Hinnapäring - Piirissaare Piiri kalmistu värava remondi- ja restaureerimistööd

Palume hinnapakkumust Tartu valla Piirissaare kalmistu värava restaureerimistöödeks.

Objekti asukoht: Vanausuliste kalmistu, Piiri küla, Piirissaar, Tartu vald, Tartu maakond

Tööde teostamise aeg: Aprill – oktoober 2023

Tööde teostamise nõuded ja kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinnapakkumust ootame kahes variandis:

 1. Väravaehitise lammutamine ja taastamine identse koopiana.
 2. Väravaehitise katkiste ja amortiseerunud osade vahetamine, ehitise viimistlemine

Hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim maksumus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 9. detsembriks 2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendav informatsioon:

Tarmo Raudsepp, arendusosakonna juhataja, tel 5695 8663, e-post: tarmo.raudsepp@tartuvald.ee

Hinnapäring - Mõisa pst sõidutee laienduse projekteerimine

Tartu Vallavalitsus kutsub osalema projekteerimise hankel „Mõisa pst sõidutee laienduse projekteerimine lõigus Kaupmehe tn – riigitee 95 Kõrveküla-Tartu".

Projekteerimise töömahu kirjeldus on tehnilises kirjelduses. Projekteerimise töömahtu kuulub ka ehitusloa taotlemine.

Projekteerimistööde teostamise lõpptähtaeg on 30.03.2023. Leping lõpeb ehitusloa väljastamisega.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede projekteerimise valdkonnas.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 28. november 2022 kell 15.00 Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee   

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, mobiil  5347 6179

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Hinnapäring - soojamajanduse arengukava koostamine

Tartu vald tellib soojamajanduse arengukava koostamise teenuse Kõrveküla aleviku piirkonda perioodiks 2023-2032

 

Arengukava koostamise lähteülesanne on lisatud kutsele manusena.

Arengukava eelduslik koostamise aeg enne avalikustamist: 31.03.2023.

 

Pakkumuste hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus.

Koos pakkumusega palume esitada arengukava koostamise ajakava ja vastutava spetsialisti (8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener või sellele vastavat tase ) CV.

Tellija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

 

Pakkumusi ootame hiljemalt 23. november 2022 kell 12.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Signe Veermaa, vallainsener, signe.veermaa@tartuvald.ee , mobiil +372 5420 0522

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee , mobiil 5749 4799

Hinnapäring - Tabivere rahvamaja lavakardinate ostmine

Palume hinnapakkumust tulekindlatele lavakardinatele (2 külgkardinat ja ülemine kardin) koos paigaldusega Tabivere Rahvamajja (Tuuliku 10, Tabivere alevik; http://kultuur.tartuvald.ee/tabivere/uldinfo).

Kardinate siinid on olemas.

Lava ava mõõtmed 5,90 x 3,00 m.

Ülemise kardina kõrgus 60cm.

Kardina toon: tume hall.

Soovi korral on võimalik saaliga tutvuda kokkuleppel rahvamaja juhatajaga: Anette Ant, e-post anette.ant@tartuvald.ee tel 504 4479

Palume esitada pakkumused hiljemalt 12. oktoobriks 2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - klaasvahesein koos paigaldusega

Palume hinnapakkumust Tartu valla Kõrveküla põhikooli ja muusikakooli ruumide eraldamiseks klaasvaheseinaga.

Asukoht: Vasula tee 12, Kõrveküla

Näide olemasolevast vaheseinast on lisatud pakkumuskutse manusesse.

Vaheseinal peab olema lukustatav uks ning lahendus sarnane olemasolevate vaheseintega.

Koridori mõõdud on 2,4x3,6m

Soovituslik on tutvuda objektiga kohapeal.  Tutvumiseks palume aeg kokku leppida muusikakooli direktori Ele Sonniga, tel 55584528

Vaheseina paigaldamine toimub koolivälisel ajal. Täpsem paigaldamise aeg kooskõlastatakse kõigi osapoolte vahel (Tartu vallavalitsus, Kõrveküla põhikool, Kõrveküla muusikakool).

Pakkumus peab sisaldama vaheseina koos paigalduse ja täpsema koridori mõõtmisega.

Tööde teostamise aeg: esimesel võimalusel

Garantiiaeg: 2 aastat

Pakkumuste hindamise aluseks on tööde maksumus koos käibemaksuga.

Pakkumusi ootame hiljemalt 17. oktoobriks 2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Tartu valla taimekonteinerite kujundus ja hooldus 2023.a

Palume pakkumust ja visualiseeritud kompositsiooni lahendust Tartu valla taimekonteinerite 2023. aasta kujundusele ja hooldusele.

Kompositsioonina ootame kolme lahendust: kevadine, suvine ja talvine.

Tartu vallas on paigaldatud 40 taimekonteinerit.

Taimekonteinerite asukohad koos hindamisalustega on lisatud kirja manusesse.

Pakkumused koos lahendusega palume esitada hiljemalt 3. oktoobriks  2022 aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Täpsem info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, tel 5333 9166, e-post: egle.nommoja@tartuvald.ee    

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, tel 5749 4799, e-post: kadri.leetsaar@tartuvald.ee

Hinnapäring - Haljastus: puude istutamine ja järelhooldus

Soovime hinnapakkumust Raadi alevis Mõisa pst 46 hariliku vahtra istutamisele ja 2-aastasele järelhooldusele vastavalt manuses olevale kirjeldusele.

Hinnapakkumus palun esitada 30. septembriks 2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Hindamise aluseks on majanduslikult soodsaim maksumus.

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee , tel 5333 9166

Hinnapäring elektrigeneraatorite ostmiseks

Päästeamet eraldas Tartu vallale toetust kriisivalmisoleku suurendamiseks.

Sellega seoses palume hinnapakkumust elektrigeneraatoritele vastavalt all toodud tehnilistele andmetele:

Bensiinigeneraator

                Kogus 2

                Võimsus min 14kVA

                Pinge 230/400V

                Pistikupesad 400V:16A ja 230V 16A 2tk

                Lisad: generaator peab olema koos rataste ja käepidemetega

Diiselgeneraator

                Kogus 1

                Võimsus min 55kVA

                Pinge 230/400V

                Pistikupesad 400V:63+32+16A ja 230V 16A 2tk

                Lisad: mürasummutav korpus

Pakutavad generaatorid peavad olema uued.

Toodetele peab kehtima vähemalt 2-aastane garantii.

Toodetele peab olema tehniline tugi Eestis.

Koos pakkumusega esitada generaatorite tehnilised andmed. Hankija soovi korral peab olema võimalik tutvuda näidistootega.

Palume esitada pakkumus kõigile kolmele generaatorile. Osaliste pakkumuste esitamine pole lubatud.

Pakkumus peab sisaldama generaatorite transporti aadressile Õpetaja tn 8, Lähte alevik, Tartu vald, Tartumaa.

Tarneaeg hiljemalt 16. detsember 2022.

Pakkumust ootame hiljemalt 15.09.2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Täpsem info: arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp, tel 5695 8663, e-post: tarmo.raudsepp@tartuvald.ee

 

Tartu vald kutsub osalema Raadi aleviku Rähni tn sõidu- ja kõnnitee projekteerimise hankel

Projekteerimise töömahu kirjeldus on tehnilises kirjelduses. Projekteerimise töömahtu kuulub ka ehitusloa taotlemine.

Projekteerimistööde teostamise lõpptähtaeg on 01.03.2023. Leping lõpeb ehitusloa väljastamisega e. põhiprojekt peab olema esitatud ehr-i 2.01.2023.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede projekteerimise valdkonnas.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 26. august 2023 kell 15.00 Tartu valla e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, mobiil  5347 6179

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Hinnapakkumuse ja visiooni küsimine - Kärkna mänguväljak, Kärkna küla (Tartu vald)

Kutsume Teid osalema hinnapakkumise ja visiooni esitamisele Tartu vallas, Kärkna külas, Torni krundile mänguväljaku rajamiseks (kü 79401:002:0141)

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda  ehk siis kohalikud elanikud otsustavad, milline mänguväljaku lahendus on neil kõige sobivam. Viime läbi rahvahääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Kirjeldus mänguplatsile ning tingimused on toodud manuses.

Meie poolne rahaline kate on 35 000 eurot (koos käibemaksuga).

Ehituse aeg: oktoober 2022

Lepingu lõpp: detsember 2022

Töövõtja kohustuseks on ehitus- ja kasutusloa taotlemine.

Pakkumus koos nõutud dokumentidega esitada hiljemalt 16.08.2022 kell 16.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - Markeerimistööd Tartu vallas

Tartu vald soovib hinnapakkumust markeerimistöödele vastavalt manuses olevatele kululoendile ja tehnilisele kirjeldusele.

Tööde teostamise tähtaeg: 01.08.2022

Pakkumuste hindamisel lähtume majanduslikult soodsaimast maksumusest.

Kui pakkumused ületavad oluliselt hankija eelarvelisi vahendeid jätab Hankija endale õiguse tellida töid osaliselt vastavalt kululoendi osadele 1 või 2.

Enne tööde teostamist täpsustatakse markeeringute asukohad Hankija esindajaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 14.06 2022 kell 12.00 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee   

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Jüri Tomson, teede ja liikluskorralduse spetsialist, mob 5309 4945, e-post: juri.tomson@tartuvald.ee

Hinnapäring - Tuletõrje veevõtukoha ehitamise omanikujärelevalve

Palume hinnapakkumust omanikujärelevalve teenusele  ehitushanke „Maramaa külas Pargi kinnistule (KÜ 79401:006:1069) tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitamine" teostamisele.

Oleme sõlmimas töövõtulepingut ettevõttega Safest OÜ.

Ehituse töövõtulepingu tähtaeg on 31.10.2022. Projekteerimistöödega alustatakse juunis 2022.

Viide hankele Tartu valla kodulehel: https://tartuvald.ee/loppenud-hanked-2022

Edukas pakkuja peab omama mtr registreeringut omanikujärelevalvele valdkonnas:

 • hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem või
 • ühisveevärk või -kanalisatsioon

Käsundusleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 1.juuniks 2022 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799

Hinnapäring - Puude istutamine, Tartu vald

Soovime hinnapakkumust Vahi alevikus Keskuse teele ja Pärna tn pikendusele 45 punase tamme istutamisele ja 2-aastasele järelhooldusele vastavalt manuses olevale kirjeldusele.

Hinnapakkumus palun esitada 2. juuniks 2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Täiendav info:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, e-posti aadress egle.nommoja@tartuvald.ee , tel 5333 9166

 

Hinnapäring - Tartu valla järvede niitmine

Tartu Vallavalitsus soovib hinnapakkumist järvede niitmisele.

Tööde teostamise ajad ja piirkonnad on kirjeldatud tehnilises kirjelduses.

Hange on jaotatud kahte ossa.

Osas 1 palun hinnapakkumine esitada iga järve kohta eraldi, et tellijal oleks võimalik vajadusel töö osaline tellimine.

Pakkumuse võib esitada ka ainult ühele osale.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 25.05.2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuste hindamine

 • Pakkumuste hindamisel hinnatakse majanduslikult soodsaimat maksumust e. maksumust koos käibemaksuga.
 • Osasid 1 ja 2 hinnatakse eraldi. Hanke täitmiseks sõlmitakse osadele 1 ja 2 eraldiseisvad lepingud.
 • Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu heitmise teel.
 • Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused kui need ületavad oluliselt eelarvelisi vahendeid.

Täpsem informatsioon: keskkonnaspetsialist Kriste Kosseson, tel +372 5420 0522, e-post: kriste.kosseson@tartuvald.ee

Hinnapäring - Tabivere, Tuuliku 11 WC remonttööd

Tartu vallavalitsus palub pakkumust Tabivere lasteaia, Tuuliku 11, WC remonditöödele.

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Selleks palume kokku leppida aeg majandustöötaja Tiit Sanglaga, mob 5057340.

Ruumi põranda mõõdud: 300cm x 550cm

Tööde loetelu:

•             Lammutustööd

•             Torutööd

•             Elektritööd

•             Lae pahteldamine ja värvimine

•             Põrandate plaatimine

•             Seinte krohvimine ja värvimine, kraanikausside tagune ala plaatida

•             WC-kabiinid koos paigaldusega

•             WC-pottide paigaldus (normaalmõõdus WC potid), kogus 3 tk

•             1 dushinurk koos paigaldusega

•             Kraanikausside ja termostaatsegistite paigaldus, kogus 3 komplekti

 

Pakkumus tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist.

Tööde teostamise tähtaeg 30.07.2022.

Tööde teostamise tähtajaks peavad olema teostatud kõik koristustööd objektil.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 16. mail 2022 kell 15.00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuses palume välja tuua tööde liigid koos ühikhindadega.

Töö tellitakse ja töövõtuleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga.

Hinnapäring - Tammistu raamatukogu II korruse remonttööd

Palume hinnapakkumust Tartu valla Tammistu raamatukogu-külakeskuse II korruse remonttöödele. (Tegemist on kordushankega, sest eelmisel hankel ületasid tähtaegselt laekunud pakkumused Tartu vallavalitsuse eelarvelisi vahendeid.)

Remonttööde käigus tuleb ehitada uus põrand, seinad, lagi ning teha vajalikud elektritööd.

Tööde ligikaudsed mahud: põranda pinda 80m2, seinapinda 200m2, lage 60m2.

Eelarvelisi vahendeid: 15 000 € (koos käibemaksuga).

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Selleks palume kokku leppida aeg majandustöötaja Tiit Sanglaga, mob 5057340.

Tööde teostamise tähtaeg: 31.10.2022.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 12.maiks 2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - Maramaa tuletõrje veevõtukoht

Kutsume osalema hankel Maramaa külas Pargi kinnistule (KÜ 79401:006:1069) tuletõrjeveevõtu koha projekteerimisele ja ehitamisele.

Hanke tehniline kirjeldus on lisatud manusena.

Tööde teostamise tähtaeg 31.10.2022.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 6.maiks 2022 e-postaadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumisi võrreldakse käibemaksuta kogumaksumuse alusel.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hankija lükkab kõik pakkumused tagasi kui need ületavad hankija eelarvelisi vahendeid.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, kadi.kukk@tartuvald.ee, mobiil 5347 6179

Hinnapäring - Tabivere rahvamaja ventilatsioonisüsteem

Palume hinnapakkumust Tartu valla Tabivere rahvamaja (Tuuliku 10, Tabivere) ventilatsiooni tuletõkeklappide paigaldusele ja vajadusel vahetusele koos projekteerimisega. Varasema ümberehituse käigus on jäänud ventilatsiooniklapid ümber tõstmata ja ventilatsioonitorustikus ei ole tuletõkestus tagatud.

Rahvamaja ventilatsiooniprojekt on lisatud manusena.

Hinnapakkumine peab sisaldama järgmisi töid:

 • Projekteerimine
 • Ehitustööd
 • Ehr-i toimingud

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Selleks palume kokku leppida aeg majandustöötaja Tiit Sanglaga, tel 5057340, või rahvamaja juhatajaga Kalev Pärtelpoeg, tel 504 4479.

Edukas pakkuja peab omama mtr registreeringut

 • ehitamise tegevusalal, alaliigiga sisekliima tagamise süsteem
 • projekteerimise tegevusalal, alaliigiga sisekliima tagamise süsteem

Kvalifitseerumistingimustel on õigus tugineda teisele isikule, esitades selleks vabas vormist teise isiku nõusoleku lepingu täitmisel osalemise kohta.

Tööde kasutusloa esitamise tähtaeg on 01.09.2022.

Lepingu lõpptähtaeg on hiljemalt 30.09.2022.

 

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 3. maiks 2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Pakkumisi võrreldakse käibemaksuta kogumaksumuse alusel.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisuheitmise teel.

Hinnapäring - Tammistu raamatukogu II korruse remonttööd

Palume hinnapakkumust Tartu valla Tammistu raamatukogu-külakeskuse II korruse remonttöödele.

Remonttööde käigus tuleb ehitada uus põrand, seinad, lagi ning teha vajalikud elektritööd.

Tööde ligikaudsed mahud: põranda pinda 80m2, seinapinda 200m2, lage 60m2.

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Selleks palume kokku leppida aeg majandustöötaja Tiit Sanglaga, mob 5057340.

Hinnapakkumust ootame  hiljemalt 19. aprilliks 2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hinnapäring - puude ja põõsaste istutamine

Tartu Vallavalitsus palub hinnapakkumist 13 tamme ja 15 mägimänni põõsa istutamisele koos 2-aastase järelhooldusega aadressile Kõrveküla alevik, Vasula tee 12 (KÜ 79403:002:1155) Lasteaia tn poolsesse serva.

Täpsemad nõuded istikutele ja istutustöödele on toodud manuses olevas istutustööde kirjelduses.

Tööde teostamise tähtaeg on mai 2022 II pool, hiljemalt 31. mai 2022.

Istutustöid peab teostama või juhendama arboristi kutset omav isik. Kui edukal pakkujal vastavat isikut pole, siis kaasab Tartu Vallavalitsus vastutava isiku omalt poolt.

Pakkumuste hindamise aluseks on maksumus käibemaksuta.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 18. aprilliks 2022 aadressile tartuvald@tartuvald.ee.

Hinnapäring teedeehituse omanikujärelevalve teenusele

Tartu vald kutsub osalema omanikujärelevalve teenuse hanke menetluses „Vahi aleviku Keskuse tee kergliiklustee ja Pargi tänava läbimurde ehitamine".

Oleme sõlmimas töövõtulepingut ettevõttega OÜ Tartu Valla Kommunaal.

Ehituse käigus ehitatakse välja Vahi aleviku Keskuse tee kergliiklustee ja Pargi tänava läbimurre.

Ehitushanke eesmärk on:

 • Kärdi ringristmiku piirkonnas kergliiklustee ja tehnovõrkude ümberprojekteerimine vastavalt olemasolevale eskiisile. (Lisatud manusena.)
 • Keskuse tee kergliiklustee ja trasside, s.h. Pargi tn trassid, väljaehitamine vastavalt KLM Projekt OÜ tööle 1919, OÜ Smart Pipes tööle nr 19091 ning Kärdi ringristmiku piirkonna kergliiklustee väljaehitamine vastavalt ümberprojekteeritud lahendusele
 • Tänavavalgustuse väljaehitamine
 • Haljastus, v.a. puude istutus
 • Pargi tn sõidutee pikendus koos tõstetud ristmikuga.

 

Olemasolev projekt Keskuse tee kergliiklusteele on siin: Projektid

Projekti koostamisel ning tööde teostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, juhenditest ja normdokumentidest ning heast tavast.

Töövõtja kohustuseks on lisaks ehitustöödele:

 • ehitus- ja kasutuslubade taotlemine.

Kõigi tööde eeldatav lõpptähtaeg: 31.08.2022. Eelduslik tööde kestus 5 kuud.

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede omanikujärelevalve valdkonnas.

Käsundusleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Sõlmitava lepingu projekt on lisatud dokumendina.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 28. märts 2022 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799

Visiooni päring Äksi ja Maarja-Magdaleena virgestusaladele

Soovime hinnapakkumuse ja visiooni esitamisel Tartu vallas, Äksi aleviku ja Maarja-Magdaleena küla virgestusala-spordiväljakute rajamiseks.

Virgestusala-spordiväljakute rajamised on Tartu valla kaasava eelarve võitnud ettepanekud.

Kaasame parima lahenduse leidmiseks kogukonda  e siis kohalikud elanikud otsustavad, milline lahendus on neil kõige sobivam. Viime läbi hääletuse.  Võistlus toimub seega eelkõige idee, mitte hinna osas. Võidab see, kelle idee osutub kõige populaarsemaks kogukonna elanike seas. Juhul kui kogukonna hääletusel jääb mõni idee viiki, siis valitakse võitja liisu heitmise teel.

Kirjeldus virgestusala-spordiväljakute koosseisudele ning tingimused on toodud manusesse lisatud kutses.

Ühe objektile eeldatav maksumus on 15 000 eurot (koos käibemaksuga).

Ehituse aeg: mai – juuli 2022

Pakkumus koos nõutud dokumentidega esitada hiljemalt 28.03.2022 kell 14.00 aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkuda võib lahendust ka ainult ühele objektile.