« Tagasi

Tartu vallas alustas tööd Eesti esimene NOVA komisjon

6. septembril said Tartu vallamajas asuvas volikogu saalis esimest korda kokku NOVA (noorte-vanade ühiskomisjoni) liik-med. Avalik üleskutse liikmete leidmiseks tehti Tartu valla veebikanalites ja Kuukirjas suve esimesel poolel. Otsuse proovida NOVA komisjoni tegi vallavalitsus maikuus, pärast volikogu arutelu. Läbirääkimised komisjoni vajadusest algasid pool aastat varem, mil vastava ettepaneku komisjoni loomisest vallavalitsusele tegi Tallinna Ülikooli teadur Tiina Tambaum.

NOVA tööformaat sarnaneb üle Eesti juba varem ellukutsutud eakate nõukogude ja noortevolikogude tööga. Eriliseks teeb NOVA asjaolu, et esimest korda Eestis proovitakse läbi NOVA tekitada põlvkondadevahelist koostööd otsustustasandil. Liikmeteks on viis pensioniealist ja viis põhikooli-gümnaasiumiealist, kelle kohtumistel arutatakse nendel teemadel, mis erinevatel või sarnastel põhjustel on olulised korraga nii noorematele kui ka vanematele elanikele Tartu vallas. Näiteks võib see olla parkide sisustamise planeerimine või kaasava eelarve osaluse atraktiivsemaks muutmine. Liikmed on erinevatest piirkondadest vallas, et info NOVA tegemistest jõuaks võimalikult paljude vallaelanikeni, et saadaks aru, kui erinevad on valla eri piirkonnad ning et esindatud oleks kõigi piirkondade huvid. NOVA komisjon jälgib vallavalitsuses ja volikogus käsitletavaid teemasid, omandab teadmised vallavalitsuse toimimisprotsessidest ja põlvkondadevahelisest koostööst. Selle kõige kõrval ei välistata võimalust, et lauale võib tulla hoopis mõni muu teema, millele varem ei ole tähelepanu pööratud. Oma olemuselt on komisjon vallavalitsusele nõu andev organ.

NOVA esimesele kohtumisele tulid vallaelanikud, kes olid varem tehtud üleskutse peale tulla NOVA liikmeks reageerinud või keda nende kodukoha inimesed olid soovitanud. Peeter Zirk Kõrvekülast, Mari Leover Vasulast, Kalev Kurs Koogilt, Ira Karoliina Ritsik Äksist, Suire Ratassepp Maarja-Magdaleenast, Kaisa Kreela Lähtelt, Mihkel Täpsi Sortsilt, Kalvin Kaaret Kõrvekülast ja Ralf Rokko Koemets Tabiverest. Kui sa tunned, et sooviksid komisjoni töös osaleda siis anna endast kindlasti märku! Täna me ei tea kas NOVA koosseis jääb selliseks, nagu oli esimesel kohtumisel, sest tegevus on uus ja liikmed hüppasid vette tundmatus kohas.

Esimesel koosolekul said liikmed omavahel tuttavaks ja tutvusid Tartu Vallavalitsuse liikmetega ja lepiti kokku, et kohtutakse iga kuu esimesel neljapäeval. Arutati ka seda, kuidas NOVA liige saaks esindada oma piirkonna eakaaslasi. Kuidas luua oma „tagala", ehk kodukoha eakaaslaste võrgustik, kellega komisjoni küsimusi ja teemasid läbi arutada.

Kuna tegemist on pilootprojektiga, mida jälgivad Tallinna Ülikooli teadurid, siis seda, milliseks täpselt tööformaat kujuneb ja mis sellest kõigest välja tuleb, näitab aeg. Suuresti on kõik liikmete ja nende suhtlusvõrgustiku teha ja valida.

Tekst ja foto: Katrin Sisask, NOVA komisjoni koordinaator