Teede ja tänavate sulgemine

Tartu valla territooriumil üldkasutatavate tänavate, väljakute, parkide ja haljasalade osaliseks või täielikuks ajutiseks sulgemiseks avalike ürituste, ehitus- ja remonditööde vms. läbi viimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus.

Taotlusega koos tuleb esitada ka liiklusskeem. Ajutise liikluskorralduse kehtestamisel tuleb sulgejal lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".

Kui tänavate sulgemisega mõjutatakse ka ühistranspordiliiklust, on liiklusskeemi kooskõlastamisel vaja täiendavalt ühistranspordi spetsialisti kooskõlastust ning vajadusel tuleb esitada ka ühistranspordi ümbersõiduskeem. Sageli ei ole tänava sulgemise tõttu ühistranspordiliiklust vaja ümber suunata, kuid tuleb peatusi nihutada ehk menetluse käigus hinnatakse ajutise peatuse asukoha sobivust.

Teede ja tänavate sulgemiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud Tartu valla  kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskirjas.

 

Teede ja tänavate sulgemise loa taotlemine läbi SPOKU keskkonna SIIT

 

Lisainfo:

Kadi Kukk, majandusosakonna juhataja, tel 5347 6179 või e-post kadi.kukk@tartuvald.ee