Tööpakkumised piirkonnas

Pakume tööd tugiisikutele

Tartu vald pakub tööd kahele tugiisikule Raadi lasteaeda Ripsik, 5- ja 6-aastasele lapsele. Töö sisuks on lisatuge vajava lapse jälgimine ja toetamine erinevates tegevustes. 

 

Nõuded kandidaadile:  

 • üldkeskharidus 
 • hea eesti keele oskus 
 • soovituslikult läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga
 • sobivus teenuse saajaga  
 • oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.

 

Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud 

 

Omalt poolt pakume:

 • Töötamine koostöös heade spetsialistidega. 
 • Tööaeg 5-7 tundi päevas

 

Töötamiseks sõlmitakse tähtajaline (kuni 20.06.2025) käsundusleping, tasustamine tunnitasu alusel. Töötamine nendel päevadel, kui laps on lasteaias. Tööle asumine alates 21.08.2024  

 

Kandideerimise saada oma CV hiljemalt 05.08.2024 Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "tugiisiku konkurss".

 

Lisainfo ja kandideerimine: 
Anne Aleksejev 
hariduse ja sotsiaalosakonna juhataja 

53401591 

anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

 

 

Tartu vald ootab oma meeskonda koduhooldustöötajat

Koduhooldustöötaja abistab või juhendab koduteenuse saajat kodustes tingimustes kõrvalabi vajaduse määrast tulenevalt koduabi ja isikuabiga seotud toimingutes, toetades teenuse saaja aktiivsust ja motivatsiooni iseseisvalt kodus elada. 

Koduhooldustöötaja abistab ja juhendab koduteenuse saajat:

 • sisseostude tegemisel ja koju toomisel;
 • arsti juures käimisel, jm teenuste kasutamisel ja asjaajamisel, olles vajadusel saatjaks;
 • vee tuppa toomisel ja heitvee väljaviimisel veevärgi puudumise korral;
 • isiklikul hügieenil, tualeti ja inkontinentsivahendite kasutamisel;
 • toitumisel, riietumisel ja enese korrastamisel, pesu pesemisel;
 • ravimite manustamisel ja terviseseisundi jälgimisel vastavalt tervishoiutöötaja juhistele;
 • lähivõrgustikuga kontakti hoidmisel ja kogukonnaelus osalemise soodustamisel;
 • vaimse tervise ja hingelise toe saamisel, kliendi nõustamisel ja jõustamisel;
 • nutikate lahenduste kasutamisel (nt häirenupp, liikumise jälgimisandurid jms);
 • muudes isikuabi toimingutes, mis toetavad iseseisvat toimetulekut ja parandavad teenuse saaja tegevusvõimet kodus.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus
 • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • B-kategooria lubade olemasolu
 • erialane täiendkoolitus või erialane töökogemus
 • sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine; ausus, kohusetundlikkus, koostööoskus, väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõime

Omalt poolt pakume: 

 • Tähtajalist tööd kuni 09.06.2026
 • Mitmekülgset ja huvitavat tööd
 • Töötamine koostöös heade spetsialistidega
 • Palk 1500 eurot (bruto)

 

Kandideerimiseks saada oma CV Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 09.08.2024.

Lisainfo ja kandideerimine: 
Anne Aleksejev 
sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja 

53401591 

anne.aleksejev@tartuvald.ee

 

Võtame tööle heaolumeistri!

Heaolumeister hindab ja kohandab koduteenuse saaja kodust keskkonda, samuti abistab korrastus- ja parandustöödes või füüsilist jõudu nõudvates töödes. Heaolumeistri tööpiirkond on Tartu, Kastre ja Kambja vald.

Heaolumeistri töö hõlmab:

 • kliendi hoonete üldseisundi, eluks vajalike kommunikatsioonide korrashoiu ja töökorra hindamine, remondivajaduste väljaselgitamine
 • klientide kodudes esmatasandil vajaliku (või hädavajaliku) remondi ja korrashoiu tagamine (sh sanitaartehnilised tööd)
 • muud koduabi toimingud, mis toetavad iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodus
 • klientidega suhtlemine, vajalike abiteenuste osutamine. Näiteks küttepuude tellimine ja ladustamine, hooviala korrashoid, et kliendil oleks turvaline liikuda

 

Nõudmised kandidaadile:

 • keskharidus
 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 • teadmised üldehitus-, sanitaartehniliste- ja muude tehnosüsteemide üldiste tööpõhimõtete valdkonnas
 • oskus efektiivselt kasutada tööaega, töötada iseseisvalt
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • valmisolek meeskonnatööks
 • varasem töökogemus lähedasel ametikohal ja -ülesannetes

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekesist tööd
 • Töötamine koostöös heade spetsialistidega.
 • Töötasu 1800 eurot (bruto)
 • Tähtajaline käsundusleping 08.2024-05.2026

 

Kandideerimiseks saada oma CV Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 07.08.2024.

Lisainfo ja kandideerimine: Anne Aleksejev sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja; tel: 53401591 anne.aleksejev@tartuvald.ee