Ehitus- ja planeeringuosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallaarhitekt Egle Nõmmoja 53339166 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 20.06-03.07.2022
ehitusspetsialist Jane Veski 53572095 hoonete ehitusteatised ja ehitusload. Vastuvõtt etteregistreerimisega
ehitusspetsialist Kadri Tattar 53558510 tehnovõrgud, teed jm rajatised (ehitisregistri toimingud, kooskõlastused)
ehitusspetsialist Gert Kuldsaar 53752976 hoonete ehitusteatised ja ehitusload
ehitusspetsialist-järelevalve Ergo Nõmme 5267983 hoonete kasutusteatised ja kasutusload, järelevalve
maakorraldaja Mari Niine 5265519
planeeringute spetsialist -
GIS spetsialist Tatjana Obuhova 57807177 Puhkusel 20.06-03.07.2022