Ehitisregistri uuenduste tõttu pole võimalik taotlusi menetleda

Tartu valla ehitusosakond teatab, et ulatuslike vigadega tõttu uuenenud ehitisregistris ja sealsest puudulikust infost tulenevalt on lubade väljastamine peatunud.
 
Registri info taotluste kooskõlastuste kohta on puudulik ja vallal puuduvad teavitused dokumentide liikumisest. Seega pole võimalik jätkata mitte ühegi taotluse menetlust.
 
Tekkivate küsimuste ja pretensioonidega pöörduge Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse, mis registrit haldab.
 
Tulenevalt klienditoe numbri senisest suuremale koormusele palub ehitisregistri talitus kasutajatel murede korral saata e-kiri aadressil ehr@mkm.ee. Kirjad vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel.
 
Ehitisregister läbis mahuka uuenduse. Loe edasi »