Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas 29.08.2022 Tartu vallavalitsusele Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Kaasiku Vesi OÜ (registrikood: 14169731) (aadress Anne tn 51-77, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) taotleb keskkonnakaitseloa nr KL-515970 muutmist, millega taotletakse keskkonnakaitseloasse nr KL-515970 puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0021422) lisamist, mis asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kõrveküla alevikus Nurmevälja kinnistul (katastritunnus 79401:001:0051).

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-121105, taotlus nr T-KL/1014350.

Kuni keskkonnaloa muutmise taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Samuti avaldab Keskkonnaamet keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.