Veetaimestiku niitmine supluskohtades

05. augustil algavad Tartu valla puhke- ja ujumiskohades veetaimestiku niitmised.

Veekogud, kus niitmistööd toimuvad, on järgmised:

• Kõrveküla paisjärv

• Kõrveküla tehisjärv

• Palalinna järv

• Laeva paisjärv

• Vasula veepark

 

Tegemist Tartu vallas olevate puhke- ja ujumiskohtadega, mille hooldamine on vajalik, et tagada ujumis- ja puhkevõimaluste säilimine.

Niitmistööde järgselt kogutakse taimed kokku ja tõstetakse järvest välja kaldale, kus neil lastakse taheneda (ca 7 päeva), seejärel niitmisjäägid utiliseeritakse. Veetaimed niidetakse spetsiaalse niidukiga.

Küsimuste korral palun pöörduda Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk poole (tel 5347 6179).