Uudised ja teated

10.09.2018 esitati vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused Koidukiire tn 5 ja 7 kahe korteriga elamute püstitamiseks

12.09.2018

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu nõudeid lubatud arhitektuurse lahenduse ja hoone paigutuse osas. Detailplaneeringuga on krundile määratud 100% elamumaa sihtotstarve. Taotleja soovib nihutada hoonestusala 9 % ulatuses ja muut...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 10736
Pindala: 742 km²
Suurim asula: Vahi alevik (1381)
Koole: 5
Lasteaedu: 5
Külasid: Alevikke 5, külasid 71
Huvikoole: 5