Maarja Põhikoolile kuuluva põllumajandusliku maa rendikonkurss

Tartu Vallavalitsus korraldab rendikonkursi kinnistu nr 2553835 koosseisu kuuluva, põllumajanduslikult kasutatava osa Maarja põhikooli katastriüksusest (katastritunnus 77302:001:0149) kinnistu rendile andmiseks viieks aastaks.

Renditasu enampakkumise alghind 210 eurot aastas.

Rendileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinnitamist Tartu Vallavalitsuse poolt. Rendileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates võitja kinnitamisest, rendileping hakkab kehtima alates 02.10.2024 ja lepingu kehtivus lõpeb 01.10.2029.

Enampakkumisel osalejatelt ei nõuta osavõtumaksu ja tagatisraha.

Elektroonilise oksjoni korraldamisega seotud kulud tasub müüja.

 

Rendikonkurss algab 15.07 kell 10:00

Rendikonkurss lõpeb 12.08 kell 10:00

 

Konkurss toimub osta.ee keskkonnas SIIN

 

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kadi Kukk tel 5347 6179 või kadi.kukk@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsuse korraldusega on võimalik tutvuda SIIN