Juhtkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Jarno Laur 516 7879 Vastuvõtt etteregistreerimisega
abivallavanem Tarmo Raudsepp 5695 8663 Vastuvõtt etteregistreerimisega
kultuuritööspetsialist Karita Tilk 5340 7100

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallasekretär Eve Kallas 509 7902
jurist Tõnu Vesi 733 7766, 517 4317
referent (vallasekretäri abi), andmekaitse ametnik Endla Suvi 776 6941, 525 4948 Vastuvõtt Tabiveres K, N 8-16.30 ja R 8-12
dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi 5919 5769
kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma 5304 8320
sekretär-registripidaja Doris Grünvald 733 7750, 510 6363
IT spetsialist Ragnar Rüütli
menetleja Kadrin Krabbi 516 8295
saarevaht Toomas Lindjärv 529 4630

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass 5388 4662
sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott 5196 7738 Endine Tartu vald
sotsiaaltööspetsialist Maris Rannaveer 5354 9530 Tabivere ja Maarja-Magdaleena
sotsiaaltööspetsialist -
lastekaitsespetsialist Karin Aru 521 4686 Endine Tartu vald
lastekaitsespetsialist Triin Vaino 5344 9246 Tabivere, Maarja-Magdaleena ja Laeva
sotsiaalhooldustöötaja Ebe Aus 527 2951
sotsiaalhooldustöötaja Moonika Baida 516 9894
sotsiaalhooldustöötaja Margit Orma 510 3781
sotsiaaltöötaja Ülle Lindjärv 5668 0556 Piirissaarel

Maa, ehitus, keskkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 5333 9166
planeeringute spetsialist Kristel Altsaar 5309 9192
planeeringute spetsialist Johanna Kasearu lapsehoolduspuhkusel
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 526 7983
ehitusspetsialist Andry Oras 5375 2976
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 5780 7177
keskkonnaspetsialist Kadi Kukk 5347 6179
maakorraldaja Tõnis Tõnissoo 520 7723
maakorraldaja Mari Niine 526 5519

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
hankespetsialist -
arendusspetsialist Maido Puna 529 5763
bussijuht Aivar Paide 504 0271
koristaja Ave Kivimäe Kõrvekülas
koristaja Piret Tänav Tabiveres
majandusspetsialist Tiit Sangla 505 7340
üldkoristaja-abitööline Pavel Persidski
kalmistuvaht Virve Saarma 5398 4470 Laevas
koristaja Heili Vahkal Laevas
hõljukijuht, buraanijuht Vitali Trots
prügivedaja Romanenkov Georgi Piirissaarel
spordijuht Toomas Rosenberg 516 4623 Tabiveres
majandustöötaja Ivar Arme 5885 5341

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
finantsjuht Ulvi Viilvere 5650 7867
raamatupidaja Aivi Kaasik 733 7763
raamatupidaja Silvia Moorits 733 7762
raamatupidaja Ene Volk 776 6946
raamatupidaja Tiina Reinesberg 776 6946

Teenindavad ametnikud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Metsanduse spetsialist Madis Kullamaa 5750 3069
Noorsoopolitseinik Kadri Urb 730 8712
Piirkonnapolitseinik Kadri Ala 5887 9907
Piirkonnapolitseinik Kadri Kroonberg 5349 6317