Statistika

Rahvaarv: 13287 (1.06.2024)
Pindala: 742 km²
Suurim asula: Raadi alev (3586)
Koole: 5
Lasteaedu: 5
Külasid: 70, 6 alevikku, 1 alev
Huvikoole: 3