Ühistransport

Maakonnaliinid

peatus.ee

Täpsemad ühistranspordi otsingud:

elron.ee

tpilet.ee

Bussiliin nr 530 on taas käigus

Alates 18.05 2020.a. on käigus tagasi eriolukorra tõttu ajutiselt suletud liin nr.530 Kiviõli – Jõhvi – Tartu –Kiviõli. Buss sõidab Maarjamõisa haiglani.

Bussiliinide muudatustest ja bussipeatuste väljaehitamisest

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole bussiliinide muudatuste sooviga. Bussiliinide muudatused on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus ja bussipeatuste väljaehitamine on kooskõlastatud Maanteeametiga. Tulenevalt bussiliinide muudatustest on vaja rajada üks uus ühistranspordi peatus ja ühele ühistranspordi peatusele lisada peatuskohad ristuvale teele.

Sellest tulenevalt võttis Tartu Vallavalitsus 06.11.2019 vastu korralduse nr 953, mille kohaselt Tartu Vallavalitsus otsusab:

  • Rajada Sojamaa külla Lammiku-Lähte teele ühissõiduki peatus. Määrata Sojamaa külla Lammiku-Lähte teele rajatavale ühissõidukipeatusele nimeks Seljamaa.
  • Lisada Igavere külas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuvale Elistvere ühissõiduki peatusele peatuskohad Nigula-Pataste maanteele.

Tartumaa avalike liinide muudatused alates 01.11.2019

Liin 111

Aaviku-Kõrveküla-Lähte-Kärevere-Kärnise-Tartu

Muutunud väljumisajad alates AAVIKU peatusest.

Väljumine kell 07:10 (seni 07:20).

Ei oota VASULA peatuses ära liini 735.

Liin 311

Tartu-Kambja-Tuigo-Roiu-Luunja-Tartu

RINGTEE I sõiduplaanis põhipeatus (seni väljumiseks reisijate soovil).

Liin 519

Tartu-Ulila-Puhja-Limnoloogia-Rannu-Annikoru-Elva

Lisatud SOOVA, ANNIKORU, POMBRE peatused.

Läbimata jääb KUREPOJA peatus.

Käigus esmaspäevast reedeni (seni iga päev). Liini pikkus muutunud.

Liin 533

Tartu-Ulila-Puhja-Limnoloogia-Rannu- Elva

Uus liin. Teenindab osaliselt liini 519 peatusi laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel.

Liin 735

Tartu-Vasula-Tartu

Ei saa VASULA peatuses ümber istuda liinile 111.

 

Maaliinide sõiduplaani muudatused alates 01.11.2019

Alates 01.11.2019 väljub liin nr 111 Aaviku-Kõrveküla-Lähte-Kärevere-Kärnise-Tartu 10 minutit varem!

Vaata ka www.peatus.ee

7:10 AAVIKU
7:12 SARAPUU
7:14 TAABRI
7:15 MÕRU
7:17 TAMMISTU
7:19 TAMMISTU MÕIS
7:20 KERSNA
7:22 ARAVUSTE
7:23 RÄTSEPA
7:25 VESNERI KESKUS
7:26 VESNERI
7:28 MÖLLATSI
7:30 METSAVAHI
7:33 HÄRMA
7:34 SOPAKU
7:35 KÕRVEKÜLA
7:38 KÕRVEKÜLA KOOL
7:39 ARENS
7:40 PIKAMÄE
7:41 LOMBI
7:42 VASULA KÜLA
7:43 VASULA AED
7:45 VASULA
7:47 ÕUNAAIA
7:49 VASULA TEE
7:51 KUNGLA
7:52 ERALA
7:53 MAKARI
7:55 SOOTAGA
8:00 LÄHTE
8:01 KASE
8:02 KASTLI
8:03 KÕLLUSTE
8:05 SOJAMAA
8:06 MUUGE TEE
8:07 KRUUSA
8:08 NÕELA TEE
8:10 ÕVI
8:11 KASSI
8:12 KÄMARA
8:14 KÄREVERE KOOL
8:16 KÄREVERE
8:18 KÄREVERE SILD
8:22 MUDANIKU
8:24 TAMME
8:26 KARDLA KOOL
8:27 KÄRNISE
8:29 IIE
8:31 SOOMEKÜLA
8:33 TÕNISE
8:34 KIVISÄKI
8:35 KÜLASÜDA
8:38 VORBUSE TEE
8:41 * METSAMAJA
8:42 * TARTU NÄITUSED
8:46 * HURDA
8:51 * RAEPLATS
8:55 TARTU BUSSIJAAM

 

Maaliinide sõiduplaanimuudatused alates 01.10.2019

 

Liin 351

Tartu-Tõrvandi-Uhti keskus-Kambja

Lõpp-peatus KAMBJA (seni TARTU BUSSIJAAM). KAMBJA-TARTU BUSSIJAAM vahelisi peatusi teenindab liin 359. Liini pikkus muutunud.

Liin 359

Kambja-Tõrvandi-Tartu

Uus liin. Teenindab osaliselt liini 351 peatusi.

Liin 448

Tartu-Elva-Erumäe-Karijärve-Elva

Muutunud väljumisajad alates ELVA peatusest. Väljumine kell 14:15 (seni 14:05). Liini pikkus muutunud.

Liin 501

Tartu-Ulila-Puhja-(Erumäe)-Annikoru

Muutunud väljumisaeg  TARTU BUSSIJAAM peatusest. Väljumine kell 17:35 (seni 17:30).

Liin 506

Tartu-Haage-Hobunurme-Tartu

Muutunud saabumisaeg TARTU BUSSIJAAM peatusesse. Saabumine kell 17:25 (seni 17:20)

Liin 605

Tartu-Kärkna-Lähte-Õvanurme-Juula-Lähte-Tartu

Lisatud MAKARI peatus. Liini pikkus muutunud.

Liin 614

Tartu-Lähte-Juula-Vedu keskus-(Kobratu)

VEDU KESKUS peatuse asukoht muutunud. Liini pikkus muutunud.

Liin 725

Tartu-Elistvere-Lähte-Tartu

VEDU KESKUS peatuse asukoht muutunud.

Liin 732

Tartu-Vasula-Lähte-Keskus-Tabivere-Tartu

Lisatud MAKARI peatused.

Liin 733

Tartu-Vasula-Lähte-Keskus-Palamuse-Jõgeva

Lisatud MAKARI peatus.

Liin 734

Tartu-Vasula-Tartu

Ära jääb väljumine TARTU BUSSIJAAM kell 13:45 (lisatud liini 753 sõiduplaani). Liini pikkus muutunud.

Liin 745

Tartu-Vasula-Lähte-Keskus-Tabivere

Lisatud MAKARI peatus.

Liin 753

Tartu-Vasula-Tartu

Uus liin, liidetud osaliselt liini 734 väljumisega TARTU BUSSIJAAM kell 13:45.

Liin 913

Lähte-Juula-Vedu keskus-Lähte

VEDU KESKUS peatuse asukoht muutunud. Liini pikkus muutunud.

 

 

Tartumaa avalike liinide muudatused alates 01.09.2019

Vaata muudatusi SIIT

Teade sõiduplaani muudatusest

21.02.19

Alates 25.02.2019 on muudatused Tartu valda läbivate liinide 606 ja 608 sõiduplaanides.

Liin 606 hakkab esmaspäevast reedeni läbima praeguse liini 608 marsruuti. Liin 608 suletakse.

Peatus.ee andmebaasis on muudatused nähtavad.

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole bussiliinide muudatuste sooviga. Bussiliinide muudatused on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus. Tulenevalt bussiliinide muudatustest on vaja rajada kaks uut ühistranspordi peatust ja kahele ühistranspordi peatusele lisada peatuskohad ristuvatele teedele. Kõik uued peatused asuvad valla teedel. Uutele rajatavatele ühissõiduki peatustele ei ole määratud kohanime.

 

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 4 ja Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 "Tartu valla põhimäärus" § 24 lg 2 alusel Tartu Vallavalitsus

 

otsustab:

 

  1. Rajada Jõusa külla Jõusa teele ühissõiduki peatus. Määrata Jõusa külla Jõusa teele rajatavale ühissõidukipeatusele nimeks nimeks Jõusa. Koordinaadid X6492717 Y661888, kood 7801311 ja X6492695 Y661890, kood 7801312.

 

  1. Rajada Sootaga külla Sootaga mõisatee teele ühissõiduki peatus. Määrata Sootaga külla Sootaga mõisatee teele rajatavale ühissõidukipeatusele nimeks nimeks Makari. Koordinaadid X6486193 Y656511, kood 7801313 ja X6486198 Y656507, kood 7801314.

 

  1. Lisada Igavere külas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuvale Igavere ühissõiduki peatusele peatuskohad Küti teele. Lisatavate peatuskohtade koordinaadid X6493203 Y660292, kood 7801315 ja X6493217 Y660284, kood 7801316.

 

  1. Lisada Sootaga külas Kõrveküla – Lähte maanteel asuvale Sootaga ühissõiduki peatusele peatuskohad Sootaga mõisatee teele. Lisatavate peatuskohtade koordinaadid X6486557 Y657492 kood 7801317 ja X6486555 Y657477, kood 7801318.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisel.