Lõppenud hanked 2021

Hinnapäring - vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine ja ehitamine

Palume pakkumust Tartu vallas Tila küla Toominga 1 ja 3 kinnistutele vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimisele ja ehitamisele.

Detailplaneering: http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2019_01/Planeering/

Projekti koostamisel ning tööde teostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest ning heast tavast.

Töövõtja kohustuseks on:

•            geoaluse koostamine;

•            võrguettevõtetelt tehniliste tingimuste taotlemine ja kooskõlastamine;

•            ehitus- ja kasutuslubade taotlemine.

Tööde teostamine kevad 2022.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, siis valitakse edukas pakkumus liisuheitmise teel hankija poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad.

Pakkumust ootan hiljemalt 8. detsembriks 2021 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täpsem info: Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

 

Ettepanek pakkumuse esitamiseks Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas asuva Maarja-Magdaleena kalmistu (77302:001:0153) uuema osa puude raieks ja hooldamiseks

Esitame lähteülesande, mille põhjal palume esitada pakkumus Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas Maarja-Magdaleena kalmistu uuema osa puude raieks ja hoolduseks.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Juhul kui laekub 2 või enam võrdset pakkumust, siis otsustatakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hinnapakkumises palun näidata eraldi ridadena puude langetamise hind ja puude hoolduse hind.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuse palume esitada hiljemalt 23.11.2021.

 

Täpsem info

Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist, kadi.kukk@tartuvald.ee, tel 5347 6179

Tartu valla taimekonteinerite kujundus ja hooldus 2022.a.

Palume pakkumust ja visualiseeritud kompositsiooni lahendust Tartu valla taimekonteinerite 2022. aasta kujundusele  ja hooldusele.

Kompositsioonina ootame kahte lahendust: suvine ja talvine.

Tartu vallas on paigaldatud 20 taimekonteinerit, mais 2022 lisandub veel 20 taimekonteinerit.

Taimekonteinerite asukohad koos hindamisalustega on lisatud kirja manusesse.

Pakkumused koos lahendusega palume esitada hiljemalt 22. novembriks 2021 aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Täpsem info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, mob 5333 9166, e-post: egle.nommoja@tartuvald.ee   

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, mob 5749 4799, e-post: kadri.leetsaar@tartuvald.ee

Hinnapäring - Kõrveküla põhikooli staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Tartu vald kutsub osalema teenuse hanke menetluses „Kõrveküla põhikooli staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve".

Oleme sõlmimas lepingut avatud hanke menetlusega „Kõrveküla põhikooli staadioni rekonstrueerimine" (riigihanke viitenumber registris 240920) edukaks tunnistatud pakkujaga.

Hanketöö eesmärgiks on Kõrveküla põhikooli staadioni rekonstrueerimine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele, tehnilisele kirjeldusele ja OÜ Keskkonnaprojekt projektile töö nr. 2333.01.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist – LINK.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on jaanuar 2022  ja teostamise tähtaeg on 25.08.2022.

Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering tegevusalal „omanikujärelevalve".

Pakkuja omanikujärelevalve spetsialist peab omama kutset tasemel vähemalt ehitusinseneri tase 7 või samaväärne. Palume esitada koos pakkumusega andmed vastutava spetsialisti kohta.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 15. novembril 2021 kell 12:00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Hinnapäring - Juurdeehituse projekteerimine Lähte spordihoonele

Tartu vald kutsub osalema hanke menetluses „Lähte spordihoone juurdeehituse projekteerimine".

Hanke eesmärgiks on koostada põhiprojekt Lähte spordihoonele ühekorruselise juurdeehituse (jõusaal, aeroobika- ja võimlemissaal) ehitamiseks. Tehniline kirjeldus lisatud manusena.

Hankelepingu tähtaeg: 4 kuud alates Lepingu sõlmimisest

Edukas pakkuja peab omama registreeringut projekteerimise tegevusalal.

 

Hankija jätab endale õiguse pidada hanke raames läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja ulatuse määrab hankija. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tehnilised tingimused, lepingu tingimused ja muud asjaolud, tingimusel, et lepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks.

 

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Juhul kui kaks või enam pakkumust on võrdsed, otsustatakse võitja liisuheitmise teel.

Pakkumise palume esitada hiljemalt 12. oktoober 2021 kell 14.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Taimekonteinerite hange Tartu valda

Tartu vallavalitsus soetab 20 polüpropüleenist taimekonteinerit. Hangitakse 11 sinist ja 9 halli taimekonteinerit. Taimekonteinerid paigaldatakse Tartu valla territooriumile avaliku ruumi kaunistamiseks. Potid peavad olema tarnitud kohale hiljemalt aprilli 2022 lõpuks.

Nõuded pottidele:

 • Mõõdud sinistel konteineritel kõrgus vahemikus 990 – 1000 mm, läbimõõt vahemikus 850-900 mm;
 • Mõõdud hallidel konteineritel  kõrgus vahemikus 990 – 1000 mm, läbimõõt vahemikus 850-900 mm;
 • Kuju – vaasi sarnane, ümar, põhja raadius väiksem kui ülemise otsa raadius;
 • Konteinerid peavad olema ilmastikukindlast plastikust, vastupidavad UV-kiirgusele ja miinustemperatuuridele;
 • Konteinerid peavad olema vandaalikindlad ja kinnitatavad aluspinnale (asfalt, betoonkivi);
 • Värv – sinine (RAL 5017) ja hall (RAL 7040);
 • Kaal- tühjana mitte raskem kui 25 kg;
 • Konteineritel peab olema drenaažirest ja altkastmisreservuaar.

Palume hinnapakkumuses arvestada ka tarnega.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Pakkumust ootame 6. oktoobriks 2021 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Hinnapäring - Toominga 1 ja Toominga 3 juurdepääsutee projekteerimine ja ehitamine

Tartu vald kutsub osalema ehitus- ja projekteerimistööde hankel „Tila küla, kruntide Toominga 1 ja Toominga 3 juurdepääsutee projekteerimine ja ehitamine" väikehankel.

Hanke eesmärk on ehitada välja asfaltkattega juurdepääsutee koos trassidega (side, tänavavalgustus, vee- ja kanalisatsioonitrassid)  kinnistutele Toominga 1 (KÜ 79601:001:1901) ja Toominga 3 (KÜ 79601:001:1902) vastavalt kehtivale detailplaneeringule.

Detailplaneering: http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2019_01/Planeering/  

Projekti koostamisel ning tööde teostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest ning heast tavast.

Töövõtja kohustuseks on:

 • geoaluse koostamine;
 • võrguettevõtetelt tehniliste tingimuste taotlemine ja kooskõlastamine;
 • ehitus- ja kasutuslubade taotlemine.

 

Kõigi tööde lõpptähtaeg: 15.06.2022.

Palume pakkumine esitada 5. oktoobriks 2021 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, siis valitakse edukas pakkumus liisuheitmise teel hankija poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, mobiil 5333 9166

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Tartu vald kutsub osalema hankemenetluses „Maarja-Magdaleena lasteaia ja välialade ehituse omanikujärelevalve".

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Maarja-Magdaleena lasteaed koos välialadega (lasteaia õueala ja majaesine parkla) vastavalt Arhitektuuribüroo Pluss OÜ ja Tinter-Projekt OÜ koostatud projektidele ning tehnilisele kirjeldusele. Projektid on allalaetavad Riigihangete registrist.

Aadress: Maarja-Magdaleena kool, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, asub J.V. Veski nimeline Põhikool. Uus ehitatav lasteaiahoone ehitatakse samale territooriumile.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist (RH 239408) – LINK.

Ehitustööde teostamise tähtaeg on 15.08.2022. Omanikujärelevalve leping lõpeb kõigi tööde lõppemise, s.h. EHR-i toimingutega töövõtja poolt.

Esialgne ehitusperioodi kestus 10 kuud.

Manusena on lisatud ehitushanke tehniline kirjeldus.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut üldehitusliku ehitamise ja teede ehitamise omanikujärelevalve valdkonnas. Lubatud on tuginemine teise isiku pädevusele.

Teenuse eest tasutakse igakuiselt vastavalt esitatud ja kinnitatud aktile.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, siis valitakse edukas pakkumus liisuheitmise teel hankija poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 30. septembriks 2021 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Pakkumuskutse - Tartu valla bussipeatuste valgustamine

Tartu vald kutsub osalema hanke menetluses „Tartu valla bussipeatustesse autonoomsete valgustite paigaldamisele".

Hanke eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega paigaldada Tartu valla 19 bussipeatusesse autonoomsed (päikesepaneeli ja akuga) valgustid, s.h tuleb teostada projekteerimistööd. Bussipeatuste loetelu koos geoaluste ja Transpordiameti poolt väljastatud tingimustega on lisatud kirja manusena.

Lepingu lõpptähtaeg on  15.12.2021.

Lepinguliste tööde mahtu kuuluvad kõik tööd, mis ei ole otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest.

Kõik pakkuja vead, esitatud pakkumuse maksumuses arvestamata jäänud tööd ja kulutused on pakkuja risk ja hankija poolt täiendavalt ei kompenseerita.

Pärast tööde valmimist peab töövõtja esitama ehitisregistri kaudu kasutusteatise väljastamiseks valmis tööde täitedokumentatsiooni.

Hankija jätab endale õiguse pidada hanke raames läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja ulatuse määrab hankija. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tehnilised tingimused, lepingu tingimused ja muud asjaolud, tingimusel, et lepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Juhul kui kaks pakkumust on võrdsed, otsustatakse võitja liisuheitmise teel.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 6. august 2021 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, 5749 4799

Kõrveküla spordihalli jõusaali varustuse ostmine

Palume hinnapakkumust Tartu valla Kõrveküla spordihalli jõusaali varustusele vastavalt manuses olevale tabelile.

Hinnapakkumus peab sisaldama toodete transporti ja paigaldust Kõrveküla spordihoone jõusaali, Kõrveküla alevik, Vasula tee 12, Tartu vald.

Pakkumus palun esitada hiljemalt 17. juuniks 2021 aadressil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täpsem info:

Agu Laas, Tartu valla spordikooli direktor, mob 513 9304, agu.laas@tartuvald.ee

Hanke eest vastutab:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, mob 57494799, kadri.leetsaar@tartuvald.ee

 

Kutse osalema omanikujärelevalve hankel

Tartu vald kutsub osalema teenuse hanke menetluses „Kõrveküla aleviku Lasteaia tn parkla ehitamise ning Lasteaia tn ja Kooli tn tänavakatte korrastamise omanikujärelevalve".

Oleme sõlmimas lepingut riigihankel „Kõrveküla aleviku Lasteaia tn parkla ehitamine ning Lasteaia tn ja Kooli tn tänavakatte korrastamine" (riigihanke viitenumber registris 233510) edukaks tunnistatud pakkujaga.

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Kõrveküla aleviku Lasteaia tn parkla vastavalt  Väli OÜ ja Novarc Group AS projektile ning korrastada Lasteaia tn ja Kooli tn sõidutee katendid vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist – SIIT.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on juuni 2021  ja teostamise tähtaeg on 19.08.2021.

 

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede omanikujärelevalve valdkonnas.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

 

Palume pakkumine esitada hiljemalt 14. mai 2021 kell 12.00 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Tartu vallale generaatorite ostmine

Tartu Vallavalitsus soovib osta 2 diiselgeneraatorit.

Generaatorite kasutusotstarve:

 • Lumekahurite elektriga varustamine
 • Vajadusel koolide elektrivarustuse tagamine

Generaatorite tehniline kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinna pakkumuses palume arvestada generaatorite transpordiga aadressile Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa.

 

Pakkumuse palume saata 10. maiks 2021 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuse hindamise kriteerium: majanduslikult soodsaim pakkumus

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Tartu vald kutsub osalema hanke menetluses „Maarja-Magdaleenas asuva ait-garaaži lammutus“.

Hanketöö eesmärgiks on lammutada Tartu vallas J.V.Veski nimelise Maarja-Magdaleena põhikooli kõrval asuv ait-garaaž (EHR kood: 120673833) vastavalt lammutusprojektile. Pumbamaja käesoleva hanke mahtu ei kuulu.

Töömahu hulka kuulub ka lammutusjäätmete käitlemine ja lammutusobjekti korrastamine.

Pakkuja peab olema eelneva 60 kuu jooksul teostanud vähemalt 2 käesoleva hankeobjektiga sarnast lammutustööd maksumusega kumbki vähemalt 15 000 eurot. Pakkuja esitab koos pakkumusega teostatud tööde loetelu, milles on kirjas teostatud tööde aeg, maksumus, kirjeldus ning Tellija andmed.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 6. mai 2021 kell 16:00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Töö tellitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujalt.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

 

Hanke eest vastutab:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel  5749 4799

 

Hankemenetlus „Väänikvere tee 8, Laeva küla, hoone katuse ja küttesüsteemi rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

Tartu vald kutsub osalema hankemenetluses „Väänikvere tee 8, Laeva küla, hoone katuse ja küttesüsteemi rekonstrueerimise omanikujärelevalve".

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rekonstrueerida Väänikvere tee 8, Laeva küla, hoone katus ja küttesüsteem.  

Aadressil Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, asub valla administratiivhoone, milles asub Laeva lasteaed, postkontor, vallavalitsuse teeninduspunkt, raamatukogu ning  Laeva kooli õppeklass ja koolisöökla.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist (RH 234543) – SIIT.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on mai 2021 ja teostamise tähtaeg on 30.11.2021.

 

Edukas pakkuja peab omama registreeringut üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve valdkonnas. Nõuded edukale pakkuja kogemusele ja meeskonnale ning esitatavatele dokumentidele on esitatud Lisas 1.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

 

Palume pakkumine esitada hiljemalt 26. aprilliks 2021 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

 

Hankija jätab endale õiguse riigihanke 234543 ebaõnnestumisel ühistada käesolev omanikujärelevalve hange. 

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Pakkumuskutse "Tartu valla kinnistute hindamine"

Tartu Vallavalitsus kutsub Teid osalema kinnisvara hindamise teenuse hanke menetluses „Tartu valla kinnistute hindamine".

Kinnisvara hindamise eesmärk on kinnistute müügiväärtuse väljaselgitamine.

Edukas pakkuja peab omama Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt väljastatud kutsetunnistust vähemalt tasemel Kinnisvara hindaja, tase 6. Kõik esitatud eksperthinnangud peavad olema allkirjastatud antud nõuetele vastava isiku poolt.

Töö esitamise tähtaeg on 4. mai 2021.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine.

 

Ootame pakkumisi hiljemalt 16. aprilliks 2021 kell 12:00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Tartu valla Narva mnt jalgratta- ja jalgtee ehituse OJV

Tartu vald kutsub osalema omanikujärelevalve teenuse hanke menetluses „Narva maantee jalgratta- ja jalgtee ja tänavavalgustuse ehitamine".

Leping avatud hanke menetlusega „Narva maantee jalgratta- ja jalgtee ja tänavavalgustuse ehitamine" (riigihanke viitenumber registris 232147) edukaks tunnistatud pakkujaga, OÜ Tavt, on sõlmitud.

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Narva maantee jalgratta- ja jalgtee lõigus Vahi tänav kuni Mõisavärava kinnistul paiknev olemasolev jalgratta- ja jalgtee ning Vahi tn jalgratta- ja jalgtee lõigus Killustiku põik 1 kuni Narva mnt vastavalt Landverk OÜ projektidele ning tänavavalgustuse välja ehitamine antud lõikudes vastavalt Line Engineering OÜ projektidele.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist – SIIT.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on aprill 2021 algus ja teostamise tähtaeg on 13.08.2021.

 

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede omanikujärelevalve valdkonnas.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Sõlmitava lepingu projekt on lisatud dokumendina.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 1. aprill 2021 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Tartu valla kaasava eelarve raames paigaldatakse käesoleval aastal 21 bussipeatusesse akutoitel tänavavalgustid

Tartu valla kaasava eelarve raames paigaldatakse käesoleval aastal 21 bussipeatusesse akutoitel tänavavalgustid.

Sellega seoses palume hinnapakkumist bussipeatuse geoaluse mõõdistustöödele.

Mõõdistus on vajalik projekteerimis- ja valgustite ehitustöödeks.

Mõõdistuse teostamise aeg on esimesel võimalusel. Teostusdokumentatsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill 2021.

Töö on lõpetatud kui Geoarhiivis on kooskõlastatud töö vastu võetud ja vastab kõigile nõudmistele.

Hind peab sisaldama mõõtmist, kooskõlastamisi võrgvaldajatega ja geoarhiivi toiminguid.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine.

Ootame pakkumisi 22.märtsiks 2021 kell 12:00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Täpsem info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Tila küla Koidu piirkonna tänavavalgustuse väljaehitamise omanikujärelevalve

Tartu vald kutsub osalema omanikujärelevalve teenuse hanke menetluses „Tila küla Koidu piirkonna tänavavalgustuse väljaehitamise omanikujärelevalve".

Lihthanke menetlusega „Tila küla Koidu piirkonna tänavavalgustus" (riigihanke viitenumber registris 231842) sõlmitakse leping edukaks tunnistatud pakkujaga Corrente Grupp OÜ.

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Tila küla Koidu tn, Koidu põik tn, Koidutähe põik tn, Koiduvahe tn ja Koidukiire tn tänavavalgustus vastavalt AS Stik-Elekter koostatud projektile 9678PP "Tartu valla tänavavalgustustaristu projekteerimine – Kõrveküla alevik, Tila küla, Laeva küla, Haava küla ja Piirisaar. Tänavavalgustuse ehitamine".

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist SIIT.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on aprill 2021 algus ja teostamise tähtaeg on 13.08.2021.

 

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Lepingu projekt on lisatud dokumendina.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 22. märtsil 2021 kell 12 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Narva maantee jalgratta- ja jalgtee ja tänavavalgustuse ehitamine

Tartu vald kutsub osalema omanikujärelevalve teenuse hanke menetluses „Narva maantee jalgratta- ja jalgtee ja tänavavalgustuse ehitamine".

Oleme sõlmimas lepingut avatud hanke menetlusega „Narva maantee jalgratta- ja jalgtee ja tänavavalgustuse ehitamine" (riigihanke viitenumber registris 232147) edukaks tunnistatud pakkujaga.

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Narva maantee jalgratta- ja jalgtee lõigus Vahi tänav kuni Mõisavärava kinnistul paiknev olemasolev jalgratta- ja jalgtee ning Vahi tn jalgratta- ja jalgtee lõigus Killustiku põik 1 kuni Narva mnt vastavalt Landverk OÜ projektidele ning tänavavalgustuse välja ehitamine antud lõikudes vastavalt Line Engineering OÜ projektidele.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist SIIT.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on aprill 2021 algus ja teostamise tähtaeg on 13.08.2021.

 

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Sõlmitava lepingu projekt on lisatud dokumendina.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 22. märtsil 2021 kell 12 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Tabivere aleviku, Tuuliku 11 hoone ja maa-ala geoaluse mõõdistustööd

Palume hinnapakkumist Tartu vallas, Tabivere alevikus, Tuuliku tn 11 asuva Tabivere lasteaia hoone (vajalik ka 3D) ja KÜ geoaluse mõõdistustöödele. Manuses lisatud geoportaali väljavõte mõõdistamisele minevast alast ja hoonest.

Mõõdistus on vajalik hoone rekonstrueerimisprojekti tegemiseks ja uue parkla projekteerimiseks.

Mõõdistuse teostamise aeg on esimesel võimalusel ja kokkuleppel lasteaia direktoriga. Teostus dokumentatsiooni esitamise tähtaeg on 9. aprill 2021

Ootame pakkumisi 08.märtsiks 2021 kell 12:00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumiste võrdlemise aluseks on nii hind kui töö teostamise aeg.

Täpsem info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Lähte kooli ja spordihoone ümbruse sademeveekanalisatsiooni ehitamise omanikujärelevalve

Tartu vald on jõudmas lepingusse riigihankes „Lähte kooli ja spordihoone ümbruse sademeveekanalisatsiooni ehitamine" (riigihanke viitenumber registris 231759).

Ehitushanke eesmärk on Tartu valla Lähte kooli ja spordihoone sademeveekanalisatsiooni ehitamine vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt projektile nr. 2353. Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on aprill 2021 algus ja teostamise tähtaeg on 13.08.2021.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist – SIIT.

 

Ootame hinnapakkumist objekti ehitusele omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Palume pakkumine esitada 1. märtsiks 2021 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Hinnapakkumuse küsimine - Tartu vallale taimekonteinerite ostmine

Tartu vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke 20 polüpropüleenist taimekonteineri soetamiseks. Taimekonteinerid paigaldatakse Tartu valla territooriumile avaliku ruumi kaunistamiseks. Tarneaeg: hiljemalt aprilli 2021 lõpp.

Nõuded pottidele:

 • Konteineri kõrgus vahemikus 990 – 1000 mm, läbimõõt vahemikus 850-900 mm;
 • Kuju – vaasi sarnane, ümar, põhja läbimõõt väiksem kui ülemise otsa läbimõõt;
 • Konteinerid peavad olema ilmastikukindlast plastikust, vastupidavad UV-kiirgusele ja miinustemperatuuridele;
 • Konteinerid peavad olema vandaalikindlad ja kinnitatavad aluspinnale (asfalt, betoonkivi);
 • Värv – sinine (RAL 5007, RAL 5015 või RAL 5017);
 • Kaal- tühjana mitte raskem kui 25 kg;
 • Konteineritel peab olema drenaažirest ja altkastmisreservuaar (min 10 l).

Palume hinnapakkumuses arvestada ka tarnehinnaga.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Pakkumust ootame 22. veebruariks 2021 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Ettepanek pakkumuse esitamiseks Laeva küla puude raieks ja hoolduseks

Esitame lähteülesande, mille põhjal palume esitada pakkumus Tartu vallas Laeva külas Väänikvere tee 2 pargi (38301:002:0259)  puude raiele ja hooldusele.

Lähteülesanne lisatud.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Juhul kui laekub 2 või enam võrdset pakkumust, siis otsustatakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hinnapakkumises palun näidata eraldi ridadena puude langetamise hind ja puude hoolduse hind.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuse palume esitada hiljemalt 18.veebruariks 2021.

Täpsem info

Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist, kadi.kukk@tartuvald.ee, tel 5347 6179

Pakkumuskutse generaatorite ostmisele

Tartu Vallavalitsus soovib osta 2 generaatorit võimsusega 90kVA.

Generaatorite kasutusotstarve:

 • Lumekahurite elektriga varustamine
 • Vajadusel koolide elektrivarustuse tagamine

Generaatorite tehniline kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinna pakkumuses palume arvestada generaatorite transpordiga aadressile Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa.

Pakkumuse palume saata 16. veebruariks 2021 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuse hindamise kriteerium: majanduslikult soodsaim pakkumus

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Laeva mänguväljaku hange

Kutsume Teid osalema hinnapakkumise ja visiooni esitamisele Tartu vallas, Laeva külas, Masti tee 1 krundile mänguväljaku rajamiseks (kü 79601:001:0064).

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda  e siis kohalikud elanikud otsustavad, milline mänguväljaku lahendus on neil kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Kirjeldus mänguplatsile ning tingimused on toodud manusesse lisatud kutses.

Meie poolne rahaline kate on 35 000 eurot (koos käibemaksuga).

Ehituse aeg: mai 2021

Pakkumus koos nõutud dokumentidega esitada hiljemalt 10.02.2021 kell 14:00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Piirisaare I etapi tänavavalgustus

Tartu Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke, mille esemeks on Piirissaarel Piiri külas OSALISE tänavavalgustuse rajamine vastavalt tehnilises projektis toodud tingimustele.

Vaata tehnilises projekti faili „9678_PP_EL-4-05_Asendiplaan-Piirissaar". Osalised tööd käesolevas hankes tähendavad tänavavalgustuse rajamist failis toodud LEHT1 kohaselt mastid nr 1 kuni 8 ning LEHT 3 kohaselt mastid nr 27 kuni 37 pluss vajalikud ühendused.

Tööde teostamise tähtaeg on 18. juuni 2021.

Tööde tehniline projekt on leitav SIIT

Palume pakkumine esitada 04. veebruariks 2021 Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Haava külas Haava väikekoht tänavavalgustus

Tartu Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke, mille esemeks on Haava külas Haava väikekoha tänavavalgustuse rajamine vastavalt tehnilises projektis toodud tingimustele.

Tööde teostamise tähtaeg on 18. juuni 2021.

Tööde tehniline projekt on leitav  SIIT

Asendiplaaniliselt puudutab see tehnilise projekti faili „9678_PP_EL-4-03_Asendiplaan-Haava".

Palume pakkumine esitada 04. veebruariks 2021 Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kõrveküla aleviku haljastus

Soovime hinnapakkumust Kõrveküla aleviku, Tartu vald, 20 punase tamme ja 10 suurelehelise pärna istutamisele ja järelhooldusele vastavalt manuses olevale kirjeldusele.

Hinnapakkumus palun esitada 22. jaanuariks 2021.

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Tartu vallas Äksi alevikus Äksi kalmistu puude raie ja hooldamine

Tartu Vallavalitsus korraldab hanke Tartu vallas Äksi alevikus Äksi kalmistu puude raieks ja hoolduseks.

Tööde lõpetamise tähtaeg: 31.03.2021.

Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt lähteülesandes esitatud tingimustele.

Hinnapakkumises palun näidata eraldi ridadena puude langetamise hind ja puude hoolduse hind.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuse palume esitada hiljemalt 18.01.2021.

Täpsem info (lähteülesanne) on leitav SIIT ja lisad SIIT

Pakkujal ja töö teostajal peab olema arboristi kutse, tase 4.

Täiendav info: Kadi Kukk, keskkonnaspetsialist, e-posti aadress kadi.kukk@tartuvald.ee, tel 5347 6179