Tartu Vallavolikogu valis vallavanema ning kinnitas volikogu komisjonid

Tartu Vallavolikogu valis 24.novembril toimunud istungil Tartu vallavanemaks Jarno Laur´i. Jarno Laur kogus salajase hääletuse teel 22 poolthäält.

Jarno Laur valiti esmakordselt Tartu vallavanemaks aastal 2017, haldusreformi järgselt moodustunud uue Tartu valla vallavanemaks. Varasemalt on Laur töötanud Tartu abilinnapea ja Väätsa vallavanemana ning olnud ka Riigikogu 10. koosseisu liige.

Tartu Vallavolikogu moodustas 24.novembril toimunud istungil volikogu alatised komisjonid ning valis salajase hääletuse teel kõigile komisjonidele ka esimehed ja aseesimehed. Kokku moodustati 6 alatist komisjoni:

1. revisjonikomisjon – esimees Kert Kingo ja aseesimees Aivar Soop

2. arengu- ja planeerimiskomisjon - esimees Martin Pedak ja aseesimees Tõnu Kalja

3. majanduskomisjon – esimees Vahur Jurs ja aseesimees Priit Kirss

4. sotsiaalkomisjon – esimees Karmen Kukk ja aseesimees Helin Veetõusme

5. hariduskomisjon – esimees Janek Hoffmann ja aseesimees Andres Kuusik

6. kogukonna- ja kultuurikomisjon - esimees  Aune Sepp ja aseesimees Külli Suvi.

Lisaks moodustati ka 1 ajutine komisjon- Tartu Vallavolikogu Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjon, mille esimeheks on Vahur Poolak ja aseesimeheks Külli Suvi.

Peagi teeme tutvust kõigi komisjonide, nende tegevuse ja liikmetega lähemalt!