SOTSIAAL JA TERVISHOID  
   
Sotsiaaltoetuste ja -teenuse avalduse blankett  
Sotsiaaltranspordi teenuse avaldus  

Sünnitoetuse avalduse blankett

 

Matusetoetuse avalduse blankett

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

 

Täisealisele isikule hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise taotlus

 

Ranitsatoetuse avaldus

 
Toimetulekutoetuse avaldus  
   
 ELUKOHATOIMINGUD  
   
Elukoha registreerimine  
Elukohateade  
Juhendmaterjalid  
   
 SPORT JA KULTUUR  
   
SPOKU Spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetus  

SPOKU Mittetulundusliku tegevuse toetus

 
SPOKU Huvihariduse toetus  
SPOKU Kaasfinantseerimise toetuse taotlus  
SPOKU Ürituse korraldamise taotlus  

SPOKU Projektitoetuse taotlus

 
SPOKU Avaliku ürituse loa taotlus  
   
ALUSHARIDUS  
   
ARNO Lasteaiakoha taotlus  
SPOKU Eralasteaia/hoiu toetuse taotlus  
   
 KESKKOND  
   

Erandkorras vabastamise taotlus 

 

Ühismahuti kasutamise taotlus

 

Graafiku muutmise taotlus

 

Kinnitus

 

SPOKU Raieloa taotlus

 
SPOKU Korteriühistuste toetus taotlus  
   
EHITUSTEGEVUS
 
 
   

Valminud ehitise ülevaatusakt

 

Ehitisregister

 
Kõik ehitusseadustikuga seotud blanketid leiad SIIT  
   

 

PLANEERIMINE

 

   
Detailplaneeringu algatamise taotlus  
   
MAAKORRALDUS  
   
Avaldus katastriüksuse jagamiseks  
Avaldus katastriüksuste liitmiseks  
Avaldus katastriüksuste omavahelise piiri muutmiseks  
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maaüksuse erastamiseks