Tartu Vallavolikogu istung toimub 21. detsembril

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21. detsembril 2022 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:

1. Tartu valla energia- ja kliimakava 

2. Tartu Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 1 „Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" muutmine

3. Tartu Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Tartu valla finantsjuhtimise kord" muutmine  

4. Tartu valla 2022. aasta II lisaeelarve 

5. Tartu valla 2023. aasta eelarve I lugemise lõpetamine

6. Vallavara omandamine (Jasmiini 3)

7. Vallavara omandamine (Kukerpuu)

8. Vallavara omandamine (Vahi tee L7)

9. Loa andmine Kõrvaküla- Tartu tee kohaliku omavalitsuse omandisse ülevõtmise taotluse esitamiseks Vabariigi Valitsusele 

10. Loa andmine liitumislepingu sõlmimiseks 

11. Loa andmine koostöölepingu muutmiseks

12. Loa andmine Raadi Sihtasutusega hankelepingu sõlmimiseks 

13. Loa andmine Tabivere lasteaia rekonstrueerimistööde hankel eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks

14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.