Vallavalitsuse 2.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Tila külas asuvate katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Erala külas asuvate Olu ja Kullamäe katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Tila külas asuva Stardiraja tn 12 katastriüksuse (katastritunnus 79601:001:1513, kinnistu registriosa nr 18801750) ja Stardiraja tn 14 (katastritunnus 79601:001:1251, kinnistu registriosa nr 18774850) sihtotstarve järgmiselt:
 1. Stardiraja tn 12 79601:001:1513 100% riigikaitsemaa
 2. Stardiraja tn 14 79601:001:1251 100% riigikaitsemaa
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Keskuse tee 1 (kü tunnus 79601:001:2048) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kaitsemõisa külla, Mademäe (kü tunnus 77302:002:0681) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Voldi külla, Riini (kü tunnus 77301:002:0069) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater maaüksusel (kü tunnus 77302:001:0073) laiendamise järgselt valminud ehitise (teraviljaladu-kuivati – ehitisregistri kood 114014591) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Valgma külla, Mulderi maaüksusel (kü tunnus 77301:003:0043) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121316352) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Rähni tn 30 (kü tunnus 79403:002:0802) maaüksusel valminud ehitise (päikeseelektrijaam – ehitisregistri kood 221362376) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Laeva külla, Töökoja tee 5 maaüksusel (kü tunnus 38301:002:0107) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (töökoda-kontor – ehitisregistri kood 104047554) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Plaatina, Rubiini ja Teemanti maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kinnitati OÜ Tartu Valla Kommunaal 2021. a majandusaasta aruanne.
 • Kinnitati Tartu valla jaanitulel 22.06.2022 osalevad kauplejad.
 • Kehtestati Tartu valla koolieelsete lasteasutuste suvine töökorraldus.

PROTOKOLL