Tartu Vallavalitsuse koosseis

Fotol vasakult: Tarmo Raudsepp, Anne Aleksejev, Jarno Laur, Kadi Kukk, Egle Nõmmoja

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Jarno Laur 5167879
liige Kadi Kukk 53476179
liige Egle Nõmmoja 53339166
liige Anne Aleksejev 53401591
liige

Tartu Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

Vallavanem Jarno Laur

Põhiküsimused:

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve ja rahandusküsimused
 • investeeringute kava
 • välissuhted
 • infotehnoloogia
 • kriisireguleerimine

Äriühingute ja sihtasutuste tegevuse koordineerimine:

 • SA Saadjärve
 • OÜ Tartu Valla Kommunaal
 • Raadi SA

Vallavalitsuse hallatavad asutused: 

 • raamatukogud 

 • rahvamajad 

Vallavalitsuse liige

Põhiküsimused:

 • arengukavad
 • projektitöö, struktuurivahendite kaasamine
 • ettevõtluse arendamine
 • sporditöö
 • spordihooned ja -rajatised
 • turism
 • Piirissaar ja sadamad

Vallavalitsuse struktuuriüksused: 

 • arendusosakond

Vallavalitsuse hallatavad asutused: 

 • spordikool

Vallavalitsuse liige Anne Aleksejev

Põhiküsimused:

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • sotsiaaltransport
 • tervishoid ja tervisedendus
 • alus-, üld- ja huviharidus
 • noorsootöö

Vallavalitsuse struktuuriüksused:

 • sotsiaal- ja haridusosakond

Vallavalitsuse hallatavad asutused:

 • koolid
 • lasteaiad
 • huvikoolid, va spordikool
 • noortekeskused
 • päevakeskused

Vallavalitsuse liige Kadi Kukk

Põhiküsimused:

 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • liikluskorraldus
 • teederegister ja erateede kasutusõigused
 • ühistransport
 • keskkonnaküsimused
 • kinnisvarahaldus
 • jäätmehooldus
 • vallavara kasutamise koordineerimine
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • energeetika

Vallavalitsuse struktuuriüksused:

 • majandusosakond

Vallavalitsuse liige Egle Nõmmoja

Põhiküsimused:

 • maaküsimused
 • ehitusküsimused
 • planeerimine, avalik ruum
 • arhitektuuri- ja planeeringu konkursid

Vallavalitsuse struktuuriüksused:

 • ehitus- ja planeeringuosakond