Ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
abivallavanem Tarmo Raudsepp 5695 8663 tarmo.raudsepp@tartuvald.ee Vastuvõtt etteregistreerimisega

 

Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel

Seoses teede kuivamise ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel Tartu Vallavalitsus tunnistab kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 korralduse nr 59 „Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel" Tartu Vallavalitsuse 26.03.2020 korraldusega nr 293.