Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tabivere rahvamaja juhataja ametikoha täitmiseks

Tabivere rahvamaja on kaasaegne, mitmesuguste võimalustega kultuuriasutus, mille eesmärgiks on  Tabivere piirkonna elanike kultuuriline teenindamine, arendavateks tegevusteks tingimuste ning igale eale vastavate vaba aja veetmise võimaluste  loomine. 

Sa sobid Tabivere rahvamaja juhtima kui:  

 • sul on vähemalt rakenduskõrgharidus; 

 • omad juhtimisalast kogemust ning tunned vastava valdkonna seadusandlust; 

 • sul on oma visioon sellest, milline on ühe rahvamaja roll   kogukonnas ning omad motivatsiooni ja võimekust selle elluviimiseks; 

 • oskad kirjutada projekte ja omad kogemust sündmuste korraldamises; 

 • sa oled loov, hea suhtleja ning  koostööaldis; 

 • oskad kasutada arvutit, sealhulgas ka kujundusprogramme; 

 • sul on väga hea eesti keele oskus. 

 

Kasuks tuleb: 

 • turundusvaldkonna tundmine; 

 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; 

 • oskus juhendada mõnd huviringi. 

 

Omalt poolt pakume: 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd; 

 • suure arengupotentsiaaliga maja, mille tegevust  oma käe järgi kujundada; 

 • väljakutseid ja võimalust panustada Tabivere piirkonna kultuurimaastiku rikastamisesse; 

 • enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi; 

 • paindlikkust  töökorralduses ja puhkuse planeerimisel; 

 • kohta Tartu valla kultuuritöötajate meeskonnas. 

 

Kandidaadilt ootame elulookirjeldust  ja motivatsioonikirja, kus on  välja toodud nii kandidaadi visioon rahvamaja juhtimisest kui ka Tabivere rahvamaja edasisest arengust ning palgasoov. Dokumente ootame e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee, märgusõnaga  „Tabivere rahvamaja juhataja". Kandideerimise tähtaeg 04.09.2022. 
 

Lisainfo: 
kultuuritööspetsialist

Karita Tilk

tel 53407100

karita.tilk@tartuvald.ee