Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite varasemaid salvestusi ning protokolle JUURDEPÄÄS VOLISESSE. Istungeid on võimalik jälgida reaalajas ja järelvaadata Tartu Vallavolikogu Youtube kanalilt SIIT

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist

 

Tartu Vallavolikogu istung toimub 27.septembril Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. septembril 2023 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:                               

1. Infopunkt - Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024

2. Nõusoleku andmine projektis osalemiseks (Tööotsija teadlik tegevus tööturul)

3. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Vedu küla, Pargi 2-5)

4. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Lähte alevik, Poe tn 6a)

5. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Vahi alevik, Vahi tee 5)

6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (ABM Kinnistud OÜ Mällo kinnistu)

7. Sõltuva üksuse kohustuste tagamine (Tartu Valla Kommunaal OÜ)

8. Tartu valla arengukava 2022-2030 uus redaktsioon

9. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.

 

Istungeid on võimalik jälgida reaalajas ja järelvaadata Tartu Vallavolikogu Youtube kanalilt SIIT