Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on Tartu valla territooriumil viibiva täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine. 

Varjupaigateenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltööspetsialistide poole:  

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid: 

Blanketid leiad SIIT

Sotsiaalhoolekande seadus SIIT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord