Sotsiaaltoetused

Tartu vallas kehtivad järgmised sissetulekust mittesõltuvad toetused: 

 • sünnitoetus 512 eurot, millest esimene osa (320 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (192 eurot) peale lapse ühe aastaseks saamisel. 
 • ranitsatoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 100 eurot
 • kriisiabi kuni 5000 eurot
 • hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimine 100 eurot kvartalis
 • koolisõidutoetus kuni 600 eurot õppeaastas
 • matusetoetus 250 eurot
 • lasteaia kohatasu vahe hüvitamise toetus

 

Erivajadusest tulenevad toetused:

 • täisealise raske puudega isiku hooldajale 30 eurot
 • täisealise sügava puudega isiku hooldajale 60 eurot
 • keskmise puudega lapse hooldajale 80 eurot
 • raske puudega lapse hooldajale 100 eurot
 • sügava puudega lapse hooldajale 150 eurot
 • viipekeeleteenuse toetus kuni 150 eurot kvartalis

 

Tartu vallas on võimalik taotleda sissetulekust sõltuvaid toetusi: 

 • Tervisetoetus kuni 300 eurot aastas
 • Ravimitoetus kuni 50 eurot aastas
 • Toetused lastega peredele kuni 400 eurot aastas
 • Koolitoetus kuni 100 eurot aastas
 • Lapse toiduraha katmise toetus kuni 2 eurot päevas
 • Küttetoetus kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas
 • Toetus raske majandusliku olukorra puhul kuni 500 eurot aastas

 

Toetuste taotlemise ja määramise kohta loe täpsemalt SIIT 

Blanketid leiad SIIT