Tartu vald maksab huvitegevuseks toetust

Tartu vald maksab toetust huvitegevusteks, mis aitavad arendada harrastus– ja võistlusspordi alast tegevust Tartu vallas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Tartu valla elanike, eelkõige laste ja noorte, kehalist ja vaimset vormisolekut.
 
Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele antava toetuse eesmärgiks on arendada huvialast tegevust Tartu vallas ning süvendada oskuseid kunsti-, muusika- ja muudel aladel, tagamaks Tartu valla lastele ja noortele mitmekülgne huviharidus.
 
Tartu Vallavalitsuse SPOKU keskkonnas on avatud toetusvoorud:
 
  • Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetus
  • Spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetus
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2022
 
SPOKU keskkonda saad siseneda SIIT