Tartu Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid

1. Revisjonikomisjon

Vahearuanne Tabivere Rahvamaja

Revisjonikomisjoni tööplaan 2019 

Revisjonikomisjoni akt (SA Saadjärve)

Revisjonikomisjoni akt nr 2 (2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne)

Lisa 1 sõltumata vandeaudiitori aruanne

Lisa 2 Revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta tegevusest

 

10.01.2019 protokoll nr 1

22.02.2019 protokoll nr 2

25.03.2019 protokoll nr 3

22.04.2019 protokoll nr 4

20.05.2019 protokoll nr 5

21.06.2019 protokoll nr 6

16.08.2019 protokoll nr 7

23.09.2019 protokoll nr 8

28.10.2019 protokoll nr 9

25.11.2019 protokoll nr 10

 

2. Arengukomisjon

14.01.2019 protokoll

21.01.2019 protokoll

21.02.2019 protokoll

11.03.2019 protokoll

18.03.2019 protokoll

15.04.2019 protokoll

13.05.2019 protokoll

17.06.2019 protokoll

12.08.2019 protokoll

16.09.2019 protokoll

14.10.2019 protokoll

29.10.2019 protokoll

18.11.2019 protokoll

09.12.2019 protokoll

 

3. Majanduskomisjon

07.01.2019 protokoll nr 1

23.01.2019 protokoll nr 2

18.02.2019 protokoll nr 3

20.03.2019 protokoll nr 4

17.04.2019 protokoll nr 5

15.05.2019 protokoll nr 6

19.06.2019 protokoll nr 7

14.08.2019 protokoll nr 8

18.09.2019 protokoll nr 9

16.10.2019 protokoll nr 10

25.11.2019 protokoll nr 11

18.12.2019 protokoll nr 12

 

4. Hariduskomisjon

22.01.2019 protokoll nr 1

19.02.2019 protokoll nr 2

19.03.2019 protokoll nr 3

16.04.2019 protokoll nr 4

14.05.2019 protokoll nr 5

18.06.2019 protokoll nr 6

13.08.2019 protokoll nr 7

17.09.2019 protokoll nr 8

15.10.2019 protokoll nr 9

19.11.2019 protokoll nr 10

10.12.2019 protokoll nr 11

 

5. Kultuurikomisjon

23.01.2019 protokoll

18.02.2019 protokoll

20.03.2019 protokoll

17.04.2019 protokoll

15.05.2019 protokoll

19.06.2019 protokoll

21.08.2019 protokoll

18.09.2019 protokoll

21.10.2019 protokoll

20.11.2019 protokoll

10.12.2019 protokoll

 

6. Sotsiaalkomisjon