Tartumaal korraldatakse sotsiaaltransporditeenuse osutamine sarnaselt Pärnumaaga

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Avalikeks teenusteks nimetatakse haridusteenuseid, tervishoiuteenuseid, postkontori külastamine vajalike postiteenuste kasutamiseks, pangakontori külastamine vajalike finantstehingute sooritamiseks, politsei- ja piirivalveameti, töötukassa või kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks, samuti sotsiaalteenuste kasutamiseks.
 
Aprillikuus hakkab sotsiaaltranspordi teenust korraldama Tartumaa Ühistranspordikeskus ning veoteenuseid hakkab osutama OÜ Tartaline. Sotsiaaltranspordi teenus on tasuline teenus. Teenuse eest võetav tasu on kliendile järgmine:  
  • Koduvalla piires 3 eurot/üks sõidukord
  • Maakonna piires 5 eurot/üks sõidukord
  • Vabariigi piires 30 eurot/üks sõidukord
 
Teenusele kehtib hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest, hind on arvestatud ühele sõidusuunale.
Teenuse vajaduse korral tuleb esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltöö- või lastekaitsespetsialistile. 
 
Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid:
 
Lastekaitsespetsialistide kontaktid
 
Teenusest:
Peale teenusele suunamist väljastatakse kliendile sõidukaart. Klient esitab sõidutellimused dispetšerile tööpäeviti kell 8–17 telefonil 730 0200 või e-posti aadressil sotsiaal@tartaline.ee. Tellimus, mis on laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne teenusvajaduse päeva tagab sõidu toimumise soovitud päeval ja kellaajal. Muudel juhtudel toimub teenindamine vastavalt sõidukite saadavusele.
 
Tellimisel on tarvis kliendil edastada:
  • lähtekoha ja  sihtkoha aadressid;
  • sihtkohta jõudmise või lähtepunktist peale võtmise soovitud aeg;
  • saatja vajalikkusest;
  • kaasavõetavast pagasist ja abivahenditest.
 
Tellimuse tühistamine:
Klient ei telli sõitu või tühistab juba tellitud sõidu, kui tema või tema saatja on nakkusohtlik. Klient teavitab dispetšerit esimesel võimalusel, kui ta loobub sõidust telefonil 730 0200.
 
Sõidu eest saab tasuda sularahas ja pangakaardiga.
 
Klientide teenindamine toimub tööpäevadel kell 7–19. Erandjuhtudel ka ööpäev läbi ja puhkepäevadel. Dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.
 
Sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja: 
Anne Aleksejev tel 53 401 591