Tööpakkumised piirkonnas

Tartu Vallavalitsus pakub tööd majandustöötajale

Tartu Vallavalitsus pakub tööd majandustöötajale.

Töö kirjeldus:  

 1. Hooldus- ja remonditööde teostamine Tartu valla hoonetel ja rajatistel.
 2. Vajaminevate materjalidega varustamine

Nõuded kandidaadile: 

 1. Kohuse- ja vastutustundlikkus
 2. Usaldusväärsus
 3. Autojuhilubade olemasolu                                         

Kasuks tuleb:     

 1. Ehitusliku eriala kutse omamine
 2. Elektripädevuse olemasolu
 3. Eelnev töökogemus remonditöölisena
 4. ATS ja valvesüsteemide tundmine
 5. Sanitaarremondi tegemise kogemus

 

Omalt poolt pakume:    

 1. Vaheldusrikast tööd
 2. Ametisõidukit töösõitudeks

 

Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursi osalemiseks CV koos palgasooviga Tartu Vallavalitsusele e-postiga: tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt  04.02.2022.

 

Täiendav info:

Tiit Sangla telefon 5057340 e-mail tiit.sangla@tartuvald.ee

Kadi Kukk telefon 53476179 e-mail kadi.kukk@tartuvald.ee

Tartu vald võtab tööle noorsootöötaja

Tartu Vallavalitsus võtab tööle noorsootöötaja Maarja-Magdaleena noortekeskuses lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks (tähtajalise töölepinguga).

Tööülesanded: 

 • Maarja-Magdaleena noortekeskuse juhatamine; 
 • noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoid; 
 • noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine; 
 • noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine; 
 • noorteinfo edastamine;  
 • koostöö arendamine noorteorganisatsioonidega. 

Sobid meile tööle, kui Sulle meeldib koos noortega tegutseda ja üritusi korraldada, omad head meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega eeskujuks noortele. Vajalik on ka B-kategooria juhiluba. 

Eeldame, et Sul on valmisolek õhtuseks ning vajadusel ka nädalavahetustel  (laagrid, väljasõidud) toimuvaks tööks.  

Isikuomadustest eeldame ausust ja avatust, head suhtlemis- ja väljendusoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, kõrget pingetaluvust ning kohanemisvõimet. 

Kasuks tuleb aktiivsus, loomingulisus, võõrkeeleoskus, erialane kõrgharidus või noorsootöötaja kutse, varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus. 

Omalt poolt pakume palka, huvitavat ja mitmekülgset tööd, erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks, toetavat meeskonda. 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: 

• kirjalik avaldus koos palgasooviga; 

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 

• motivatsioonikiri. 

 

Dokumendid palume esitada 14.veebruariks Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee või tavapostiga Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald  märgusõnaga "Maarja-Magdaleena Noortekeskuse noorsootöötaja".

 

Lisainfo:
Anne Aleksejev, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja, telefon: 53 401 591, e-post: anne.aleksejev@tartuvald.ee

Võtame tööle sotsiaaltööspetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakond võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti, kelle teenistusülesanneteks on kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine; vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes. Tegemist on lapsehoolduspuhkuse asenduskohaga.
 
Edukal kandidaadil on:
 • kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel;
 • töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
 • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • väga hea kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea koostööoskus, pingetaluvus, korrektsus;
 • elav huvi Tartu valla ja tema elanike hea käekäigu vastu.
 
Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses.
 
Omalt poolt pakume:
Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 
Lisainfo:
Anne Aleksejev, sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja
telefon: 53 401 591
 
CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaaltööspetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 07.02.2022.