Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.*

Samasugune rakendus on loodud ka nutitelefonidele, loe lisa https://www.anna-teada.ee/