Tartu valla avalikel teedel kehtivad tänasest liikluspiirangud

Seoses kevadise teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel otsustas Tartu Vallavalitsus  piirata Tartu valla kohalikel kruusateedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel kruusateedel üle 8 tonni raskuste veokite liiklus alates 17.03.2022.

Koormuspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veokite liiklus ainult majandusosakonna juhataja väljastatud eriloa alusel, välja arvatud prügiveoautod, eriteenistuse sõidukid ning maakonnaliinide bussid, mille liiklemine liikluspiiranguga teel on lubatud ilma eriloata.