Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel

Seoses teede kuivamise ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel Tartu Vallavalitsus tunnistab kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 korralduse nr 59 „Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel" Tartu Vallavalitsuse 26.03.2020 korraldusega nr 293.