Tartu vald maksab eraõiguslikele spordikoolidele ja -klubidele toetust

Tartu Vallavolikogu võttis 22.11.2018 vastu määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuste andmise kord", mille kohaselt tuleb alates 01.01.2019 spordiklubide ja eraõiguslikel spordikoolidel Tartu vallalt toetuse saamiseks esitada elektroonilises vormis taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

Määrus on leitav SIIN

Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada elektroonilises keskkonnas SPOKU hiljemalt 01.10.2020.