Vallavalitsuse 26.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Nõela külas asuva Pähkli ja Pihlaka katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Tammistu külas asuva Kaljo katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus maaüksustele:

1.1 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Toominga tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:1904, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;

1.2 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Kooli tänav L2 (tunnusega 79601:001:1905, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2;

1.3 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Toominga tänav 2 (tunnusega 79601:001:1902, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 3;

1.4 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Aroonia tänav (tunnusega 79601:001:0445, kinnistu registriosa nr 14746950) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 4;

1.5 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Kooli tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0525, kinnistu registriosa nr 14940650 uue maakaabeliini ja reservtoru rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 5.

 • Ehitusteatise nr 2211201/08590 menetlemise tulemusena Tartu Vallavalitsuses lugeda nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Raigastvere külla, Alasi (kü tunnus 77301:003:1460) maaüksusele ehitise (sidemasti piire – ehitisregistri koodiga 221388690) rajamine.
 • Ehitusteatise nr 2211201/09991 menetlemise tulemusena Tartu Vallavalitsuses lugeda nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Vahi alevikku, Kaasiku tänav (kü tunnus 79401:001:0293), Kaasiku tänav L2 (kü tunnus 79601:001:0329), Laanelille tänav (kü tunnus 79401:001:0314), Metsvitsa tänav (kü tunnus 79601:001:0328), Karukella tänav (kü tunnus 79401:001:0303), Nurmevälja (kü tunnus 79601:001:0051) ja Ees-Kaasiku (kü tunnus 79401:001:0315) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389228) rajamine.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Äksi alevikku, Angerja tn 9 (kü tunnus 79402:001:0185) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tartu-Vahi tee (kü tunnus 79401:006:0046), Astelpaju tänav (kü tunnus 79401:006:1167), Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959) ja TartuVahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Tunnistati Ia kinnistu (katastritunnus 79601:001:1600, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Saare küla) Tartu Vallavalitsuse 14.04.2022 korralduse nr 369 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tartu-Vahi tee (kü tunnus 79401:006:0046), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967) ja Tartu-Vahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Jasmiine tänav L2 (kü tunnus 79601:001:1977), Kuldvihma puiestee L1 (kü tunnus 79601:001:1983) ja Jasmiini tn 3 (kü tunnus 79601:001:1971) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Jasmiini tänav L1 (kü tunnus 79601:001:1976) ja Jasmiini tn 1 (kü tunnus 79601:001:1969) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Karupesa (kü tunnus 79601:001:0800) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Karupesa (kü tunnus 79601:001:0800) maaüksusele ehitise (saunamaja) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Keskuse tee 7 (kü tunnus 79601:001:0560) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992) maaüksusele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) maaüksusele tee rajamiseks – 21121 (tänavad)
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Maramaa külla, Luhavahi (kü tunnus 79601:001:0137) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Toolamaa külla, Sarapiku (kü tunnus 79402:001:0166) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Toominga tänav (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusele ehitiste 22221 (külmaveetorustik), 22231 (kanalisatsioonitorustik) ja 22229 (muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Vabriku tn 4 (kü tunnus 79401:006:0717) maaüksusele ehitise (õmblustsehhi) ümberehitamiseks – 12519 muu tööstushoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Koidukiire tänav (kü tunnus 79403:002:1366), Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260), Päeva tee 1 // 3 (kü tunnus 79601:001:1710) ja Koidutähe tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1374) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221361131) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260) ja Päeva tee 1 // 3 (kü tunnus 79601:001:1710) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221373663) kasutusele võtmiseks
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Koidukiire tänav (kü tunnus 79403:002:1366), Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260), Päeva tee 1//3 (kü tunnus 79601:001:1710) ja Koidutähe tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1374) maaüksustel valminud ehitise (22221 külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221361129) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Hõbeda, Kulla ja Suure-Kivestiku maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kinnitati Tartu valla raamatukogude lahtiolekuajad suveperioodil.
 • Otsustati mitte nõustuda osaühingule Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
 • Otsustati mitte nõustuda Marina Minerals OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist: Kristiina Ansip`le elluastumise toetust 600 eurot. Hüvitati Andres Punga`le auto rehvi purunemisel tekkinud kulu 88 eurot. Eraldati Andres Tamm`le taliuniversiaadil osalemiseks toetust 1000 eurot

PROTOKOLL