Kohalikud omavalitsused harjutasid ulatusliku elektrikatkestusega toimetulekut

Eile harjutasid kohalikud omavalitsused koos Päästeametiga lauaõppuse „KOV-79 SÄRTSU" raames valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral. Õppusel osalesid kõik omavalitsused.

„Kohalikud omavalitsused said kätt harjutada olukorraga, kus erinevatel põhjustel tekib Eestis elektridefitsiit, elektrikatkestused ning lõpuks probleemid igapäevases elukorralduses. Kohalik omavalitsus on sellises olukorras esimene, kes peab esimesena inimeste muredega tegelema. Loodan, et kõigi osalenute jaoks oli õppus kasulik ja selle käigus leiti üles probleeme ja küsimusi, mis tahaksid veel lahendamist ja läbimõtlemist," ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning lisas, et nii suur õppus, kuhu kaasati kõik omavalitsused, toimus esimest korda.

Lauaõppusel osales 79 kohalikku omavalitsust. Õppuse stsenaariumi järgi tekkis Eestis mitmete asjaolude kokkulangemisel elektridefitsiit ning pideva elektrivarustuse saab tagada vaid I kategooria hoonetele (haiglad jms). Ülejäänud tarbijatele antakse elektrit 4h kaupa ja sedagi ebaregulaarselt. Elektrikatkestuste tõttu hakkab tekkima probleeme igapäevases elukorralduses – kaob side, vesi ja kanalisatsioon, sularaha ja vedelkütust ei saa kätte. Seejuures on stsenaariumi järgi õues külma kuni -15C.

Omavalitsuste kriisimeeskondadel tuli selle stsenaariumi põhjal läbi arutada tekkida võivad  olukorrad ja probleemid ning leida lahenduskäigud.

"Hea, kui mingeid olukordi elus saab eelnevalt läbi mängida. See annab n-ö päris kriisiks veelgi tugevama krundi alla, et meie valmisolek oleks maksimaalne ning kriisiolukorras tegutsemine läbimõeldud. Õppuse lisaboonuseks on kindlasti ka tollele järgnev tagasiside, mille põhjal oma kriisiplaani korrigeerida ja täiendada," Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Õppuse käigus tekkinud küsimuste ja probleemide põhjal saavad omavalitsusüksused teha analüüsi ja leida arendusvajadused kriisiga paremini toime tulemiseks. Õppuse järeldusi arutatakse veebruaris regionaalsel kriisikomisjoni seminaril.

Päästeamet korraldab aasta läbi erinevaid õppuseid sealhulgas ettevõtete, teiste asutuste ja kohalike omavalitsustega. Lauaõppuse põhimõteteks on rahuliku mõtlemise kaudu konstruktiivse arutelu tekitamine. Aruteluõppuste käigus harjutatakse eelkõige hädaolukorra lahendamist, asutuste koostööd ja meeskonna tööd ühtse juhtimise all, tehnika, side, varustuse ja töökeskkonna kasutamist, väljaõppel omandatud teooria rakendamist ning oskust avalikkust teavitada.

Tekst ja foto: Päästeamet