Hetkel aktiivsed pakkumised puuduvad!

AS Hansa Bussiliinide aktsiate enampakkumine

10.02.20

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 06.02.2020 istungil korraldusega nr 128 võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu Vallale kuuluvad AS Hansa Bussiliinide 168 aktsiat alghinnaga 117,60 eurot.

Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinnitamist vallavalitsuse poolt. Müügileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates võitja kinnitamisest.

Kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub müügilepingu sõlmimisest või kui müügilepingut ei sõlmita kuu aja jooksul, kaotab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja õiguse lepingut sõlmida ja vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks. 

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Tartu Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE441010102017096005 hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelneval päeval.

Ostja tasub kõik tehinguga seotud notaritasud.

Müügihinnalt tasub müüja elektroonilise oksjoni korraldamisega seotud kulud.

Müüdud vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe nädala jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

Nimetada enampakkumise korraldamise eest vastutavaks isikuks abivallavanem Tarmo Raudsepp. Enampakkumise eest vastutav isik töötab välja enampakkumise tingimused ja määrab  pakkumuste esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks nädalat.

Enampakkumisel osalejatelt ei nõuta osavõtumaksu ja tagatisraha.

Enampakkumise võitja peab arvestama sellega, et aktsiaseltsi praegustel aktsionäridel on ostueesõigus. Kui enampakkumise võitja ei ole praegune aktsionär, siis praegused aktsionärid saavad tulla lepingusse aktsiate ostja asemele ja osta aktsiad enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Enampakkumisel saad osaleda SIIN

 

Küsimuste korral palume pöörduda:

abivallavanem Tarmo Raudsepp

tel +372 5695 8663 või e-posti aadressil tarmo.raudsepp@tartuvald.ee