Reklaam Kuukirjas

Aprillist 2021 on muutunud Tartu valla Kuukirjas avaldatavate reklaamide, kuulutuste ja teadete tingimused:

Reklaamid, kuulutused ja teated Tartu valla Kuukirjas on tasuta.
Need avaldatakse, kui lehes on ruumi.

PILDILISED REKLAAMID:
Kuukirjas pildilist reklaami saavad avaldada ainult

  • Tartu valda registreeritud ettevõtted äriregistri alusel;
  • Tartu vallas toimuvad üritused;
  • üritused, kus esinevad meie valla taidlejad, lauljad või millel on seos valla elanikega jne, ka juhul kui üritus ei toimu Tartu   vallas.
  • pildilise reklaami suurus on kas
  • 60 x 90 mm või 125 x 90 mm.
  • Vales mõõdus saadetud reklaami üritab toimetus ise panna õigesse mõõtu. Kui see ei ole võimalik, siis reklaami ei avaldata.
  • Kui tekst ei jää loetav on toimetusel õigus reklaami mitte Kuukirjas avaldada.


Kui Kuukirja soovib panna kuulutust ettevõte, kelle juriidiline aadress ei ole Tartu vallas, saab ta lisada vaid reakuulutust ja tingimusel, et Kuukirjas on piisavalt vaba ruumi.
Nii pildilisi, kui ka reakuulutusi võib üks ettevõte Kuukirjas avaldada maksimaalselt 3 korda aastas.

Reklaamid, kuulutused ja teated tuleb saata kuu esimeseks kuupäevaks e-posti aadressile kuukiri@tartuvald.ee