Tila külas asuva SUTEMETSA piirkonna planeeringukonkursi võitja on selgunud

OÜ Piibeleht Arendus koostöös Tartu vallavalitsusega kuulutas 16.06.2021 välja TILA KÜLAS ASUVATE SUTEMÄE, SUTEMETSA, SUTEPÕLLU, SUTEVÄLJA, VAINU, KÄOPESA, AO, KÄO JA HÄMARIKU MAAÜKSUSTE NING LÄHIALA detailplaneeringu kutsutud planeeringuvõistluse.

Planeeringuvõistluse eesmärgiks oli leida võistlusalale parim võimalik linnaehituslik lahendus, mis on aluseks detailplaneeringu koostamisele.

Tartu Vallavalitsus algatas 21.01.2021 korraldusega nr 65 Tila külas asuvate Sutemäe, Sutemetsa, Vainu ja Käopesa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala sooviti üsna peale algatamist laiendada ka Sutepõllu ja Sutevälja maaüksustele.

Koidu ja Nõlvakaare elamupiirkondade vahelisele alale on kavas kujundada kaasaegne linnaline keskkond, mis sisaldaks erinevate funktsioonidega hoonestust, teenindavat ja naabruskonnaga sidusat teedevõrgu lahendust (sh kergliiklusteed), üldkasutatavat rekreatiivsete elementidega haljasala ja muid kaasaegse ja mitmekesisele linnaruumile  olulisi komponente. Oluline on, et lahendus moodustaks olemasolevate hoonestatud naaberaladega terviklik asumiala. Konkursi tingimused nägid ette vajaduse kavandada arendusalale erinevat tüüpi elamise võimalused, ärifunktsiooniga hooned ning ühiskondliku funktsiooniga hoone(d). Rõhutati ka, et arendusala peab sisaldama läbimõeldud avaliku ruumi lahendust. Konkursiala pindala on ca 58 ha.

Tervikliku kontseptsiooni saamiseks kogu alale kaasati võistlusalasse ka Ao, Käo, Hämariku ja osaliselt ka Idaringtee L3 maaüksused.

Planeeringuvõistlusele kutsuti neli osalejat, kes ka kõik konkursitööd esitasid. Esitatud  kavandite hulgast valiti välja töö, mis žürii hinnangul vastas kõige enam planeeringuvõistluse eesmärgile. Võistlustöö „Tagapõllust eeslinnaks" osutus žürii liikmete üksmeelsel hinnangul võitjaks. Ideekavandi autorid on Hendrikson & Ko-st Jaana Veskimeister; Kolm Koma Arhitektid OÜ-st Urmo Mets, Lisette Tiirik, Dora Mate, Tajuruum OÜ-st Edgar Kaare, Elina Õunsaar, lisaks oli töögrupis liikluseksperdina Sulev Sannik.

"Kuigi arendaja mätta otsast vaadatuna võib ju öelda, et aega oleks nagu tublisti „tormisel" ajal kulutatud aga tulemusega oleme väga rahul! Arvame küll, et aega pole asjata raisatud! Neljast võistlustööst igal oli oma silmapaistvus ja eriilmeline „sähvatus". Võib-olla oleks tahtnud rohkem näha kliimaneutraalsusele viitavaid nüansse, kuid loodetavalt saab seda korrigeerida juba detailplaneeringu käigus. Võidutööks osutunud „Tagapõllust Eeslinnaks"  valiti lõpuks žüriiliikmete poolt vägagi ühisel meelel. Selles töös on voolavust, sidusust ja on miski x-faktor, mis tekitab tunde, et selle pildi elluviimisel see ka elama hakkab! Kui suudetaks ka arhitektuuri enam-vähemgi järgida, võiks ju tulemiks olla linnamoodi kaunis „külapärl"!? Meelekindlust meile kõigile!" võtab konkursi kokku Piibeleht arenduse esindajana  Madis Soodla.

„Eeslinna arenduste puhul kritiseeritakse fragmenteeritud planeeringuid, monofunktsionaalsust ja sotsiaalse ning rohelise taristu puudumist. Sutemetsa puhul soovisime kohe algusest vältida neid vigu. Saadud tulemus arvestab juba olemasoleva kõrghaljastusega, loob piirkonnale ühiskondlike ja ärifunktsioonidega südame ning pakub eriilmelist hoonestust. Sellest piirkonnast kujuneb lähiajal Tartu linnapiirkonna kvaliteetseim arendus," kommenteerib võidutöö plusse vallavanem Jarno Laur.

„Kõik neli esitatud lahendust on võistlusalale lähenenud omamoodi. Neli erinevat linnaehituslikku strateegiat. Tihedast linnalisest elamupiirkonnast kuni üsna hajusa väikeste kogukondlike rakukesteni, mikrokülade kogumini. Zürii jääb konkursitööde tasemega väga rahule. Esitatud lahendused olid läbi töötatud ja igas oli oma kandev idee. Kindlasti tahame suuremate arendusalade puhul konkursside korraldamist ka edaspidi jätkata. See on hea tööriist tagamaks linnaehituslikult tugevad lahendused" kirjeldas konkursi tulemusi vallaarhitekt Egle Nõmmoja.

Kavandite hindamiseks moodustatud žürii liikmed olid OÜ Piibeleht Arendus esindaja Madis Soodla, Tartu vallavanem Jarno Laur, Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja, Valga linnaarhitekt Jiri Tintera, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, ja Eesti Arhitektide Liidust arhitekt Ülar Mark.

Tutvu kõigi võistlustöödega SIIN