Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite otseülekandeid ja eelnevate salvestusi. JUURDEPÄÄS VOLISESSE

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

 

Tartu Vallavolikogu istung toimub 28.jaanuaril elektrooniliselt

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2021 algusega 16:00 elektrooniliselt Teamsis ja Volises.

PÄEVAKORD:

1. Kalmistu eeskiri                                                                 

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

2. Jäätmehoolduse eeskiri

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk                              

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo                       

5. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks

Ettekandjad: vallavanem Jarno Laur

6. Omafinantseeringu tagamine

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

7. Loa andmine hoonestusõiguse seadmiseks

Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

8. Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemise lõpetamine

Ettekandja: vallavanem Jarno Laur ja finantsjuht Ulvi Viilvere       

9. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.