Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Maarja-Magdaleena raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Tartu Vallavalitsus otsib Maarja-Magdaleena Raamatukogu direktorit ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks 
 
Raamatukogu direktori  peamised ülesanded on: 

 • asutuse igapäevategevuse korraldamine ja juhtimine; 

 • asutuse eelarve koostamine ning aruannete esitamine; 

 • raamatukogu tegevuskava koostamine, sh lugemist ja silmaringi laiendavate ürituste algatamine ja läbiviimine; 

 • koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga; 

 • kaasaegse ja kasutajakeskse raamatukoguteenuse tagamine. 

 
Edukal kandidaadil on:  

 • erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljanda astmega või valmisolek läbida kutsekoolitus; 

 • juhtimisalane kogemus ja vastava valdkonna seadusandluse tundmine; 

 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja meeskonnatöö oskus; 

 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel; 

 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel; 

 • väga hea eesti keele oskus 

 

Kasuks tuleb: 

 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; 

 • projektide kirjutamise kogemus; 

 • väga head teadmised  nii Eesti kui ka välismaa kirjandusklassikast. 

 

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga „Maarja-Magdaleena raamatukogu direktor" hiljemalt 27.05.2022. 
 
Tegemist on tähtajalise töökohaga (1,0). 
 
Lisainfo: 
kultuuritööspetsialist Karita Tilk 
tel 53407100, karita.tilk@tartuvald.ee