgmiste ujumiskohtade korrastamiseks:

 1. Saare külas Saareranna ujumiskoht (KÜ tunnus 79601:001:0906, Tartu vald, Piirissaar, Saare küla,  Saareranna). Tegevuskoha asukoha nurgakoordinaadid: 6475806, 706465; 6475790, 706481;
 2. Lõunatipu ujumiskoht (KÜ tunnus 79601:001:0895, Tartu vald, Piirissaar, Saare küla, Lõunatipu). Tegevuskoha asukoha nurgakoordinaadid: 6474849, 705593; 6474840, 705602;

Tööde teostamise aeg: 1.08.2023 – 15.11.2023

Hinnapakkumused palume esitada iga ujumiskoha kohta eraldi. Hinnapakkumused peavad sisaldama kõiki töödega kaasnevaid kulusid sh. transport Piirissaarele.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 28.07.2023 kell 23:59 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Marjaliis Kivisaar, keskkonnaspetsialist, tel 5309 4945, e-post: marjaliis.kivisaar@tartuvald.ee

Hinnapäring - puidust infotahvlite valmistamine ja paigaldus

Tartu Vallavalitsus kutsub Teid osalema ja esitama pakkumuse hankele „Tartu vallas, Piirissaarel puidust infotahvlite valmistamine koos paigaldusega."

Hinnapakkumuse koostamise aluseks on lisas olev tehniline kirjeldus.

Objekti asukoht: Piirissaar, Tartu vald

Tööde lõpetamise tähtaeg: 22.09.2023

Tööde garantiiaeg: 2 aastat

Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab tagama tööde teostamise ajal objektil heakorra ja ohutuse.

Pakkumuste hindamise aluseks on tööde maksumus koos käibemaksuga.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 19. juuli 2023 kell 12:00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Jana Serpak, projektispetsialist, tel +372 521 84 15, e-post: jana.serpak@tartuvald.ee

Hinnapäring - ATV ostmine

Tartu Vallavalitsus ostab ATV talvisteks ja suvisteks terviseradade hooldustöödeks. Talvisel perioodil rajatakse ja hooldatakse suusaradu ning veetakse ringi lumekahureid. Suvisel perioodil hooldatakse ja niidetakse terviseradu.

ATV peab vastama järgnevatele või parematele tingimustele:

 • Mootor vedelikjahutusega, töömahuga 900 kuni 1000 cm3
 • Veoskeem: tagavedu/lülitatav nelivedu läbi esi diferentsiaali /lukustatav nelivedu
 • Elektriline tõmbevints
 • Haakekonks + haagise tulede pistik
 • Ette lisa töötuli, minimaalselt 65 W
 • Käte soojendus
 • Tööriistakast mahutavusega minimaalselt 90 L
 • Põhjakaitse
 • Garantiiaeg minimaalselt 2 aastat

ATV tarnaeg esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 01.11.2023

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 20.07.2023 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Koos hinnapakkumusega palume esitada pakutava ATV tehnilised näitajad ning tarneaeg.

Hinnatakse pakkumusi, millised on samaväärsed või paremad tehnilistele tingimustele.

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga. Võrdsete madalaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisutõmbamise teel.

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva.

Hinnapäring - Aiapaviljoni ehitamine Piirissaarele

Palume hinnapakkumust Tartu vallas Piirissaarel aiapaviljoni ehitamisele vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

Objekti asukoht: Valla kinnistu ( KÜ 59501:001:0072), Tooni küla, Piirissaar, Tartu vald         

Tööde lõpetamise tähtaeg: 20.10.2023

Tööde garantiiaeg: 2 aastat

Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab tagama tööde teostamise ajal objektil heakorra ja ohutuse.

Pakkumuste hindamise aluseks on tööde maksumus koos käibemaksuga.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Tellija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi vastavaks tunnistatud pakkumuste üle.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 17. juuli 2023 kell 23:59 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - Laeva rahvamaja soojuspump

Tartu Vallavalitsus kutsub Teid osalema ja esitama hinnapakkumust Laeva kultuurimaja olemasoleva maasoojuspumba asendamiseks ja soojasõlme uuendamiseks.

Objekt asub Väänikvere tee 6, Laeva külas, Tartu vallas.

Töö tuleb teostada vastavalt lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele.

Töö teostamise tähtaeg on 18.08.2023.a.

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga. Võrdseta madalaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisutõmbamise teel.

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping, lepingu projekt lisa 2

Pakkuja pädeva esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumus palun esitada hiljemalt 12.06.2023 kell 15.00 e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee

Lisainformatsioon, lisamaterjalide küsimised ja kokkulepped objektiga tutvumiseks tööpäeviti kell 9.00-16.00 Andres Maikov, tel 54430301, e-mail andres.maikov@tartuvald.ee

Hinnapäring - Haljastus: Puude istutamine ja järelhooldus Kõrveküla alevis Pihlaka 21

Soovime hinnapakkumust Kõrveküla alevis Pihlaka 21 üldkasutatava maa haljastuse rajamisele ja 2-aastasele järelhooldusele vastavalt tehnilisele kirjedusele.

Tööde teostamise aeg: 1.09. – 31.10.2023

Tööde garantii- ja järelhooldusaeg: 2 aastat

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 19. juuni 2023 kell 23.59 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee , tel 5333 9166

Hinnapäring - ümberehitus- ja remonttööd

Palume hinnapakkumust Tartu valla vallamaja kahe ruumi ümberehitus- ja remonttöödele vastavalt manuses olevale lähteülesandele.

Tööde ligikaudsed mahud: Ruumi 125 põranda pindala ~47,9m2 ja ruumis 119 põranda pindala 28,6m2.

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Kontaktisik Kadi Kukk, tel  53476179.

Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 3 kuud lepingu sõlmimisest.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 02. juuniks 2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi tööde mahu osas.

Hankija jätab endale õiguse tellida edukaks tunnistatud pakkujalt lisatöödena ruumi 119 põrandakatte paigaldamist ja lisa värvimistöid.

Kui edukaks tunnistatud pakkuja ei allkirjasta töövõtu lepingut 5 tööpäeva jooksul alates lepingu väljasaatmisest Tellija poolt, on Tellijal õigus valida edukaks paremuselt järgmine pakkuja.

Hinnapäring - Haljastus: Ermi tänaval ebatsuugade istutamine ja järelhooldus

Soovime hinnapakkumust Raadi alevis Nõlvakaare ridaelamute piirkonnas Ermi tänava ääres ebatsuugade  istutamisele ja 2-aastasele järelhooldusele vastavalt manuses olevale kirjeldusele.

Tööde teostamise aeg: 1.09. – 31.10.2023

Tööde garantii- ja järelhooldusaeg: 2 aastat

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 31. mai 2023 kell 23.59 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee  , tel 5333 9166

Hinnapäring - Haljastus: Mõisa alleel puude istutamine ja järelhooldus

Soovime hinnapakkumust Raadi alevis Mõisa alleel hariliku tamme istutamisele ja 2-aastasele järelhooldusele vastavalt manuses olevale kirjeldusele.

Tööde teostamise aeg: 1.09. – 31.10.2023

Tööde garantii- ja järelhooldusaeg: 2 aastat

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 31. mai 2023 kell 23.59 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee  , tel 5333 9166

Hinnapakkumuse ja visiooni küsimine - Vedu mänguväljak, Vedu küla (Tartu vald)

Kutsume Teid osalema hinnapakkumuse ja visiooni esitamisele Tartu vallas, Vedu külas, Vedu pargi maaüksusele mänguväljaku rajamiseks-laiendamiseks (kü 79402:003:0213)

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda ehk siis kohalikud elanikud otsustavad, milline mänguväljaku lahendus on neil kõige sobivam. Viime läbi rahvahääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Kirjeldus mänguplatsile ning tingimused on toodud manuses.

Meie poolne rahaline kate on 25 000 eurot (koos käibemaksuga).

Tööde teostamise tähtaeg: 30.09.2023. Tööde teostamise tähtajaks peavad olema nõuetekohaselt teostatud kõik Tööd ja ning saadud kehtiv kasutusluba. 

Tööde garantiiaeg: 2 aastat

Töövõtja kohustuseks on:

 • ehitus- ja kasutusloa taotlemine;
 • mänguväljaku kaheaastane hooldus (katkiste/lahti tulnud detailide vahetamine/parandamine, kinnituste pinguldamine, liikuvate sõlmede määrimine jne)

Pakkumus koos nõutud dokumentidega esitada hiljemalt 24.05.2023 kell 16.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Hinnapäring - Maarja-Magdaleena õpilaskodu ümberehitamine

Palume hinnapakkumust Maarja-Magdaleena lasteaia ruumide ümberehitamisele õpilaskodu ruumideks vastavalt lähteülesandele.

Tööde mahtu kuuluvad ka projekteerimistööd vastavalt lähteülesandes kirjeldatud mahule.

Enne hinnapakkumise tegemist palume olukorraga kohapeal tutvuda. Tutvumiseks palume kokku leppida aeg Kristiina Rajaga (kooli direktor), mob 5078033.

Lepingu lõpp-tähtaeg 15.08.2023, s.h peab olema selleks hetkeks väljastatud kasutusluba.

Hinnapakkumus esitada vastavalt etteantud vormile. Koos vormiga esitada kalendergraafik

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 19.mai 2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee   

Pakkuja peab omama mtr registreeringut ehitusealal, alaliigiga üldehituslik ehitamine.

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamisega.

Täiendavatele küsimustele korral palun pöörduda:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee , mobiil  5347 6179

Hinnapäring - garderoob koos paigaldusega

Palume hinnapakkumust garderoobile koos paigaldusega Tartu valla Vallamajja (Haava 6, Kõrveküla).

Kohustuslik on tutvuda objektiga kohapeal. Tutvumiseks palume aeg kokku leppida sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejeviga, tel 5340 1591

Pakkumus peab sisaldama garderoobi hinda koos paigaldusega. Garderoobi riiulid peavad olema valmistatud tugevamast mööbliplaadist.

Tööde lõpetamise tähtaeg: 15.07.2023

Garantiiaeg: 2 aastat

Pakkumuste hindamise aluseks on tööde maksumus koos käibemaksuga.

Pakkumusi ootame hiljemalt 8. mai 2023 kell 12.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring- Raadi alevi kaugküttetorustiku projekteerimiseks alusplaani mõõdistamine

Ootame hinnapakkumust Tartu vallas, Raadi alevis geoaluse mõõdistustöödele vastavalt lisatud asendiplaanile (kollane kontuur).

Mõõdistus on vajalik kaugküttevõrgu projekteerimiseks.

Tööde teostamise aeg esimesel võimalusel.

Valmis võrguvaldajatega kooskõlastatud geoalus tuleb esitada Tartu valla geoarhiivi (koos võrguvaldajate

kooskõlastustega). Töö loetakse lõpetatuks kui geoarhiivis on töö registreeritud.

Pakkumisi võrreldakse käibemaksuta maksumuse alusel. Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind. Kui madalaima hinnaga pakkujaid on mitu, siis saab otsustavaks töö teostamise kiirus (kiireim on edukas).

Vajalik on teostada kaevude uuring, et määrata projekteeritava ja olemasolevate torustike vahekaugused ristumistel.

Lisaks on vajalikud gaasitorustiku teostusmõõdistuste andmed.

Ootame pakkumisi hiljemalt 5.mai 2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Hinnapäring - Tartu vallas Laeva külas kahe korteri remont

Palume hinnapakkumust Tartu valla Laeva küla kahe korteri remonttöödele.

Objekti asukoht: Purje tee 5, Laeva küla, Tartu vald

Tööde lõpetamise tähtaeg: 1.10.2023

Tööde garantiiaeg: 2 aastat

Hinnapakkumuse koostamise kohustuslikuks kriteeriumiks on objekti külastus. Külastuse palume kokku leppida Tiit Sanglaga.

Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab tagama tööde teostamise ajal objektil heakorra ja ohutuse.

Kirjale on lisatud maja II korruse plaan.

Pakkumuste hindamise aluseks on tööde maksumus koos käibemaksuga.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 5. mai 2023 kell 23.59 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Jana Serpak, projektispetsialist, tel +372 521 84 15, e-post: jana.serpak@tartuvald.ee

Tiit Sangla, majandusspetsialist, tel +372 505 73 40, e-post: tiit.sangla@tartuvald.ee  - ehitusobjekti külastus.

Hinnapäring - Tartu valla järvede niitmine

Palume hinnapakkumust Tartumaal, Tartu vallas järgmiste järvede niitmiseks:

 1. Kõrveküla paisjärv (KÜ tunnus 79403:002:1612, Tartu vald, Kõrveküla alevik);
 2. Kõrveküla tehisjärv (KÜ tunnus 79601:001:1424, Tartu vald, Kõrveküla alevik (mitte terve järv, vaid ainult KÜl 79601:001:1424 olev osa);
 3. Palalinna järv (KÜ tunnus 79401:005:0276, Tartu vald, Lähte alevik);
 4. Laeva paisjärv (KÜ tunnus 38301:002:0158, Tartu vald, Laeva küla, niidetava ala joonis lisatud);
 5. Vasula veepark (KÜ tunnus 79401:001:0482, Tartu vald, Vasula alevik);
 6. Tabivere supluskoht (Tartu vald, Valgma küla, KÜ 77301:001:0318, niidetava ala joonis lisatud).

Tööde teostamise aeg: 1.08.2023 – 25.08.2023

Hinnapakkumused palume esitada iga järve kohta eraldi, et tellijal oleks võimalik vajadusel töö osaline tellimine.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 28. aprilliks 2023 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Marjaliis Kivisaar, keskkonnaspetsialist, tel 5309 4945, e-post: marjaliis.kivisaar@tartuvald.ee

Hinnapäring - Piirissaare Piiri kalmistu värava remondi- ja restaureerimistööd

Tartu Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva kordus hanke Tartu valla Piirissaare kalmistu värava restaureerimistöödeks. Novembris 2022 läbiviidud hange oli tühistatud, kuna hinnapakkumuste kehtivus tähtaeg on läbi. Lähtuvalt Tartu Vallavalitsuse kehtivast hankekorrast kutsume osalema hankel.

Objekti asukoht: Vanausuliste kalmistu, Piiri küla, Piirissaar, Tartu vald, Tartu maakond

Tööde teostamise aeg: Aprill – oktoober 2023

Tööde teostamise nõuded ja kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinnapakkumust ootame kahes variandis:

 1. Väravaehitise lammutamine ja taastamine identse koopiana.
 2. Väravaehitise katkiste ja amortiseerunud osade vahetamine, ehitise viimistlemine

 

Hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim maksumus.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Pakkumusi ootame hiljemalt 21. aprilliks 2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Jana Serpak, projektispetsialist, tel 5218415, e-post: jana.serpak@tartuvald.ee

 

Hinnapäring - Maarja-Magdaleena õpilaskodu ruumide projekteerimine ja ümberehitus

Palume hinnapakkumust Maarja-Magdaleena lasteaia ruumide ümberehitamisele õpilaskodu ruumideks vastavalt lähteülesandele.

Tööde mahtu kuuluvad ka projekteerimistööd vastavalt lähteülesandes kirjeldatud mahule.

Enne hinnapakkumise tegemist palume olukorraga kohapeal tutvuda.

Lepingu lõpp-tähtaeg 15.08.2023, s.h peab olema selleks hetkeks väljastatud kasutusluba.

Hinnapakkumus esitada vastavalt etteantud vormile. Koos vormiga esitada kalendergraafik

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 18.04.2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamisega.

Täiendavatele küsimustele korral palun pöörduda:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, tel 5347 6179

Hinnapäring - Tartu vallas Laeva külas asuva hoone vana eterniitkatuse renoveerimine

Palume hinnapakkumust Tartu vallas Laeva külas asuva hoone katuse renoveerimiseks.

Objekti asukoht: Purje tee 5, Laeva küla, Tartu vald

Katuse materjal: eterniit

Tööde lõpetamise tähtaeg: 31.08.2023

Tööde garantiiaeg: 2 aastat

Hinnapakkumuse koostamise kohustuslikuks kriteeriumiks on objekti külastus. Külastuse palume kokku leppida Tiit Sanglaga.

Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab tagama tööde teostamise ajal objektil heakorra ja ohutuse.

Kirjale on lisatud maja II korruse plaan, katuse joonist kahjuks ei ole.

Pakkumuste hindamise aluseks on tööde maksumus koos käibemaksuga.

Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad hankija rahalisi vahendeid.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 14. aprilliks 2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Jana Serpak, projektispetsialist, tel +372 521 84 15, e-post: jana.serpak@tartuvald.ee

Tiit Sangla, majandusspetsialist, tel +372 505 73 40, e-post: tiit.sangla@tartuvald.ee  - ehitusobjekti külastus.

Hinnapäring - tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine

Palume hinnapakkumust kuivhüdrantide projekteerimisele vastavalt lähteülesandele.

Enne hinnapakkumise tegemist palume olukorraga kohapeal tutvuda.

Projekteerimistööde lõpp hiljemalt 30.06.2023, s.h peab olema selleks hetkeks väljastatud ehitisteatis.

Hinnapakkumus esitada vastavalt etteantud vormile.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 12.04.2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamisega.

Täiendavatele küsimustele korral palun pöörduda:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, e-post kadi.kukk@tartuvald.ee, tel 5347 6179

Hinnapäring - Maarja-Magdaleena kalmistu puude raieks ja hoolduseks

Palume hinnapakkumust Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas asuva Maarja-Magdaleena kalmistu puude raieks ja hoolduseks.

Tööde teostamise aeg: 1.08.2023 – 15.12.2023

Tööde teostamise nõuded ja kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Edukas pakkuja:

 1. enne töödega alustamist peab taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa;
 2. töö teostajal peab olema arboristi kutse, tase 4

Hinnapakkumuses palume näidata eraldi ridadena:

 1. puude langetamise hind;
 2. puude hoolduse hind.

Hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim maksumus.

Koos pakkumusega palume esitada töö teostaja (peab omama arboristi kutse, tase 4) CV.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 3. aprilliks 2023 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Marjaliis Kivisaar, keskkonnaspetsialist, tel 5309 4945, e-post: marjaliis.kivisaar@tartuvald.ee

Hinnapäring - lumetõkke paigaldamine hoone katusele

Palume hinnapakkumust lumetõkkele ja selle paigaldamisele Tartu vallas Kõrveküla alevikus Haava tn 6 asuvale hoonele. Hoonel on peale katuse paigaldamist paigaldatud lumetõke osaliselt (torulumetõke).

Täiendavalt on vaja paigaldada ca 74 m lumetõket (torulumetõke, sama lahendus, nagu on eelnevalt paigaldatud).

Enne hinnapakkumise tegemist palume olukorraga kohapeal tutvuda. Hetkeolukord pildis: Kaust-faili ikoon Pildid

Tööde teostamise aeg suvi 2023, tööde lõpp hiljemalt 31.08.2023.

Hinnapakkumus esitada lumetõkke paigaldamise (materjal + töö) ühikhinnaga ja kogusummana.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 31.03.2023 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, valitakse edukas pakkuja liisu tõmbamisega.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, mobiil  5347 6179

Visiooni- ja hinnapäring mänguväljaku rajamisele

Kutsume Teid osalema visiooni ja hinnapakkumuse esitamisele Tartu vallas, Raadi alevis, Nõlvakaare haljak 1 krundile mänguväljaku rajamiseks (kü 79601:001:1531).

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda  e siis kohalikud elanikud otsustavad, milline mänguväljaku lahendus on neile kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Lähteülesanne on lisatud manusesse tehnilise kirjeldusena.

Hetkel on Nõlvakaare haljak 1 krunt haljastamata põllumaa.

Visooni koos hinnapakkumusega ootame hiljemalt 24.märtsiks 2023 kell 15.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Nõuded esitatud visioonile ja pakkumuse koosseisule on toodud tehnilises kirjelduses.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Pakkumus, mille sisu ei vasta esitatud nõuetele (pakkumuse maksumuse sisu ei sisalda kõiki vajalikke töid), ei osale hindamisel.

Ehitusaeg: kevad-suvi 2023

Hinnapäring - Lammutusprojekti koostamine

Kutsume osalema Tartu vallas Raadi alevis Vahi 63 kinnistul asuvate ehitiste ja rajatiste lammutusprojekti ja tööde maksumuse kalkulatsiooni koostamise hankel.

 

Hanke eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Tartu vallas Raadi alevis Vahi 63 kinnistul asuvate ehitiste lammutusprojekti ja tööde maksumuse kalkulatsiooni koostamine. Projektiga tuleb ette näha ehitiste lammutus, selleks vajalikud ehitustööd ja muud hanke eesmärgi täitmisega kaasnevad tööd, s.h tuleb määrata ohtlike jäätmete utiliseerimise maht (hoonetes on tundmatut päritolu materjale ja aegunud ravimeid/vaktsiine).

 

Tehnilised andmed kinnistul asuvate hoonete kohta on lisatud manuses lähteülesandena. Link koostatud joonistele on tehnilises kirjelduses lingina.

Tööde teostamise aeg: 2 kuud lepingu sõlmimisest

 

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. (Lepingu projekt on lisatud hinnapäringu manusesse.)

 

Pakkumuse jõusoleku aeg: 2 kuud

 

Pakkumus esitada 10. märtsiks 2023 hiljemalt kell 12.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee       

 

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Signe Veermaa, vallainsener, signe.veermaa@tartuvald.ee, mobiil +372 5420 0522

Hinnapäring - Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse projekti ekspertiis

Kutsume osalema Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse ja välialade ehitamise põhiprojekti ekspertiisi teostamise hankel.

Hanke korraldamise eesmärk on leida Lähte Ühisgümnaasiumi juurdeehituse ja välialade ehitamise põhiprojektile ekspertiisi teostaja. Ekspertiis tuleb teha kõigile projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sisearhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, jahutuse, tugev- ja nõrkvoolu, automaatika ning teede osale).

Ekspertiisi lähteülesanne on lisatud manusena.

Põhiprojekti töösse andmise aeg 09.01.2023.

Ekspertiisi teostamise aeg 1 kuu

Hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Hankija jätab endale õiguse vajadusel tellida edukalt pakkujalt täiendav ekspertiis mahutabelile.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.

Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Eduka pakkujaga sõlmitakse käsundusleping.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 2 kuud

Pakkumus esitada 9. detsembril 2022 kella 12.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee