Lumelükkamine Tartu vallas 2023/2024 hooajal

Tartu vald korraldab lumetõrjet valla teedel ja avalikuks kasutuseks antud erateedel. Erateedel , mis ei ole antud avalikuks kasutuseks, lükatakse lund juhul, kui seal elavad rahvastikuregistrijärgsed Tartu valla kodanikud. Riigiteedel korraldab lumetõrjet Transpordiamet, metsateedel RMK.

Vallavalitsuse kaardirakenduse kaudu SIIT saab igaüks vaadata, millisesse talihooldepiirkonda tema kodu või tee jääb ning kellega vajadusel ühendust võtta.

Talihoolde piirkondade nägemiseks:

  • Kliki kaardil soovitud piirkonna nimel.
  • Vajutades piirkonnale avaneb aken, kus on kirjas:
  1. Piirkond
  2. Piirkonna number
  3. Hooldaja
  4. Kontakt

 

Piirkondlikud talihooldajad lükkavad lahti ka erateed hooneteni, kus elavad rahvastikuregistrijärgsed Tartu valla kodanikud. Erateede omanikud, kelle rahvastikujärgne elukoht on Tartu vallas ja kes soovivad talvel erateedelt lumetõrjet, peavad tegema oma sissesõidud korda nii, et traktor mahuks lund lükkama ja et oksad ei lõhuks traktorite peegleid. Töid teostavad traktorid on kuni 4 meetrit kõrged ning sahad kuni 4 meetrit laiad. Arvestada tuleb, et puude oksad kaarduvad lume raskuse all tee kohal madalamale ning võivad takistada lumetõrje teostamist. Seetõttu tuleb oksad ja võsa eemaldada vähemalt kahe meetri kauguselt tee äärest ja nelja meetri kõrguselt.

Sissesõiduteede otsad tuleks märgistada helkuriga varustatud postidega. Märgistada tuleks ka sellised ohukohad, mis võivad lumelükkamisel traktorile kahju teha ja objektid, mida soovite kaitsta masinate eest.

Hooldustsükli aeg tee talviste seisundinõuete täitmiseks on maksimaalselt 12 tundi, seda arvestatakse lumesaju või tuisu lõpust. Esmalt lükatakse puhtaks suuremad teed ja alles seejärel väiksemad kõrvalteed ja erateed. Ekstreemsete ilmastikuolude korral võib hooldustsükli aeg olla poole pikem.

Lisainfo: Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, tel 53476179, e-post kadi.kukk@tartuvald.ee