Lõppenud hanked 2021

Hinnapakkumuse küsimine - Tartu vallale taimekonteinerite ostmine

Tartu vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke 20 polüpropüleenist taimekonteineri soetamiseks. Taimekonteinerid paigaldatakse Tartu valla territooriumile avaliku ruumi kaunistamiseks. Tarneaeg: hiljemalt aprilli 2021 lõpp.

Nõuded pottidele:

  • Konteineri kõrgus vahemikus 990 – 1000 mm, läbimõõt vahemikus 850-900 mm;
  • Kuju – vaasi sarnane, ümar, põhja läbimõõt väiksem kui ülemise otsa läbimõõt;
  • Konteinerid peavad olema ilmastikukindlast plastikust, vastupidavad UV-kiirgusele ja miinustemperatuuridele;
  • Konteinerid peavad olema vandaalikindlad ja kinnitatavad aluspinnale (asfalt, betoonkivi);
  • Värv – sinine (RAL 5007, RAL 5015 või RAL 5017);
  • Kaal- tühjana mitte raskem kui 25 kg;
  • Konteineritel peab olema drenaažirest ja altkastmisreservuaar (min 10 l).

Palume hinnapakkumuses arvestada ka tarnehinnaga.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Pakkumust ootame 22. veebruariks 2021 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Ettepanek pakkumuse esitamiseks Laeva küla puude raieks ja hoolduseks

Esitame lähteülesande, mille põhjal palume esitada pakkumus Tartu vallas Laeva külas Väänikvere tee 2 pargi (38301:002:0259)  puude raiele ja hooldusele.

Lähteülesanne lisatud.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Juhul kui laekub 2 või enam võrdset pakkumust, siis otsustatakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hinnapakkumises palun näidata eraldi ridadena puude langetamise hind ja puude hoolduse hind.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuse palume esitada hiljemalt 18.veebruariks 2021.

Täpsem info

Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist, kadi.kukk@tartuvald.ee, 5347 6179

Pakkumuskutse generaatorite ostmisele

Tartu Vallavalitsus soovib osta 2 generaatorit võimsusega 90kVA.

Generaatorite kasutusotstarve:

  • Lumekahurite elektriga varustamine
  • Vajadusel koolide elektrivarustuse tagamine

Generaatorite tehniline kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinna pakkumuses palume arvestada generaatorite transpordiga aadressile Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa.

Pakkumuse palume saata 16. veebruariks 2021 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuse hindamise kriteerium: majanduslikult soodsaim pakkumus

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Laeva mänguväljaku hange

Kutsume Teid osalema hinnapakkumise ja visiooni esitamisele Tartu vallas, Laeva külas, Masti tee 1 krundile mänguväljaku rajamiseks (kü 79601:001:0064).

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda  e siis kohalikud elanikud otsustavad, milline mänguväljaku lahendus on neil kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Kirjeldus mänguplatsile ning tingimused on toodud manusesse lisatud kutses.

Meie poolne rahaline kate on 35 000 eurot (koos käibemaksuga).

Ehituse aeg: mai 2021

Pakkumus koos nõutud dokumentidega esitada hiljemalt 10.02.2021 kell 14:00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Haava külas Haava väikekoht tänavavalgustus

Tartu Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke, mille esemeks on Haava külas Haava väikekoha tänavavalgustuse rajamine vastavalt tehnilises projektis toodud tingimustele.

Tööde teostamise tähtaeg on 18. juuni 2021.

Tööde tehniline projekt on leitav  SIIT

Asendiplaaniliselt puudutab see tehnilise projekti faili „9678_PP_EL-4-03_Asendiplaan-Haava".

Palume pakkumine esitada 04. veebruariks 2021 Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kõrveküla aleviku haljastus

Soovime hinnapakkumust Kõrveküla aleviku, Tartu vald, 20 punase tamme ja 10 suurelehelise pärna istutamisele ja järelhooldusele vastavalt manuses olevale kirjeldusele.

Hinnapakkumus palun esitada 22. jaanuariks 2021.

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Tartu vallas Äksi alevikus Äksi kalmistu puude raie ja hooldamine

Tartu Vallavalitsus korraldab hanke Tartu vallas Äksi alevikus Äksi kalmistu puude raieks ja hoolduseks.

Tööde lõpetamise tähtaeg: 31.03.2021.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Hinnapakkumises palun näidata eraldi ridadena puude langetamise hind ja puude hoolduse hind.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuse palume esitada hiljemalt 18.01.2021.

Täpsem info (lähteülesanne) on leitav SIIT ja lisad SIIT

Pakkujal ja töö teostajal peab olema arboristi kutse, tase 4.

Täiendav info: Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist, e-posti aadress kadi.kukk@tartuvald.ee, tel 5347 6179