Lõppenud hanked 2020

Nõmmiku kergtee L9, Nõmmiku kergtee L5 ja Nõmmiku kergtee L10 kinnistute müratõkkeseina hange

Kutsume Teid osalema Tartu valla hankele.

Hanke eesmärk on müratõkkeseina ehitus maantee nr 39 ääres kulgeva Tartu-Lähte kergliiklustee äärde.

Ootame hinnapakkumist vastavalt hankele lisatud NÕMMIKU KERGTEE L9, NÕMMIKU KERGTEE L5 JA NÕMMIKU KERGTEE L10 KINNISTUTE MÜRATÕKKESEINA projektile.

Ehitustööde teostamise tähtaeg on 30. november 2020.

Palume pakkumine esitada 7. augustil 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

Hanke edukaks tunnistamise aluseks on soodsaim hind.

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Eve Kallas, eve.kallas@tartuvald.ee, tel 509 7902

Tabivere Rahvamaja siseruumide põrandate ja seinte remonditööde hange

Soovime hinnapakkumist Tabivere Rahvamaja siseruumide põrandate ja seinte remonditööde teostamiseks. Tabivere alevik, Tuuliku 10, Tartu vald, Tartumaa

Tööde teostamise aeg 10.08.2020 – 24.08.2020

1. TÖÖDE KIRJELDUS

  1. Tabivere Rahvamaja I korruse fuajee seinte pahteldamine ja värvimine.
  2. Tabivere Rahvamaja I ja II korruse vahelise trepihalli seinte pahteldamine ja värvimine.
  3. Tabivere Rahvamaja II korruse fuajee seinte pahteldamine ja värvimine.
  4. Tabivere Rahvamaja II korruse fuajee põranda lihvimine ja õlitamine.
  5. Tabivere Rahvamaja saali põranda lihvimine ja õlitamine.
  6. Tabivere Rahvamaja lava põranda värvimine.

Tööde mahud on hinnatavad kohapeal. Seepärast on hinnapakkumise esitamisel ka nõue tutvuda objektiga kohapeal.

2. TÖÖVÕTULEPINGU TINGIMUSED

Töövõtja poolt remonditööde käigus põhjustatud muude objektiosade vigastuste korral on Tellijal
õigus hüvitusele ja Töövõtjal kohustus hüvitada vigastuste likvideerimise või viimistluse taastamise
põhjendatud kulud Tellijale.

3. PAKKUMINE

Pakkumise koostamiseks on Teil eelnevalt kindlalt vajalik tutvuda objektiga kohapeal. Lisainfo ja kontakt objektiga tutvumiseks kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, tel 5044479.

Hinnapakkumine (eesti keeles) esitada hiljemalt 06.08.2020.a. kell 15.00 e-posti aadressile kalev.partelpoeg@tartuvald.ee

Hanke hindamise aluseks on madalaim maksumus.

Tabivere Põhikooli multimeediaseadmete tarnimine ja paigaldamine

Tartu Vallavalitsus kutsub Teid osalema ja esitama hinnapakkumust Tartu vallas Tabivere alevikus Hariduse tn 1 ehitatava uue Tabivere Põhikooli multimeediaseadmete tarnimiseks ja paigaldamiseks.

Tarnitavad seadmed peavad olema uued ja vastama tehnilisele kirjeldusele lisa 1.

Hinnapakkumuses näidata ära pakutavate toodete mark ja olulisemad tehnilised andmed.

Hinnapakkumus peab sisaldama kõigi seadmete, vajalike kinnituste, paigaldustarvikute ja paigaldustöö maksumust, kasutusjuhendeid ning kasutajate koolitust.

 

Töö teostamise tähtaeg on 15.08.2020.a.

 

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

 

Töö eest tasumine toimub pärast töö teostamist ja üleandmist tellijale.

 

Pakkuja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumus palun esitada hiljemalt 25.06.2020 kell 12:00 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Lisainformatsioon ja kokkulepped objektiga tutvumiseks tööpäevadel kell 9:00-16:00 Tarmo Raudsepp, tel 5695 8663 või e-post tarmo.raudsepp@tartuvald.ee

Viinapruuli tänava projekteerimine

Projekteerimise eesmärk on Viinapruuli tänava rekonstrueerimine Vahi tööstusparki teenindava liikluse vajadustele vastavaks.

Ootame hinnapakkumist lähteülesandes toodud sisendile tuginedes. Projekteerimistööde teostamise tähtaeg on 31. juuli 2020.

Palume pakkumine esitada 05. juuniks 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Maido Puna, arendusspetsialist, maido.puna@tartuvald.ee, tel 529 5763

Kuusisoo tee ehituse I etapi omanikujärelevalve teenuse hankimine

Tartu vald on kohe jõudmas lepingusse riigihankes „Kuusisoo tee rekonstrueerimine I etapp" (viitenumber riigihangete registris 221179) tee ehitamisele.

Tee ehitushanke eesmärk on rekonstrueerida Tartu vallas Tila külas asuva tööstuspiirkonda viiv Kuusisoo tee vastavalt hankedokumentides toodud ehitusprojektile. TÄHELEPANU! Tegemist on projekti esimese etapiga, mis hõlmab asendiplaani 1 ja 2 joonisel tumehallina toodud projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatte (tüüp 1) osa.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on mai 2020 algus ja teostamise tähtaeg on 31.12.2020.

Lisame siinkohal ka tehnilise projekti joonised, mille alusel ehituslepingusse minnakse ja mis annab tööde mahust ülevaate.

Ootame hinnapakkumist objekti ehitusele omanikujärelevalve tegemise teenuse osutamiseks.

Palume pakkumine esitada 30. aprilliks 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Maido Puna, arendusspetsialist, maido.puna@tartuvald.ee, mobiil 5112 975

Lähte terviseradade veetrasside I etapi ehituse omanikujärelevalve teenuse hankimine

Tartu vald on kohe jõudmas lepingusse riigihankes „Lähte terviseradade veetrasside ehitus I etapp" (viitenumber riigihangete registris 221234) tee ehitamisele.

Hanke eesmärk on rajada Lähte-Palalinna terviseradadel lumetootmise tarbeks veetrassid, seda I etapis.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on mai 2020 algus ja teostamise tähtaeg on 31.10.2020.

Lisame siinkohal ka tööde mahutabeli, mis annab tööde mahust ülevaate.

Ootame hinnapakkumist objekti ehitusele omanikujärelevalve tegemise teenuse osutamiseks.

Palume pakkumine esitada 30. aprilliks 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Maido Puna, arendusspetsialist, maido.puna@tartuvald.ee, mobiil 5112 975