Riigilõivu tasumine

Riigilõiv tuleb tasuda Tartu vallavalitsuse arveldusarvele:


Arveldusarve SEB pank EE441010102017096005

Arveldusarve Swedbank EE232200221031405424

 

Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja objekti aadress
(näiteks: riigilõiv Keskuse tee 7 projekteerimistingimuste läbivaatuse eest).

Riigilõivu tasumine on reguleeritud Riigilõivuseadusega.