Lõppenud hanked 2020

Kuusisoo tee ehituse I etapi omanikujärelevalve teenuse hankimine

Tartu vald on kohe jõudmas lepingusse riigihankes „Kuusisoo tee rekonstrueerimine I etapp" (viitenumber riigihangete registris 221179) tee ehitamisele.

Tee ehitushanke eesmärk on rekonstrueerida Tartu vallas Tila külas asuva tööstuspiirkonda viiv Kuusisoo tee vastavalt hankedokumentides toodud ehitusprojektile. TÄHELEPANU! Tegemist on projekti esimese etapiga, mis hõlmab asendiplaani 1 ja 2 joonisel tumehallina toodud projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkatte (tüüp 1) osa.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on mai 2020 algus ja teostamise tähtaeg on 31.12.2020.

Lisame siinkohal ka tehnilise projekti joonised, mille alusel ehituslepingusse minnakse ja mis annab tööde mahust ülevaate.

Ootame hinnapakkumist objekti ehitusele omanikujärelevalve tegemise teenuse osutamiseks.

Palume pakkumine esitada 30. aprilliks 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Maido Puna, arendusspetsialist, maido.puna@tartuvald.ee, mobiil 5112 975

Lähte terviseradade veetrasside I etapi ehituse omanikujärelevalve teenuse hankimine

Tartu vald on kohe jõudmas lepingusse riigihankes „Lähte terviseradade veetrasside ehitus I etapp" (viitenumber riigihangete registris 221234) tee ehitamisele.

Hanke eesmärk on rajada Lähte-Palalinna terviseradadel lumetootmise tarbeks veetrassid, seda I etapis.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on mai 2020 algus ja teostamise tähtaeg on 31.10.2020.

Lisame siinkohal ka tööde mahutabeli, mis annab tööde mahust ülevaate.

Ootame hinnapakkumist objekti ehitusele omanikujärelevalve tegemise teenuse osutamiseks.

Palume pakkumine esitada 30. aprilliks 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Maido Puna, arendusspetsialist, maido.puna@tartuvald.ee, mobiil 5112 975