Juhtkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Jarno Laur 516 7879 Vastuvõtt etteregistreerimisega
abivallavanem Tarmo Raudsepp 5695 8663 Vastuvõtt etteregistreerimisega, Puhkusel 02.08-08.08.2021

Juhtkonna teenistujad

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
noorsootööspetsialist
kultuuritööspetsialist Karita Tilk 5340 7100

Kantselei

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallasekretär Eve Kallas 509 7902 Puhkusel 19.07-08.08.2021
jurist Tõnu Vesi 733 7766, 517 4317
referent (vallasekretäri abi), andmekaitse ametnik Endla Suvi 776 6941, 525 4948 Vastuvõtt Tabiveres K, N 8-16.30 ja R 8-12
dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi 5919 5769 Puhkusel 19.07-06.08.2021
kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma 5304 8320
sekretär-registripidaja Doris Grünvald 733 7750, 510 6363
IT spetsialist Ragnar Rüütli
menetleja Kadrin Krabbi 516 8295
saarevaht Toomas Lindjärv 529 4630

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev 5340 1591
sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott 5196 7738
sotsiaaltööspetsialist Triin Vaino 5344 9246
sotsiaaltööspetsialist Erle Kriisa 5302 6608
lastekaitsespetsialist Karin Aru 521 4686
lastekaitsespetsialist Kalli Madisson 5354 9530 Puhkusel 19.07-13.08.2021
sotsiaalhooldustöötaja Anneli Surva 510 3781 Puhkusel 15.07-04.08.2021
sotsiaalhooldustöötaja Sigrid Maidla 5169 894
sotsiaaltöötaja Ülle Lindjärv 5668 0556 Piirissaarel
Tegevusjuhendaja Janika Põldma 5684 6007 Tabiveres
Tegevusjuhendaja Piret Ehamaa 5684 6007 Tabiveres
Tegevusjuhendaja Külliki Jürgenson 5668 2730 Maarja-Magdaleenas

Maa, ehitus, keskkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 5333 9166 projekteerimistingimused
planeeringute spetsialist Johanna Kasearu 5309 9192 Vastuvõtt T, K, R
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 526 7983 Puhkusel 02.08-08.08.2021 hoonete kasutusteatised ja kasutusload, järelevalve
ehitusspetsialist Andry Oras 5375 2976 hoonete ehitusteatised ja ehitusload
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 5780 7177
keskkonnaspetsialist Kadi Kukk 5347 6179
maakorraldaja Tõnis Tõnissoo 520 7723
maakorraldaja Mari Niine 526 5519 Puhkusel 02.08-15.08.2021
ehitusspetsialist Jane Veski 5357 2095 hoonete ehitusteatised ja ehitusload
ehitusspetsialist Kadri Tattar 5355 8510 tehnovõrgud, teed jm rajatised (ehitisregistri toimingud, kooskõlastused)

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
hankespetsialist Kadri Leetsaar 5749 4799
arendusspetsialist Maido Puna 529 5763
bussijuht Aivar Paide 504 0271
majandusspetsialist Tiit Sangla 505 7340

Finantsosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
finantsjuht Ulvi Viilvere 5650 7867
raamatupidaja Aivi Kaasik
raamatupidaja Silvia Moorits
raamatupidaja Ene Volk
raamatupidaja Tiina Reinesberg

Teenindavad ametnikud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Metsanduse spetsialist Madis Kullamaa 5750 3069
Piirkonnapolitseinik Kadri Ala 5887 9907
Noorsoopolitseinik Aigars Ritenieks 5330 7131
Piirkonnapolitseinik Roomet Ruunik 53496317