Võtame tööle vanemhooldaja Tabivere Sotsiaalkeskusesse

Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskusesse vanemhooldaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on:

  • Tabivere hooldekodu klientide eakohase tervisliku ja sotsiaalse toimetuleku tagamine;
  • Hooldusprotsessi korraldamine ja juhtimine;
  • Hooldajate ja abihooldaja töö juhendamine;
  • Hooldusdokumentatsiooni koostamine, täiendamine (hooldusplaan, hooldus-, aktiveerimis- ja asendravilehed) ja selle eesmärgipärase täitmise kontrollimine;
  • Koostöö perearsti ja õendusabiteenuse osutajaga  nõuetekohase põetusprotsessi ja medikamentoosse ravi tagamisel.

Vajalikud kompetentsid:

  • Hooldustöötaja 4. taseme kutsekvalifikatsioon;
  • Vähemalt keskharidus;

Kasuks tuleb:

B-kategooria juhiloa olemasolu

Dokumendid saata hiljemalt 28.05.2020 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee või aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, märgusõnaga „SOTSIAALKESKUSE VANEMHOOLDAJA".

 

Lisainfo:

sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass tel 5388 4662 või runno.lass@tartuvald.ee