Nädalakiri 28.10-10.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

7.-8. november viibisid vallaarhitekt Egle ja planeeringute spetsialist Kristel Tartus toimunud Planeerimiskonverentsil. Kaks pikka päeva olid nii informatiivsed kui ka taas avastamisrõõmu pakkuvad. Kokku viiel teema sessioonil ja mitmel suurel sessioonil käsitleti erinevaid planeerimisalaseid teemasid. Näiteks räägiti Tartu avaliku ruumi muutustest ja plaanidest, avalikest mitteavalikest ruumidest, kaasamisest ja üldplaneeringutest, tehnoloogia arengu mõjust planeerimisele ning ka planeerimise ja poliitika seostest.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

30.10.2019 osalesid Lõuna Ringkonnaprokuratuuri Lähisuhtevägivalla infopäeval lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino. Infopäeva teemadeks olid – Kalle Vall andis ülevaate lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemisest, Anton Aunma rääkis programmist „Mehed päriselt", Tartu Maakohtu kohtunik Anneli Tanum andis ülevaate kohtupraktikast, ohvriabitööst rääkis Riina Laane ja lähisuhtevägivalla juhtumitest rääkis veel abiprokurör Maiken Arro.

05.11 osalesid sotsiaalnõunik Jaana Puur ja lastekaitsespetsialist Karin Aru Tallinnas toimunud Tervise Arengu Instituudi koolitusel „Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda".

Maakonna kohalikud omavalitsused osalesid Eesti Töötukassa koostööpäeval

Sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Ott ja Maris Rannaveer osalesid 07.11.2019 V Spa Konverentsikeskuses Tartu linna ning maakonna kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö spetsialistide ning Eesti Töötukassa koostööpäeval.

Päeva esimeses pooles keskenduti töötukassa võimalustele ning otsiti ressursse kliendiloo lahendamiseks nii kohaliku omavalitsuse kui ka töötukassa vaatest. Päeva teises pooles jagati edulugusid innustamaks jätkuvat koostööd ning arutati ümarlaudades NEET noorte, pikaajalise töötuse, uussisserändajate ning terviseprobleemidega inimeste teemadel ning ühes töörühmas oli võimalik lähemalt tutvust teha coachingu võimalustega.

Laste õiguste kuu

Lapse õiguste kuul, 8. novembril 2019 korraldas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Sotsiaalministeeriumiga seminaride sarja Samal poolel-lapse poolel XII seminari, mille alateemaks oli „Laps ja lahutus". Ministeeriumide ühishoones toimunud seminaril osalesid Tartu valla lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino. Üheksandat korda toimuval seminaril mindi nö algusaegadesse tagasi, mil üheks esimeseks alateemaks olid vanemluse ja hooldusõiguse teemad. Ka tänasel päeval on nimetatud teemad ülimalt aktuaalsed lastekaitse- ja sotsiaal valdkonnas. Sõna said Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri vanemnõunik Kristi Paron, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna peaspetsialist Merili Laur ja Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitluse nõunik Marii-Elisa Pärna, Eesti Advokatuuri juhatuse liige vandeadvokaat Karina Lõhmus-Ein ja Valga kohtumaja kohtunik Külli Puusepp, kes jagasid teadmisi ning kogemusi kohtupraktikast,  hooldus-ja suhtlusõiguse tagamisest rahvusvahelistes menetlustes ning rääkisid lastekaitsetöötaja rolli kohta kohtu abilisena ning vanemate vahelistes kohtuvaidlustes. Seminari peaesinejaks oli Soome tunnustatud lastepsühhiaater Jari Sinkkonen, kes käsitles oma ettekandes lahutuse mõju lapsele, 50/50 elukorraldust, kiindumussuhte olulisust, lapsekeskset lähenemist hooldusõiguse vaidlustele, samuti milline mõju on vanemate vahelisel vägivallal lapsele.

SPORT

Maarja-Magdaleenas meenutati Tabivere mailt pärit laskmise 13-kordset maailmameistrit Elmar Kivistikku

Eesti paremate laskurite osavõtul laupäeval Maarja-Magdaleenas peetud XV Elmar Kivistiku mälestusvõistlustel laskmises võitsid esikoha püstolilaskmises Reijo Virolainen Elva Laskespordiklubist ning püssilaskmises Anastassia Olewicz Narva Laskespordiklubist. Kohalike laskurite konkurentsis olid võidukad noortest Avelin Jakovlev Maarja-Magdaleenast ning täiskasvanutest Marten Kalder Põltsamaalt. Võistkondliku laskmise võitis Põltsamaa võistkond Tabivere ja Maarja-Magdaleena laskurite ees. Kokku oli laskjaid osalemas 43. Võistluse korraldas Tabivere Rahvaspordiklubi  koos abilistega Eesti Laskurliidust ning toetajateks olid Kultuuriministeerium, Eest Kultuurkapitali  kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning Tartu vald.

       

       

TURVALISUS

Ülekäigurajad Tabivere alevikus

Tartu Valla Kommunaal OÜ tellis Tabivere alevikku Tuuliku tänavale teekünnised, mille eesmärk on mõjutada autojuhte kiirust maha võtma. Vajadus on tingitud kortermajade lähedusest, mille juures on liiklusohutuse tagamine oluline. Antud tänaval tegutsevad kauplused, rahvamaja ja noortekeskus ning hetkel tegutseb Tabivere Põhikool rahvamajas asuvatel asenduspindadel. Kõigi jalakäijate turvaliseks pääsemiseks kergliiklusteelt rahvamajja, noortekeskusesse ja poodi, paigaldati Tuuliku tänavale kaks teekünnist, üks Coopi kaupluse ja teine rahvamaja vahetusse lähedusse.

Ohutut liiklemist!

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

29. oktoobril pidas Äksi segakoor Jääaja Keskuses oma 60. juubelit. Koos sõpruskooride Lähte naiskoori, Maarja-Magdaleena segakoori ja Kääpa segakooriga Serviti anti ühine juubelikontsert. Vallavanem Jarno Laur ja sotsiaalnõunik Jaana Puur käisid segakoori õnnitlemas.

Kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi ja Tabivere rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg osalesid kultuuriministeeriumi Kultuur 2030 mõttetalgutel Elva Kultuurikeskuses. Kultuur 2030 protsessi juht tutvustas kultuuripoliitika põhialuseid, tutvustati ka Lõimuv Eesti 2030 arengukava koostamise teemasid ning integratsiooni Sihtasutus tutvustas oma tegevust.

30. novembril kohtusid Tartu valla kultuuritöötajad Maarja-Magdaleena rahvamajas, kus töötati läbi sündmused, mis saavad toimuma aastal 2020.

Vastavalt Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra järgi läks 1. novembril lukku toetuste taotluste vastuvõtmine. Läbi  toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU esitati kokku 59 taotlust.

Nädalavahetusel külastasid Laeva Kultuurimaja „Eesti selgeltnägijate tuleproovi" osalejad. Pühapäeval näidati kino nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Tabivere Rahvamajas toimus John Elliotti kontsert. John Elliott on külastas oma  Euroopa turnee käigus ka Eestit. Hingeline kunstnik San Franciscost, kes tõi kuulajani tõelise hinge ja kire - ja seda igas oma laulus.

Maarja-Magdaleena Rahvamajas toimus pühapäeval (03.11.2019) käsitsi tikkimise töötuba.

KANTSELEI

31.10.2019 toimus Saaremaal teine kohalike omavalitsuste kommunikatsioonitöötajate kokkusaamine. Kokkusaamise käigus tehti tutvust Saaremaa valla kommunikatsiooni murede ja rõõmudega, kogemustega uue valla käivitamisest. Kati-Katri Koppel andis ülevaate Viljandi valla tööst ning samuti tegi väikese tutvustuse, millised uuendused on ees KOVTP lehega. Kohal oli ka Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt. MTÜ Visit Saaremaa rääkis maine kujundamisest ja turundamisest. Kohal oli ka Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siliner, kes rääkis kommunikatsioonist Saaremaa valla näitel. Tartu Vallavalitsusest osales sekretär-registripidaja Estrit Aasma.

ARENDUS

Tartu Vallavalitsuse esindajad olid kutsutud Hiiumaa valla poolt külaskäigule. Külastus toimus 30. oktoobrist kuni 1. novembrini.  Külastusel osalesid  vallavanem Jarno Laur, finantsjuht  Ulvi Viilvere, sotsiaalnõunik Jaana Puur, vallasekretär Eve Kallas, dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi, volikogu liige Aigar Lepp ja volikogu liige Vahur Jurs.

Kutse külastada Hiiumaad esitati meile juba jaanuaris. Kiire töögraafik ei võimaldanud varasemalt Hiiumaad külastada. Hiiumaa on meie  mandriinimeste jaoks kauge meretagune maa. Suvel mõtleme neile kadedusega, kes saavad suvitada mõnel armsal Eesti saarel nii et meri loksub varvaste vahele.  Vihmasel oktoobril ei ole Hiiumaa aga maailma mõnusaim paik, samas on sellel saarel oma võlu ja sarm.  Suvise hooaja välisel ajal Hiiumaad külastades võib olla raskusi toitlustuskohtade leidmisel aga samas  kiirgab saar suvist sõbralikkust.

       

Hiiumaa omavalitsuse süsteem on erinev Tartu vallast.  Peale ühinemist moodustus üks Tartu vald  ja moodustati üks ühtne vallavalitsus. Hiidlased läksid hoopis teist teed. Nimelt on moodustatud osavallad ja osavallavalitsused. Võrdluses Tartu vallaga tundub osavaldade süsteem rohkem aega nõudev kui seda on  Tartu valla praegune valitsemise süsteem. Hiiumaa vallaeelarve on jagatud osavaldade ja nn pea vallavalitsuse vahel.  Selline süsteem vajab rohkem tööjõudu. Hiidlased ise hindavad, et selline osavaldade süsteem tagab neil elanike parema kaasatuse  ja võim on nn inimesele lähemal.

       

Võõrustajaks oli Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja  lähemalt tehti tutvust Käina osavallaga, mille osavallavanemaks on Omar Jõpiselg. Käina osavallal on käsil  suurprojekt Tuuletorn. Sellest peaks tulema elamuskeskus, kuhu tahab iga Hiiumaale tulnu minna. Elamuskeskusesse rajatakse vastavad ekspositsioonid ja väga atraktiivne ning ülikõrge ronimissein.  Tutvusime keskuse ehitamisega ja saime näha rajatavat ronimisseina.  Suure kõrgusekartusega inimestel võttis jala värisema ainuüksi seina kaugelt vaatamine. 

       

Kui Tartu valla ainus nn avalik bassein asub Kõrveküla lasteaias Päikeseratas, siis Käinas on täiesti korralik ujula. Meie külastusel sinna tegid seal treeningut  väga lõbusad lasteaialapsed.  Nende rõõmus ja  ujumistreeneri poolt koordineeritud sulistamine tõi väga ilmekalt esile, milleks meile on vajalikud basseinid ja et basseinile tehtavad suured kulutused ei ole mitte maha visatud raha, vaid väga vajalik asi.  

Käina osavalla külastus andis meile parema ülevaate teistes omavalitsustes tehtavast ja seda, et asju võib ajada ka teistmoodi.