Tartumaal korraldatakse sotsiaaltransporditeenuse osutamine sarnaselt Pärnumaaga

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Avalikeks teenusteks nimetatakse haridusteenuseid, tervishoiuteenuseid, postkontori külastamine vajalike postiteenuste kasutamiseks, pangakontori külastamine vajalike finantstehingute sooritamiseks, politsei- ja piirivalveameti, töötukassa või kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks, samuti sotsiaalteenuste kasutamiseks. 

Veoteenuseid osutab OÜ Tartaline. Sotsiaaltranspordi teenus on tasuline teenus. Teenuse eest võetav tasu on kliendile järgmine:   

  • Koduvalla piires 3 eurot/üks sõidukord 

  • Maakonna piires 5 eurot/üks sõidukord 

  

Teenusele kehtib hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest, hind on arvestatud ühele sõidusuunale. 

Teenuse vajaduse korral tuleb esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltöö- või lastekaitsespetsialistile.  

  

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid: 

  

Lastekaitsespetsialistide kontaktid 

  

Sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja:  

Anne Aleksejev

tel 53 401 591 

e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

Blanketid leiad SIIT

Sotsiaalhoolekande seadus 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Tartu Vallavalitsuse 15.12.2022 korraldus nr 1235