Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 25.04.2019 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 20.05 – 02.06.2019 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava tn 6, Kõrveküla. Täpsem info SIIT